Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovní právo Souhrn právních norem o: pracovních vztazích, vztazích s výkonem práce souvisejících Prameny: LZPS, Zákoník práce, … Právo na zaměstnání (zprostředkování, ÚP) Pracovní uplatnění (pracovní poměr, …) Účastníci pracovněprávních vztahů Pracovní poměr (PP): Vznik: pracovní smlouva, jmenování Povinnost zaměstnance osobně vykonávat uloženou práci a pak má právo na mzdu Povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci mzdu a právo dávat příkazy k práci Druhy PP: Podle délky pracovní doby Doby ukončení (doba určitá – lze prodloužit max. 2x, doba neurčitá) Pracovní smlouva (PS): Ještě před jejím uzavřením seznámí zaměstnavatel zaměstnance S jeho povinnostmi Pracovními a mzdovými podmínkami uzavírá se písemně Obsah: to co nesmí ve smlouvě chybět: místo výkonu, kdy nastupuje, druh práce Ostatní (nepovinné) Zkušební doba Rozvržení pracovní doby Na dobu určitou/neurčitou Změny PS: Druh práce Místo výkonu práce Ukončení pracovního poměru: Dohodou Výpovědí – zaměstnanec nebo zaměstnavatel Zrušení ve zkušební lhůtě Okamžitým zrušením – zaměstnanec nebo zaměstnavatel Událostí – smrt Po skončení PP Pracovní posudek Potvrzení o zaměstnání Popř. odstupné Práce konané mimo pracovní poměr: Pro malý rozsah, nepravidelnost, příležitostný charakter Dohody: Dohoda o provedení práce 300 hod/ 1 rok/ 1zaměstnavatel Písemně Do 10 tis. Kč DPFO Nad 10 tis. Kč DPFO, SZP Vhodné pro brigády Dohoda o pracovní činnosti Max. polovina týdenní pracovní doby Písemně DPFO, SZP Vhodné pro brigády Pracovní doba: 40 hodin /týden Dovolená 4 týdny (základní délka) Zaměstnavatel určuje, kdy ji budeme čerpat Zaměstnavatel může zaměstnance z dovolené odvolat Mzda Odměna za práci Formy: časová, úkolová, podílová Složky mzdy: základní mzda, příplatky, odměny, … Min. mzda 12 200 Kč (2018) BOZP Je to soubor předpisů týkající se bezpečnosti práce Např. poskytovat a používat ochranné pomůcky, školení BOZP, dodržovat bezpečnostní předpisy, … Pracovní podmínky žen Respektování biologických rozdílů a postavení ženy v rodině Je zakázána např. fyzicky namáhavá práce, služební cesty bez jejího souhlasu je-li těhotná nebo má malé děti Mateřská dovolená 28 týdnů (porod + péče o narozené dítě) Rodičovská dovolená do 3 (výjimečně do 4) let dítěte (po mateřské, může být doma i otec) Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škody Odpovědnost má každý (max do 4,5násobku, průměrné měsíční mzdy) Zvláštní odpovědnost = hmotná Hradí schodek v plné výši (skladníci, pokladníci) Na smlouvu Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci Obecnou odpovědnost (např. neoprávněná výpověď) Zvláštní odpovědnost (nemoc z povolání, učitelé – hlasivky) Odpovědnost za škodu na odložených věcech, … Další důležité informace: Odbory Díky LZPaS, na jednom pracovišti jich může být více Jednají se zaměstnavatelem, snaží se vyjednat lepší pracovní podmínky Zaměstnavatel je povinen s nimi jednat Kolektivní smlouva Vyjednávají odborů se zaměstnavatelem Výsledek jejich jednání Platí vždy na jeden kalendářní rok Stávka Překážka ze strany zaměstnanců Zaměstnanci mají podle LZSaP nárok na stávku Výluka Překážka se stany zaměstnavatele Úřad práce 3 funkce: zajišťuje rovnováhu na trhu práce, nabízí rekvalifikaci (kurz platí stát), vyplácí dávky Pokud je člověk bez práce, musí tam docházet a projevovat zájem o práci Odstupné Do 1 roku – roční Do 2 let – dvojnásobek Nad 2 roky – trojnásobek Černá a šedá ekonomika Činnosti, ze kterých se neplatí daně Domácí práce? Prostituce, obchod s drogami, zbraněmi a bílým masem Švarcsystém Je to u nás zakázáno – aby se nepodvádělo Stavební firma si najde pracovní sílu, která má svůj živnostenský list (někteří mají a někteří ne -> problém) Lidé vedeni na úřadu práce – berou dávky, berou peníze na ruku, zaměstnavatel za ně nemusí platit sociální -> okrádají stát Home office Práce z domova Typy nezaměstnanosti Sezónní (stavebnictví) Strukturální (utlumení těžkého průmyslu – nezaměstnanost, kriminalita, chudoba) Frikční (přechodná, po přestěhování, ukončení studia, …) Cyklická (tento druh závisí na fázích hospodářského poklesu, postihuje téměř všechny profese, odchází ve chvíli hospodářského růstu) V prosinci: 380 000 nezaměstnaných, nejnižší počet Inflace – růst cen, s tím souvisí růst platů, v prosinci 2,5 % inflace Bacha na inflační spirálu Rychlá (8 %) vs. Pádivá (až 1 000 % inflace: Zimbabve, Venezuela) Deflace – pokles cen Outplacement Odpovědný přístup k podniku pomoc při propouštění nabídka rekvalifikace pomoc psychologa Nemocenská 60 % průměrné mzdy 14 dnů platí zaměstnavatel, poté platí stát Mobbing Šikana ze strany spolupracovníků Bossing Šikana ze strany nadřízeného Doplňky: Změny Všeobecný občanský zákoník 1811 Poté komunistický 1964/5 Poté po roce 89 Po vstupu do EU Poté 2006/2007 Speciální právní předpis Antidiskriminační zákon Václav Klaus odmítl podepsat Nikdo nesmí být diskriminován (barva, věk, příslušnost, pohlaví, …) Nesmí se při výběrovém řízení pokládat otázky (máte děti, rodinný stav, máte kde bydlet, …) Právo na spravedlivou odměnu Zákoník práce, o kolektivní práci, inspekce, … Spec. Vyhlášky či nařízení Zákon o minimální mzdě Alkohol na pracovišti Nesmí se konzumovat během pracovní doby ani po ní, pokud jsou stále na pracovišti Výpovědní lhůta 2 měsíce Od prvního následujícího měsíce Mzda Zaručená mzda Hrubá Čistá – zdaněná (daň z příjmu, sociální, zdravotní) Super hrubá mzda-bez odečtení daní plus bez odečtení peněz, které za nás odvádí zaměstnavatel Plusové Prémie Výkonnostní odměny Sociální pojištění Dělí se na tři oblasti Státní pojištění Důchodové pojištění (invalidní, starobní, vdovský, sirotčí důchody) nemocenské pojištění (pojištění v době nemoci) Zdravotní pojištění (nejde do státního rozpočtu, ale zdravotním pojišťovnám) Státní sociální podporu Přídavky na dítě (mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky) Státní sociální pomoc Zvláštní dávky v takzvané hmotné sociální nouzi Vyplácejí sociální odbory na magistrátech (musím si dát žádost) Důchodová reforma V české republice stále velké problémy, co rok se

Témata, do kterých materiál patří