Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25A - Andragogika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

25A ANDRAGOGIKA − výchova a vzdělávání lidí v produktivním věku − Jako první termín andragogika použil německý učitel Alexandr Kapp v roce 1833 − Andragogika nemá jednotné vymezení předmětu Vymezení 1) celoživotní vzdělávání a učení se dospělých 2) mobilizace lidského kapitálu v prostředí sociální změny 3) animace dospělého člověka: dochází k socializaci, profesionalizaci a edukaci Struktura andragogiky − obecná andragogika − srovnávací andragogika − dějiny andragogiky − andragogická diagnostika Andragogika je multidisciplinární věda − výchova dospělého: výchova politická, občanská, kulturní, … − vzdělávání dospělého: jako permanentní proces − péče o člověka: například personální management, sociální práva, poradenství, … − Svět vzdělávání dospělých: − pestrý: tzn. tematická různorodost – různé obl. v čem chce být člověk vzděláván (např. PSY, dějiny, náboženství) − bohatý: tzn. mnoho institucí, mnoho účastníků vzdělávání − otevřený: tzn. měl by oslovovat kohokoliv, každý by zde si měl najít to, co jej zajímá − dynamický: tzn. velmi silná proměnlivost vzdělávání − málo přehledný: hodně témat, hodně organizací a institucí, které se vzděláváním dospělých zabývají Oblasti vzdělávání dospělých 1) školské vzdělávání dospělých − vzdělávání realizované souběžně s výkonem profese (často nutný souhlas zaměstnavatele) − cíl: dosažení nejvyšš. stupně vzděl. k již nabytému stupni (např. zákl., střední, vysokoškolské, postgraduální, …) − organizační formy školského vzdělávání dospělých: studium večerní, konzultativní, kombinované, dálkové 2) další profesní vzdělávání dospělých − zaznamenává v současné době nejbouřlivější rozvoj − cíl: zabezpečení stálého souladu mezi kvalifikační úrovní pracovníka a potřebami pracovní praxe − instituce: vzdělávací firemní útvary, rezortní vzdělávací zařízení, … − organizační formy: školení, kurz, exkurze, stáž, seminář, konference 3) zájmové vzdělávání dospělých − cíl: uspokojování individuálních vzdělávacích potřeb a zájmů dospělých − instituce: kulturní instituce, občanská sdružení, spolky, církve − formy: přímá kontakt, lektor 1 25A ANDRAGOGIKA 4) občanské vzdělávání dospělých − nejodstrčenější oblast vzdělávání dospělých − cíl: spoluutváření osobnosti dospělého jako občana − obsah: všeobecné vzdělávání, etická, právní a ekologická výchova − instituce: média, občanská sdružení − organizační formy: přednáškový cyklus, beseda, rozhlasové a televizní vzdělávání Specifika stáří − poslední část lidského života − neexistuje přesný okamžik nástupu stáří − jde o velmi individuální fyziologický proces, který u každého člověka probíhá jinak − někdy bývá za tuto hranici považován věk 60 let − člověk ve stáří obvykle trpí více nespavostí, únavou, hůře slyší a vidí Gerontologie − výchova a vzdělávání lidi v neproduktivním věku − poprvé pojem použil Ilja Iljič Mečnikov v roce 1903 Biologické znaky stáří − jednotlivé části a orgány lidského těla částečně ochabují, nepracují tak jak by si člověk přál − pokles tělesné hmotnosti − zvyšuje se riziko úrazu (změkčování kostí) − snížení výkonnosti srdce, plic a cévního systému − změny vzhledu a vlastnosti kůže (snižuje se obsah vody v kůži – vznikají vrásky a pigmentové skvrny) − zhoršení zraku a sluchu Psychologické změny ve stáří − psychický stav starého člověka je individuální − se stářím klesá energie a vitalita většiny jedinců − starší lidé se mohou zdát podrážděnější − zhoršuje se jejich mluva − práce trvá člověku déle − může se zhoršovat paměť a zvyšovat se zapomněnlivost − ochabuje umění rozpoznávání barev Idea celoživotního vzdělávání − poprvé myšlenku celoživotního vzdělávání vyslovil Platón a dále ji rozvíjel J. A. Komenský − obecně pro ideu celoživotního vzdělávání je významný počátek 19. století Charakter celoživotního vzdělávání − představuje novou životní etapu člověka − týká se všech členů společnosti bez rozdílu − je zpřístupněné komukoliv v průběhu života − je dynamické a neustálé proměnlivé − je prostředkem rozvoje jednotlivce i celé společnosti − zmírnění či odstranění vzdělávacích nedostatků z období dětství a mládí 2 25A ANDRAGOGIKA Andragogiku můžeme shrnout do kategorií 1) tradiční oblast vzdělávání dospělých: podnikové, školské a zájmové vzdělávací systémy 2) vzdělávání se specifickým zaměřením: • ekologická, kulturní, politická, občanská, vojenská, tělesná, sexuální výchova • prevence patologických jevů ve společnosti • lékařská a kriminalistická andragogika 3

Témata, do kterých materiál patří