Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Kriminalistické ohledání Pojem a druhy ohledání, ohledání místa činu TZ, příprava na ohledání místa činu, vlastní ohledání místa činu, dokumentaci ohledání místa činu, význam ohledání místa činu Pojem Ohledání je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti, jejíž podstatou je bezprostřední pozorování a zkoumání kriminalisticky relevantních objektů vlastními smysly kriminalistů a jiných odborníků a vyhledávání a dokumentování změn a stavu objektů Druhy Ohledání místa činu Nejčastější jimž se zjišťují, zkoumají a dokumentují materiální situace místa tč nebo jiné významné události Ohledání mrtvoly Provádí se v rámci ohledání místa činu, někdy samostatně např. pokud mrtvola není na místě činu, při ohledání se zjišťuje Příčina a okolnosti smrti, způsob usmrcení, zda je místo nálezu místem činu, doba smrti, identita mrtvého, pravděpodobný motiv usmrcení, negativní okolnosti, detailní ohledání se provádí až na patologii Ohledání stop na místě činu a v laborce Ohledání předmětů, které byly nalezeny na místě činu, při domovních a osobních prohlídkách, zjišťuje se, zda jde o věci kterými nebo na kterých byl spáchán tč, zda nejsou nositeli stop apod. Ohledání listin a dokumentů nalezených při domovních a osobních prohlídkách na místech činu, zjišťuje se, zda může jít o věcný nebo listinný důkaz, zda není objekt pozměněn či padělán Ohledání těla živé osoby slouží ke zjišťování, zda se na těle nacházejí stopy nebo následky vyšetřovaného činu, identifikační znaky, např. tetování, zvláštní znamení, toto ohledání provádí pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař. Dalšími ohledáními, která se vyskytují méně např. ohledání zvířete, nebo třeba ohledání míst, která nejsou místem činu Ohledání místa činu TZ Opatření Překažení trestného jednání pokud trvá Poskytnutí první pomoci Uzavření místa Ochránění stop a jiných důkazů Přivolání speciálních jednotek např. hasičů Zabránění vzniku dalších následků Zjištění totožnosti účastníků Příprava Získání informací od oznamovatele a policisty, který provedl první záasah na MU Zvážení nasazení služebního psa na stopu a zahájení pátrání po horké stopě Orientační obhlíka místa, vymezení hranic a uzavření Stanovení výchozího bodu měření Technická opatření např. osvětlení Stanovení způsobu ohledání a provedení instruktáže Zásady Neodkladnost, Nezastupitelnost, Neopakovatelnost, Řízení jediným vedoucím Vlastní ohledání Předběžné Slouží pro zjištění a dokumentaci místa v nezměněném stavu a získání informací pro rozhodnutí o způsobu ohledání, vyznačí se výz. Objekty a proměří, provede se technická dokumentace Detailní Důkladné ohledání objektů, zajištovaní a předběžné zkoumání stop a jiných důkazů, které se označují štítky s pořadovými čísly. Provádí se podrobná dokumentace stop a důkazů: polodetailní a detailní fotografie s měřítkem, náčrtek, poznámky pro protokolaci respektive videozáznam, zajištovaní in natura snímáním na folii, odléváním, odebíráním vzorků bio materiálů apod. po ohledání dojde ke změně struktury MČ Způsoby ohledání Frontální – z jedné strany ke druhé Excentrický – od středu po spirále ke krajům Centrický – od okrajů do středu Rajonový – postupně Po trase pachatele Ve směru hodinových ručiček Druhy ohledání Prvotní a opakované, doplňující Dokumentace Protokol – úvod, popis, závěr, fotky, topografie, videozáznam, Význam Zjištění zda jde či nejde o tč, je možno nalézt zajistit procesně zadokumentovat a zkoumat stopy a jiné věcné i listinné důkazy, je možno zahájit pátrání po horké stopě, shromáždit fakta pro verze, zjistit příčiny události, motiv a podmínky pro spáchání

Témata, do kterých materiál patří