Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19A - Alternativní školy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (90,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

19A ALTERNATIVNÍ ŠKOLY Přehled alternativ dostupných v naší republice 1) Waldorfská: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 2) Montessori: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ 3) Daltonská: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 4) Zdravá škola: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 5) Začít spolu: MŠ, 1. stupeň ZŠ 6) Domácí vzdělávání: 1. stupeň ZŠ 7) Integrovaná tematická výuka: MŠ, 1. stupeň ZŠ Pojem alternativní škola − z latinského alter – druhý − nabízejí dítěti různé cesty poznávání, různá řešení problémů, apod. − instituce, kde se uplatňují zvláštní, experimentální formy, obsahy vzdělávání na rozdíl od běžně uplatňovaných pedagogických a didaktických koncepcí Společné znaky alternativních škol 1) snaha získat dítě pro vzdělávání 2) přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, ochota a schopnost učitele pozitivně motivovat děti, podporovat jejich kvality, respektovat vývojové zvláštnosti 3) spolupráce s rodinou dítěte (učitel zná možnosti pedagogiky, rodiče nejlépe znají své děti) 4) co nejaktivnější zapojení dítěte ve výuce, podpora spolupráce a rozvoj komunikace 5) propojování předmětů (k pochopení souvislostí poznatků) 6) prostředí uzpůsobeno dětem (pomůcky tak, aby na ně děti dosáhly) 7) vyučování bez zvonění, ale podle únavy dětí 8) slovní hodnocení Vznik a vývoj alternativních škol − alternativní školy vznikaly v různých zemích − vliv reformních pedagogických teorií a hnutí − počátek 20. stolet a zvláště 20. a 30. léta − reformní pedagogika spojována s Marií Montessori, Rudolf Steiner, John Dewey, Helen Parkhurst, Peter Petersen, Célestin Freinet − u nás: • reformní pedagogika významně rozvíjení v letech mezi dvěma světovými válkami • v období socialismu až do roku 1989 oficiálně kritizována, respektive odmítána z ideologických pozic Charakteristika alternativních škol − alternativní škola je zaměřena pedocentricky (výchova se zaměřuje na osobu dítěte a škola vykonává všechny výchovné činnosti v souladu s individualitou dítěte) − alternativní škola je aktivní − uplatňuje některé z mnoha vyučovacích forem (forma rozhovoru, skup. a individuální práce, projektové učení, …) − nejvyšším cílem je rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka − alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte − přikládá důležitost oblastiti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce 1 19A ALTERNATIVNÍ ŠKOLY Funkce alternativních škol 1) funkce kompenzační − alternativní školy vznikají, aby nahradily určité nedostatky, které se objevují v rámci standardního školství 2) funkce diverzifikační − alternativní školy vznikají, aby zajišťovaly četnost vzdělávání 3) funkce inovační − alternativní školy vytvářejí prostor, v němž se realizuje experimentování a různé inovace vzdělání (inovace jsou různorodé podle typu alternativní školy) − například nestandartní metody výuky, nestandartní vyučovací předměty Waldorfská škola Vznik − první škola tohoto typu byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu − vychází z myšlenek Rudolfa Steinera − v současnosti je ve světě kolem 870 škol − u nás od roku 1990, vzdělávací program byl schválen roku 1996 − nyní máme asi 10 ZŠ a 4 SŠ Waldorfská třída − vymalována speciální vrstvenou malbou, která působí trochu zasněně − vyzdobena jemnými látkami světlých barev a přírodními materiály (z těch je i velká část pomůcek) − děti sedí v lavicích k tabuli − pohromadě by měly sedět děti stejného temperamentu (cholerické, sangvinické, flegmatické, melancholické), aby mohl učitel přistupovat k jednotlivým skupinám individuálně Výuka − ráno by se měl učitel s každým dítětem osobně přivítat podáním ruky − vyučování začíná tzv. epochou – dvojhodinovým blokem, který se po dobu 3 – 4 týdnů věnuje tématu jednoho předmětu, aby se do něj mohly děti lépe ponořit − to znamená, že po 3 – 4 týdnech češtiny následuje postupně například epocha věnovaná matematice, prvouce, vlastivědě, … a další téma z češtiny se objeví za 10 – 12 týdnů Části bloku 1) část rytmická − začíná ranní průpovědi (společně recitovaná krátká básnička) − pak děti, jež se narodily příslušný den v týdnu, recitují básně, jež vybral vyučující tak, aby se k jednotl. dětem hodily − následuje rytmické cvičení – děti si například předávají po kruhu dřevěné koule a v rytmu odříkávají násobky čtyř 2) hlavní část − je věnována výuce, která probíhá většinou frontálně (tzn. děti v lavicích, učitel před tabulí) 3) nakonec − učitel vypráví příběh s posláním odpovídajícím věku děti (v 1. třídě pohádky, ve 2. třídě bajky, ve 3. třídě starozákonní příběhy, ve 4. třídě legendy, v 5. třídě řecké báje atd.) − ostatní předměty (jazyky, VV, TV, HV) následují v klasických 45minutových hodinách 2 19A ALTERNATIVNÍ ŠKOLY Montessoriovská škola Vznik − Maria Montessori byla italská lékařka, která se věnovala dětem mentálně postiženým − v roce 1907 založila v Římě pro chudé děti Dům dětství, kde se montessoriovské metody a pomůcky poprvé začaly používat pro vzdělávání zdravých dětí − v květnu 1998 byl u nás vzdělávací program schválen − v současné době zde existuje asi 18 Montessori ZŠ − v září 2010 bylo v Praze otevřeno první Montessori lyceum Montessori třída − třída je rozdělena na tzv. centra – stolky, ke kterým náleží dobře přístupné police s různými pomůckami podle zaměření (čeština, matematika, přírodní vědy a vztah ke světu kolem nás) − mezi centry je dostatečný prostor pro děti, které by chtěly pracovat nebo odpočívat na koberci Výuka − začíná kratší společnou činnost (jednoduchá hra, povídání si co je nového) − s učitelem volí, co půjde dělat dál (vybere si pomůcku nebo pracovní list a může si sednout ke stolu či na koberec) − úkolem učitele je připravit prostředí a pomůcky, potom už děti nevyrušuje z jejich soustředění, ale pozoruje a pomáhá pouze tam, kde je to třeba Daltonská škola Vznik − založila v USA Helen Parkhurstová v roce 1919 − inspirovala se u Marie Montessori, byla její žákyní − u nás se Daltonské postupy využívaly ve 30. letech 20. století − v ČR existuje asi 25 škol, včetně SŠ Daltonská třída − uspořádání lavic by mělo umožňovat pohyb ve třídě, skupinovou i samostatnou práci Výuka − žáci sepisov

Témata, do kterých materiál patří