Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Kriminalistická pyrotechnika Objekty kriminalistického pyrotechnického zkoumání, výbušniny, jejich dělení, výbušné předměty, NVS, ANFO, peroxidy acetonu, zásady vyhledávání a zajišťování pyrotechnických stop, prostředky pro nalezení a zneškodňování NVS Objekty pyrotechnického zkoumání Výbušniny, výbušné předměty a suroviny k jejich výrobě Bývá to v případech, objeví-li se někde neznámé látky a předměty a je nutné zjistit zda se jedná o některý druh výbušniny nebo munice a jaké následky by mohly nastat při iniciaci Výbušné systémy – Především se může jednat o nástražné výbušné systémy, které bývají pokládány v souvislosti se závažnou kriminalitou, respektive terorismem, anebo je jejich položením vyhrožováno Pyrotechnické stopy např. Fragmenty výbušných systémů Povýbuchové zplodiny Účinky výbuchu na lidech a majetku Výbušniny a výbušné předměty Střeliviny Jsou to především střelné prachy používané jako náplň do nábojů. Lze je uvést do explozivního hoření. Trhaviny Trhaviny jsou určeny k trhacím pracím, rozlišují se trhaviny průmyslové a vojenské Mají různou detonační rychlost. Aby došlo k detonaci, musí být trhavina iniciována mechanicky nebo tepelně. K detonaci je třeba detonátoru, např. rozbušky. Na volném prostranství zapálená trhavina shoří. Trhaviny se vyrábějí tak, aby nebyly příliš citlivé a bylo možno s nimi manipulovat, skladovat je a převážet. K nejznámějším trhavinám patří: Tritol, DNT, NG, pentrit, Zvláštní skupiny trhavin tvoří trhaviny plastické . výbušná látka je obsažena v polymerním plastickém pojivu a trhavina je tvarovatelná např. semtex, c4) Třaskaviny Jsou vysoce brizantní a lze je snadno iniciovat úderem, elektrickým proudem, teplem, třením, plamenem. Používají se jako iniciátory k detonaci ostatních výbušnin Pyrotechnické slože Používají se, je-li třeba při explozivním hoření nebo detonaci dosáhnout doprovodných jevů např. zvukových, světelných, dýmových, tepelných jsou využívány u vojska a při pořádání ohňostrojů Další výbušné předměty Např. vojenské odminovače, průmyslové iniciátory, zábavná pyrotechnika, podomácku připravené výbušniny pro zábavu i k trestné činnosti např. kamuflované předměty Nástražný výbušný systém Tato problematika je vysoce aktuální jak z hlediska trestné činnosti tak terorismu, uvádí se zde alespoň konstrukce klasického nástražného výbušného systému: do elektrického obvodu je zapojena rozbuška, trhavina, zdroj napětí např. baterka a spínač, kterým může být: Elektrické relé s přijímačem, který je dálkově ovládán vysilačem Časový spínač – budíček Spínač, který sepne sama oběť např. fotobuňka, spínací skřinka auta, tlačítko (např. po zvednutí předmětu Detekce a značkování výbušnin Ke zjištění, že se převážejí nebo posílají výbušniny se používají detektory reagujícím na interakci výbušniny s procházejícím zářením, dále se používá chemická chromatografie a cvičený pes Při výrobě jsou výbušniny značkovány zvláštní přísadou, aby z povýbuchových zplodin bylo možno určit druh použité výbušniny Vyhledávání a zajišťování stop a jejich pyrotechnické zkoumání K výbzcgz může dojít v souvislosti s trestnou činností, terorismém nebo v důsledku nedbalosti Místo může být méně rozsáhlé nebo velmi rozsáhlé, vždy se musí provést tato opatření Přísná uzávěra místa události Vyhledat a zajistit povýbuchové zplodina a zbylé fragmenty iniciačního okruhu, zjišťovat okolnosti, za nichž došlo k výbuchu, účinky, které nastaly, jaký druh výbušniny a iniciace byl použit, zda byly porušeny předpisy o zacházení s výbušniny Ke znaleckému zkoumání se používá Chromatografie a spektrometrie ke složení výbušniny Morfologického a chemického zkoumání fragmentů výbušných předmětů

Témata, do kterých materiál patří