Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Adaptace a deviace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Charakterizujte proces socializace, vysvětlete problematiku sociální adaptace a sociální deviace. V nejširším pojetí je procesem, kterým se jedinec stává schopným žít v příslušné společnosti. a postoje. Souběžně s procesem socializace se rozvíjí i řada potřeb, např. potřeba autonomie (samostatnosti) a perspektivní orientace na krátkodobé i dlouhodobé cíle. Patří sem také identifikace s určitou profesí. Shrneme-li znaky procesu socializace, pak můžeme konstatovat, že proces socializace je celoživotní (vzniká narozením a končí smrtí), oboustranný (je interakcí mezi prostředím a člověkem), hodnotově normativní (jeho součástí je osvojování a utváření vlastních hodnot a učení se normám), plánovitý (např. vzdělávání, výchova v rodině), ale i nahodilý (mj. prostřednictvím každodenních aktivit). Hlavním činitelem procesu socializace člověka a lidské interakce je prostředí, ve kterém žije. Toto prostředí působí na člověka a člověk sám toto prostředí také ovlivňuje a vytváří. Socializace se uskutečňuje ve společenských a mezilidských vztazích, vzájemným působením osob, skupin, institucí. Probíhá nejprve v rodině. Rodina předává základní model sociální interakce a komunikace v malé sociální skupině, potom v jiných sociálních skupinách, jako jsou např. škola, vrstevnické skupiny. Rozdělení prostředí: věcné(vnímáme 5 smysly – estetičnost, čistota, praktičnost, pohodlnost…)organizační(režim dne, časový harmonogram, rozvrh hodin, výběr priorit, organizace času a činnosti)sociální (organizace lidí – povinnosti, role, kompetence. Vztahy mezi lidmi, psychosociální a komunikační dovednosti) Sociální adaptace: a sociálním prostředím, kterým se subjekt adaptace vyrovnává s novými nebo změněnými faktory sociálního prostředí, a do tohoto prostředí se začleňuje. Jedinec nebo skupina upravuje své chování tak, aby zapadl do změněného kulturního či sociálního prostředí. Poruchy sociální adaptace: pocity nesounáležitosti ve skupiněstavy nejistotypocity méněcennostiizolovanostnedostatečná schopnost kooperovat s lidmi Sociální deviace: Znamená porušení nebo podstatnou odchylku od některé sociální normy chování nebo od skupiny norem.Sociální deviace se dělí podle prvotní příčiny vzniku na deviace primární a deviace sekundární. primární jako reakce na určité podněty ohrožující pohodu člověkasekundární potom jako důsledek reakce člověka na samotné označení jeho chování jako deviantního K upevnění systému společenských norem chování a jejich dodržování slouží sankce, a to jak negativní v podobě trestů, tak pozitivní v podobě odměňování. Příčiny vzniku deviace mohou být v samotném aktéru (dědičné vlivy, vrozené) nebo v jeho prostředí socializace (rodiny, parta, škola, kultura…).

Témata, do kterých materiál patří