Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologické metody

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Psychologické metody a jejich význam a využití při práci pedagoga s dítětem. Metody psychologie: Pozorování -a maximálně objektivní. Moderní psychologie zpřesňuje pozorování prostřednictvím různých technických prostředků (film, videozáznam apod.). Pozorování v psychologii znamená sledování jedince, jeho činností a projevů psychiky v souvislosti s působícími činiteli prostředí.Experiment -a sledovat, zda se jev objeví – v jaké formě a intenzitě.Sociometrie -ma ucelených informací. Tyto informace pak slouží jako východiska pro následnou intervenci či dlouhodobou práci s daným kolektivem.Inscenační metody -Inscenační metoda je edukační metoda založená na tom, že osoby převezmou určené role v divadelním smyslu slova a pak sehrají situace, do kterých se postavy (charakterizované těmito rolemi) dostávají.Testy –inteligenční, psychologické s určitým záměrem, testy osobnosti. Nepřímé metody: Rozhovor, beseda –v odpovědi.Anketa, dotazník –dotazníkz několika otázek a publikuje se v tisku, rozesílá poštou apod.Studium produktů a činností -školní úlohy, výrobky, umělecká díla, technické vynálezy, produkty zájmových činností… Pozorování: Oblíbená metoda, ale často ovlivněná subjektivním vnímáním, nebo neověřenými referencemi Chyby při pozorování: Haló – efekt – předběžný dojem o člověku na základě jedné dílčí zkušenostiPředsudky – nekritické převzetí názoru jiných lidí o konkrétním jedinci, o jeho zaměstnání, úrovni jeho vzdělání, původu, příslušnosti k menšině…Auto-projekce – přiřadit sympatickému jedinci svoje kladné vlastnostiGeneralizace – všechny ženy, všichni policajti, Rómové, staří lidé, všichni puberťáci… Pozor!! Interpretací negativních výsledků nesmíme klientovi ublížit! Psychologické testy – odborníky vypracované testy mohou posoudit osobní vlastnosti člověka, stav jeho psychických funkcí, IQ, životní postoj atd. Rozbor výsledků (produktů) – deníků, výkresů, rozbory písma, výtvorů… Význam a využití psychologie při práci pedagoga s dítětem: a dětmi. Pomáhá při řešení konfliktů mezi lidmi, při ztrátě sebevědomí, při zvládání každodenních starostí a povinností. Rodiče a prarodiče zvládají lépe své potomky ve všech vývojových etapách s pomocí vývojové a pedagogické psychologie, nestačí jen jejich životní zkušenosti. Základy psychologie osobnosti nejsou užitečné jen pro pedagogické či vedoucí pracovníky. Politici a vedoucí firem a oddělení potřebují k vedení lidí znalosti ze sociální psychologie, zdravotníci a sociální pracovníci se neobejdou bez znalostí psychopatologie a gerontologie (věda o stárnutí). k němu musíme přistupovat individuálně. Zvláště empaticky se musíme chovat vůči nezkušeným dětem a mentálně postiženým či dementním občanům. Výchova není všemocná, mnoho symptomů (příznaků) duševních odchylek si přinášejí děti již z prenatálního vývoje a 30% našich vlastností a schopností dědíme. Odchylky chování jsou způsobeny nejen sociálním prostředím, ale i typem temperamentu (tady můžeme popsat typy temperamentu) a procesem dospívání a stárnutí. k životu pozitivně, život se má nejen žít, ale i prožít. Pedagogická psychologie (nebo také psychologie výchovy) je vědecká disciplína, která čerpá poznatky z psychologie a pedagogiky. Metody výchovy ve škole: Pozorování, rozhovor, praktická činnost – PV, TV, HV, VV, četba (analýza textu).

Témata, do kterých materiál patří