Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22A - Hra

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

22A HRA − základním prostředkem výchovy v předškolním věku a je tvůrčím typem činnosti − Hra má poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivý, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický a terapeutický aspekt − Hra má velký význam pro rozvoj poznávacích funkcí dítěte − Ve hře napodobují děti práci dospělých Znaky her − bezúčelnost − střídání fáze napětí a uvolnění (střídavá aktivace) − předstírá skutečnost − rozšiřuje zkušenost dítěte − podporuje fantazi a kreativitu − dítě má možnost vyzkoušet si situaci bez tlaku reálné skutečnosti − zvláštní význam hry je, že podporuje kontakt s dvěma a více dětmi Druhy her 1) funkční − hra s vlastním tělem (například s končetinami, uchopování, broukání) − hry s podněty z okolí 2) pohybové − běhání, skákání, hra s míčem, jízda na kole 3) hry s pravidly − děti musí dodržovat pravidla − fotbal, ovečky, škatulata, … 4) konstrukční − zpočátku si dítě hraje náhodně například s přírodními materiály později cíleně (například lego) 5) hraní rolí – napodobivé hry − souvisí s vývojem řeči, děti zkouší různé formy sociálního chování (například na doktora, prodavače, pošťáka) 6) společenské − zájem skupiny je nadřazen zájmu jedince − význam hry je mezi 10. – 14. rokem Výběr vhodné hračky − hračka by měla být především motivující, vyvolávat u něj pocity a představivost − záleží na tom, jak je dítě zaměřené (některé rádo kreslí, jiné rádo staví) − hračky by měly být vybírány podle osobnosti dítěte − dítě nemusí mít hodně hraček, jde o to, aby byly kvalitní a co nejlepší a aby hra s nimi byla různorodá a nápaditá Požadavky na hračku − hračka musí být přiměřeně vhodná k věku dítěte a k vývojovému stupni − hračka by měla mít výchovný aspekt − při výběru hračky se musíme zamyslet, co dítě získá a jestli vede k získávání znalostí, dovedností, k tvořivosti − hračka by měla být variabilní, rozvíjet fantazi , vést k zamyšlení dítěte − je důležité, aby hračka byla přiměřená velikosti dítěte, aby s ní mohlo jednoduše manipulovat − dbát na co, z čeho je hračka vyrobena, aby dítě nemělo například alergickou reakci − hračka nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost dětí při hře (bez ostrých hran, hrotů, drobné části ke spolknutí) 22A HRA Vhodné hračky pro děti s postižením 1) s poruchami zraku − děti potřebují hračky, které jsou co nejvěrnějším odrazem skutečnosti, pokud jde o tvar i barvu, a skýtají jim mnohostrannou hmatovou zkušenost − děti potřebují hračku, která rozvíjí lokomoční motoriku a dávají při pohybu jistotu (kočárek s panenkami) − lokomoční motorika: pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti 2) s poruchami sluchu − děti využívají mnoho hraček pro zdravé děti − pro podporu a rozvoj zbytku sluchu jsou používány hračky zvukové (dětské hudební nástroje, ozvučené balónky), ale také hračky obohacující představy dětí, jejich řeč, které napomáhají navázat kontakt s ostatními dětmi (hračky a pomůcky pro pohybové hry) 3) s poruchami řeči − děti potřebují hračky, jež podporují správné dýchání a podněcují k vyjadřování (např.: píšťalky, dechové nástroje, hrací skříňky) − důležité je všechny hry s dětmi okomentovat a dávat jim správný řečový vzor 4) s poruchami chování − slouží jako léčebný prostředek − zatím se teprve rozpracovávají metody léčby hrou při emočních poruchách (agresivita, bojácnost), při zlozvycích, při sociální maladaptaci (odmítání školní docházky, poruchy ve vztazích) 5) s mentálním postižením − děti s mentálním postižením si hrají daleko méně než zdravé děti − potřebují silnější podněty ke hře − upřednostňují jednoduché, schématické činnosti, které stereotypně opakují − dětem chybí nápady, jak hru oživit, proto volíme hračky s konkrétními srozumitelnými znaky (například kostky, na nichž jsou namalována okna a dveře inspirující děti ke stavbě domu) − dítě se snáze zraní, nepředvídá důsledky svého jednání, může ublížit svému spoluhráči, proto je nezbytný stálý dohled na hrající si děti

Témata, do kterých materiál patří