Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Volný čas a životní styl

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Volný čas a životní styl (výživa, spánek, pohyb) - nebezpečí „závislostí“, hry, význam her a rozdělení her. Volný čas: o činnostech, které mu přinášejí odpočinek a potěšení.Ideální využití volného času je užitečné pro jednotlivce i pro společnost. Funkce volného času: Odpočinek – relaxace duševní i tělesná, kompenzace únavy.Zábava – uspokojení potřeb.Vlastní rozvoj člověka - Činnosti ve volném času: Činnost manuální – tvoření, výroba, pletení.Činnost fyzická – sport, turistika, cestování.Činnost estetická – malování, sochařství.Činnost intelektuální – šachy, jazykové kroužky.Činnost sociální – aktivity společenské. Vnější vlivy na trávení volného času: Prostředí, ve kterém se nachází dítě či mladý člověk, má na dotyčného jedince silný vliv. Pozitivní i negativní vlivy, dostatek či absence příležitostí a možností k naplňování volného času a celkovému rozvoji osobnosti, příklady k napodobování a přejímání principů a forem životního stylu, podpora či destrukce snah jedince, tím vším se vytváří či vytrácí prostor pro výchovné zhodnocování volného času a formování dobrého životního stylu. RodinaLokalitaDruh bydlení, velikost obce, dopravaŠkola, spolužáciMédia – rádio, televize, internetKulturaCestování – vliv rodiny finanční možnosti Škola: Od školy jako výchovné instituce se očekává, že kromě svých hlavních vzdělávacích a výchovných funkcí, bude vytvářet předpoklady pro úspěšný vstup dětí a mládeže do profesionálního, občanského a volnočasového života. Na základě dobrovolné účasti dětí a mládeže na volnočasových aktivitách školy dochází postupně k rozvoji individuálních předpokladů účastníků a jejich zájmového vzdělávání. Tato činnost školy plní výchovně Média: Způsob trávení volného času mládeže je stále více spojen s médii. Upozorňuje, že činnosti spojené s používáním médií zaujímají mezi volnočasovými aktivitami mládeže přední příčky v četnosti a rozsahu stráveného času. Přirozené prostředí je tak často vytlačováno prostředím virtuálním. Vnitřní vlivy na trávení volného času: Zdravotní stavVěkTyp temperamentuAspekty inteligenceTalent, vlohyPotřeby – potřeba pohybu, potřeba seberealizaceSchopnosti navíc – adaptabilita, flexibilita, kreativita Výběr zájmových kroužků: Přihlásit děti do kroužku včas – omezená kapacitaVýběr vždy konzultovat s dítětemZjistit si kam a ke komu dítě dávámPamatovat na vzdálenost zájmové aktivity a možnost přesunuZjistit si jaké výdaje kroužek obnášíPozor na termín překroužkováno – dítě má příliš mnoho kroužků které zasahují i do přípravy do školy. Využití volného času: Nežádoucí – agresivní fanoušci na zápase, technoparty, záškoláctví, krádeže.Žádoucí – vzdělávací, oddychové, zájmové, sportovní činnosti, cestování, příroda, manuální činnost. Životní styl: Životní styl je velmi široký a poměrně složitý pojem. Jedná se o určitý souhrn životních forem, které jedinec aktivně prosazuje, zahrnuje se do něj hodnotová orientace na základě individuálního systému hodnot, způsob života a trávení volného času, jednání člověka ve společnosti. Výživa: Omezení živočišných tukůOmezení sladkostí a soleníOmezení alkoholuPitný režimDostatek ovoce a zeleniny, dostatek vlákninyVíce ryb a drůbežího masaMenší a častější porcePouze smažení pouze vařit a dusit Spánek: Potřeba spánku je u každého člověka rozdílná Z hlediska věkuZ hlediska temperamentu a charakteruZ hlediska povoláníZ hlediska aktuální životní situaceZ hlediska denního režimu Poruchy v důsledku nevhodného stravování: Anorexie, bulimieDehydratace organismuPoruchy vylučováníŽaludeční vředyObezita Časté příčiny stresu: Rodinné nebo pracovní neshodyFinanční problémyTraumatizující události Vnější symptomy dlouhodobého stresu: Poruchy vnímáníŠpatné koncentraceZapomínáníVznětlivostBolesti hlavyŽaludeční vředy Pohyb: Pohyb posiluje srdce, pomáhá snížit hladinu cholesterolu v krviPosiluje dýchací systémPřináší duševní relaxaciLidé, kteří se málo pohybují, jsou více ohroženi srdečním onemocněnímPříliš náročný pohyb ničí klouby a kosti Význam her: Fyziologický – tělesný a motorický rozvoj, rozvoj smyslových orgánůPsychologický – vnímavost, zvídavost, koncentrace paměťVýchovný – rozvoj charakterových vlastností, vztah k soběVzdělávací – využití myšlení a rozumových schopnostíSociální – proces socializace, mluvení a nasloucháníPracovní – vztah k práci a činnostem, výkonnost a kreativita Třídění her: Pohybové – bez náčiní, s náčiním, individuální, skupinové, sportovníNapodobující – hra na maminku, lékař, prodavačka, řidičTvořící – kostky, puzzle, stavebniceHudební – hra na nástroj, zpíváníVzdělávací – kvízy, testy, hádanky, hlavolamyStolní – Člověče, nezlob se, dáma, dominoSpolečenské – duševní, zábavné pohybovéSportovní hry na hřišti nebo v tělocvičně

Témata, do kterých materiál patří