Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19. Uzemne prislusny poplachovy plan

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Územně příslušný poplachový plán – význam, zpracovatel, místo uložení, obsah, použití; stupně poplachu – vymezení, charakteristika jednotlivých stupňů, velitel zásahu a způsoby řízení význam: územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje, které obsahuje:spojení na základní a ostatní složky IZSpřehled sil a prostředků ostatních složek IZSzpůsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů zpracovatel: Územně příslušný poplachový plán zpracovává Hasičský záchranný sbor ČR, překládá Generální ředitel HZS ČR a potvrzuje Ministerstvo Vnitra ČR místo uložení: územně příslušném operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje (KOPIS)kterým je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR. obsah: spojení na základní a ostatní složky IZS;přehled sil a prostředků ostatních složek IZS;způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů. použití: ústřední poplachový plán se použije při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací generálním ředitelstvímPoplachový plán kraje se použije, pokud je vyžadována pomoc a pokud koordinaci záchranných a likvidačních prací provádí na krajské úrovni hasičský záchranný sbor kraje nebo hejtman Stupně poplachu: vymezení: podle rozsahu ohrožení osob a zvířatpodle velikosti ohrožené oblastipodle ohrožených objektů charakteristika jednotlivých stupňů: stupeň poplachuje vyhlašován v případě, že:mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část,kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravynebo plochy do 500 m2záchranné a likvidační práce provádějí základní složkystupeň poplachuje vyhlašován v případě, že:mimořádná událost ohrožuje více jak 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásahjednotlivé prostředky hromadné dopravy osobcenný chov zvířatúzemí do 10 000 m2záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná událost probíháje nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahustupeň poplachuje vyhlašován v případě, že:mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osobčást obce, areálu, podnikusoupravy železniční přepravyněkolik chovů hospodářských zvířatplochy území do 1 km2povodí řekproduktovodyjde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo v leteckézáchranné a likvidační práce provádí základní složky a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajůvelitel zásahu koordinuje složkyna základě rozhodnutí řídícího důstojníka oznamuje operační a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně hejtmanovizvláštní stupeň poplachuje vyhlašován v případě že:mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osobcelé obceplochy více jak 1 km2záchranné a likvidační práce provádějí základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů nebo i zahraniční pomocvelitel zásahu za pomoci velitele štábu koordinuje složkymísto zásahu se rozdělí na sektory a úsekyspolečný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovnivyhlášení zvláštního stupně poplachu oznamuje příslušné operační ainformační středisko hejtmanovi Velitel zásahu: o funkci VZ se rozhoduje vždy mezi příslušníkem HZS nebo PČR.organizuje záchranné a likvidační práce s ohledem na zásady koordinace složekpovolává síly a prostředkyzakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahunařídit evakuaci i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví,majetku a živ. Prostředízřídit štáb velitele zásahu Způsoby řízení: Výbušniny – charakteristika a společné znaky, charakteristika jednotlivých druhů výbušnin; detonace – charakteristika Charakteristika: jsou chemické látky, které jsou charakteristické velice rychlou chemickou energii na energii mechanickou Společné znaky: rychlá přeměna energiek hoření nepotřebují kyslíkmusí být iniciovány, samy od sebe nevybuchují (úderem zvýšenou teplotou, plamenem, třením, světelných zábleskem, jiskrou, elektrickým výbojem Charakteristika jednotlivých druhů výbušnin: střelivinyjsou výbušniny, které slouží ke střelbě (střelný prach-petardy)trhavinyjsou výbušniny, u kterých probíhá výbušná přeměna (trinitrotoluen, semtex)třaskavinymají vlastnost v trhavinách nebo střelivinách detonační vlnu a jejím prostřednictvím je přivést k výbuchu (zápalný střelný prach) Detonace: charakteristika: projev určitých chemických reakcí, dosahují vysoké rychlostiprojevuje se tlakovou a teplotní vlnou NVS – Nástražný výbušný systém: se rozumí výbušná nebo zápalná látka nebo pyrotechnický prostředek a iniciační prvek, který je schopen vyvolat za určitých podmínek výbuchový účinek nebo požár.Nástražný výbušný systém je zpravidla ukryt v obalu nebo má takovou vnější formu, která skrývá jeho pravý účel. Za NVS se považuje i jeho atrapa, ačkoli neobsahuje výbušné látky.Základními komponenty zařízení jsou – zdroj energie, rozbuška, trhavinaZnaky NVS – výskyt neznámého předmětu na neobvyklém místě, neznámý důvod umístění předmětu na určitém místě, není znám majitel nalezeného předmětu, netypická vnější forma neznámého předmětu Bombový útok – vymezení, charakteristika jednotlivých typů bombových útoků, primární účinky výbuchu, sekundární účinky výbuchu – statika budov vymezení: útok s použitím výbušných systémůneodhalí se přímý pachatel charakteristika jednotlivých typů bombových útoků: útoky proti osobámumísťovány do míst s velkou koncentrací lidí (letiště, metra, obchodní domy, ulice – Boston)nacházejí se v zaparkovaných autech, odpad. koších, odložených taškch útoky proti symbolickým cílůmproti cílům, které symbolizují danou zemi (Katedrála sv. Víta, Pražský hrad, socha sv. Václava, Staroměstské náměstí)cílem je především varování útoky proti významným cílůmobvykle se jedná o průmyslová centra, elektrárny, vládní budovy, někdy i osoby v klíčových funkcíchhlavní snahou je v těchto případech způsobit takové škody a

Témata, do kterých materiál patří