Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 12

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rodina a její význam v životě dítěte, funkce a styly rodinné výchovy RODINA A JEJÍ VÝZNAM V ŽIVOTĚ DÍTĚTE Rodina je základní jednotkou společnosti. Je nejstarší institucí společnosti. Rodina je malá společenská skupina vzniklá v okamžiku, kdyse dvěma lidem narodí dítěVšechno, co děláme, má větší cenu, když je to zhodnoceno či přímo zužitkováno rodinouV rodině šlověk odkládá veřejné roleV rodině dochází k nepřetržitému vyměňování zprávSe svými dětmi rodič znovu prožívá vlastní dětstvíZákladem sebehodnocení rodiče velmi často bývá i výchova jeho dětíDíky partnerovi a také svým dětem navazuje nové kontakty, nová přátelstvíRodina je ale i zdrojem stresu Primární socializace - což jsou první kontakty dítěte se společností a kulturou. Dítě rozvíjí své vztahy k sobě samému, k druhým lidem a společnosti na základě toho, jak rodiče s dítětem jednají a jakou oporu vytváří dítěti pro jeho vývoj. Sekundární socializace - ta se týká především školy, předpokladů pro úspěšnou edukaci. Zde se promítají jak pozitivní, tak negativní efekty rodinného působení. -Zachování lidského rodu, realizování biopsychické potřeby muže a ženy - Celé materiální zabezpečení rodiny, hospodaření se svými příjmy, spoření, investice. Tím se ukazuje materiální, ale i kulturní úroveň rodiny. Stát přispívá na dobrý chod rodiny ekonomicky (Porodné,..) - Rodina by měla poskytovat svým členům porozumění, ochranu, citovou oporu, životní zázemí, pomoc v krizových situacích. -Rodina zajišťuje základní péči o děti a jejich výchovu, výchova je součást socializace. Zodpovědnost za tuto výchovu je předepsána zákonnou formou. Proces výchovy by měl dítě připravit na samostatný život ve společnosti. Při výchově dětí pomáhá rodině společnost (stát) formou výchovně vzdělávacích institucí. Rodina dále plní funkcisekundární,které rodinný život zpříjemňují. Patří mezi ně funkce:rekreační(společné dovolené),zájmová(provozování různých zájmů),morální(Vést zodpovědnosti za své činy) DĚLENÍ RODINY PODLE PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ: - -Nejméně jednu funkci buď neplní, nebo ji plní jen částečně. Dochází k tomu tím, že mají rodiče na plnění dané funkce rozdílné názory a ani jeden není ochotný se podřídit druhému. Neshody rodičů velmi často dovedou rodinu k jejímu rozpadu. -Neplní žádnou ze svých funkcí. Tento typ rodiny se týká delikventů, alkoholiků, narkomanů, duševně nemocných jedinců. Často zde dochází k špatnému zacházení s dětmi (Psychické či fyzické týrání, zanedbávání výchovy, sexuální zneužívání dětí). V případě afunkční rodiny zasahují sociální pracovníci a následně soud, který na základězákona o rodině chrání děti před špatnou výchovou nebo zneužíváním. TYPY RODINNÉ VÝCHOVY Podle toho, jak rodič působí na své děti, rozlišujeme tyto typy rodinné výchovy: --Následkem takové výchovy se dítě stává:Nesamostatné, čeká, až za něj rodiče všechno vyřeší. Bez sebedůvěry. Z této rodiny brzy uteče, nebo tento autoritativní model začne uplatňovat ve své rodině při výchově vlastních dětí, protože si bude myslet, že je to jediný účinný model rodinné výchovy -Dominantním se v této rodině stává dítě. Okolo dítěte se všechno a všichni točí, takové rodině se říkápedocentrická-Následkem takové výchovy se dítě může stát:sobecké, rozmazlené,-- Následkem takové výchovy se dítě stává:samostatné, umí řešit problémové situace, správně se rozhodovat. S rodiči se i v dospělosti dokáže poradit, protože jim nikdy nepřestalo důvěřovat. TYPYNESPRÁVNÉHO RODINNÉHO VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ Prostředí výchovně nedostatečné – chudé podněty, zavrhující výchova Pokud rodiče na dítě nemají čas nebo nevědí, jak dítě vychovávat, tak ho nevychovávají vůbec. Taková výchova vede dítě k tomu, že se velmi rychle osamostatní a stane se na rodičích nezávislé. V rodičích nemá žádný vzor, nemá ani představu o tom, jak by mělo své dítě později vychovávat Prostředí s nadměrnou výchovou – výchova rozmazlující, výchova úzkostná, výchova perfekcionistická Dítě si může myslet, že je neohroženým člověkem, kterému všechno projde, každý mu všechno zařídí. Může ale získat pocit strachu ze světa, ve kterém na něj všude číhá nebezpečí. Je mu vsugerováno, že samo nic nezvládne, že nic neumí, ničemu nerozumí, že se nikdy v ničem neprosadí Prostředí výchovně nesprávné V této výchově se dítě setkává se špatnými příklady (trestná činnost v rodině), nevhodnými zásahy do jeho vývoje (přecvičování leváka a podobně)

Témata, do kterých materiál patří