Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Komunikace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Komunikace - způsoby,formy a funkce komunikace, význam neverbální komunikace a práce s hlasem. Komunikace je specifický druh sociální interakce, při které jedna osoba předává vědomě sdělení druhé osobě, jinak řečeno, jedná se o proces vzájemného předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků. Není však jen pouhou výměnou informací mezi jedinci, ale v jejím průběhu zároveň vytváříme vztah k druhému člověku nebo ke skupině lidí. Formy komunikace: verbální (komunikace prostřednictvím jazyka a řeči)neverbálníčiny (výchovný, vzdělávací např. projekty) Funkce komunikace: informační (předat zprávu, oznámit něco)instrukční (navést, naučit)motivační (správné vysvětlení látky v učebnici a následné pochopení)bavící (rozptýlit sebe i druhé) Způsoby komunikace: osobní kontaktpísemná komunikace (e-mail, sociální sítě) - v dnešní době převažuje komunikace pomocí sociálních sítí nad osobním kontaktemtelefonická komunikace Způsoby verbální komunikace: monolog (přednáška)dialog (rozhovor, pohovor) – mezi dvěmadiskuse (řízená, neřízená) – mezi více lidmi Verbální jazykové prostředky: bohatá slovní zásobasprávné tvary (používat spisovnou češtinu)zvuková podoba řeči (přízvuk, intonace …)dramatičnost řeči (motivujeme, získáváme příznivce, přesvědčujeme)frázování (správné dýchání) Neverbální komunikace: mimika (výraz obličeje) – vyjadřuje radost, smutek, hněv…gestikulace (uvědomělé i neuvědomělé posunky, souvisí přímo s typem temperamentu)postoj (vyjadřuje míru sebevědomí)pozice (vsedě, ve stoje)dotyky (podání ruky, poklepání na rameno…)pohyby (mimovolné – zlozvyky) – prozrazují napětí, nervozitu…parajazykové projevy Parajazykové projevy: zabarvení a výška hlasurychlost mluvyfrázování, rytmizacepomlkyintonace – různé zvuky, které sestavujeme do různé výškycelkový vzhled (image) Neverbálně se můžeme vyjádřit i prostřednictvím přiblížení a oddálení se. Každý člověk si kolem sebe vytváří komunikační zóny, o kterých vstupují další osoby. intimní zóna (mezi milenci…)osobní zóna (mezi sourozenci, přáteli…)společenská zóna (obchodní kontakt…)veřejná zóna (školení, kurzy…) PRÁCE S HLASEM: v průběhu sdělení měnná. Dále se jedná o barvu hlasu – jak vypadá spektrální složení akustické formy projevu mluvčího. Můžeme se zaměřovat pak i na délku, rychlost či přestávky v projevu. Pokud chceme zaujmout posluchače z řad dětí, měli bychom mít na paměti, že je třeba je zaujmout. Pro děti je asi nejzajímavější měnění hlasu ,,pitvoření“. Rozhovor jako metoda psychologie – podmínky rozhovoru: Pravidla pro poskytování informací: Vysvětlíme cíl, smysl vyjednáváníPoskytujeme informace určitým způsobem v určitém sleduPoužíváme vhodnou srozumitelnou terminologiiInformace poskytujeme ve zvládnutém množstvíPozorujeme příjemce, zdali nám rozumí Pravidla pro příjem informací: Poslouchejte aktivněPokud nerozumíte, požádejte o vysvětleníPožádejte o rekapitulaci Bariéry bránící v komunikaci (V POSLECHU): fyziologické (bolest hlavy, zubů, břicha, únava, nemoc, zvýšená potivost…)psychologické (vlastní úzkost, hněv, strach, přecitlivělost, nízké sebevědomí…)vyplývající z prostředí (horko-zima, průvan, špatné osvětlení, nevětrané prostředí…)vyplývající z obsahu (obsah sdělení nás nezajímá, nerozumíme mu, mluvčí hovoří příliš dlouho…)vyplývající ze způsobu – jazykové (příliš odborná mluva, monotónní hlas, příliš hlasitý či tichý projev, špatně zorganizovaný materiál…) Osobní bariéry komunikace: zaměstnaný svými vlastními problémyneumí poslouchat, skáče do řečimyslí na vlastní odpověď, aniž by vyslechl mluvčíhodlouhodobý stres

Témata, do kterých materiál patří