Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17. ZZS nedoděláno !!!!

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Zdravotnická záchranná služba Charakteristika Složka IZS, kterou zřizuje kraj a Praha - měla by být finančně soběstačná, ale není tomu tak. /náklady by měli pokrývat platby pojišťoven/ Základní činnosti Poskytovat odbornou neodkladnou přednemocniční péči Princip činnosti je provedení maxima možných dostupných lékařských výkonů na místě nehody a před hospitací Dostupnost Dojezd 20 minut od přijetí oznámení do příjezdu k místu nehody Výjezdová základna Jsou rozmístěny tak aby byl dojezd k pacientovi uskutečněn do 20 minut Tísňové číslo 155 je v každém kraji přesměrováno do příslušného územního střediska Kategorie výjezdových skupin Rychlá lékařská pomoc – zdravotnický tým veden lékařem.Rychlá zdravotnická pomoc – neodkladná péče bez přítomnosti lékařeDoprava raněných a nemocných v podmínkách neodkladné péče – zdravotnický tým ovládá zásady tzv. zajištěného transportu Oprávnění členů výjezdových skupin Jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta Oprávnění požadovat od fyzických osob, které se zdržují na místě události nebo v jeho blízkosti, osobní nebo věcnou pomoc nezbytně a bezprostředně nutnou k poskytnutí zdravotnické záchranné služby, pokud tím tyto nebo jiné osoby nebudou vystaveny ohrožení života nebo zdraví Požadovat od fyzických a právnických osob informace nezbytné k poskytnutí zdravotnické záchranné služby Letecká záchranná služba Většina územních středisek ZZS je provozovatelem Používají se vrtulníky různých typů v sanitní nebo univerzální úpravě Majitelé a dodavatelé pilotů jsou Armáda ČR. Letecká služba Policie ČR a další subjekty různé právní povahy Pracovní heliporty jsou obvykle přímo v areálech nemocničních zařízení s akutní péčí LZS poskytuje odbornou lékařskou pomoc ve stejném rozsahu jak výjezdová skupina ZZS Zdravotnická a psychologická pomoc při mimořádné události Ošetření zraněných, převoz raněných do nemocnic Pomoc postiženým lidem fungovat v těžkých situacích a nezhroutit se Traumatologický plán Je to dokument první pomoci a zdravotní péče na jakýchkoliv pracovištích s popsaným postupem první pomoci při konkrétních úrazech pro konkrétní pracoviště Metoda START S – snadná T – terapie A R – rychlé T – třídění Karty Zelená – živ a zdráv Červená – raněn Černá - mrtev Integrovaný záchranný systém Základní a ostatní složky IZS Základní HZS – bezpečnostní sbor, zákon o služebním poměruPČR – bezpečnostní ozbrojený sborZZS – řídí kraj, zákoník práceJPO – jednotky požární ochrany Dělí se JPO 1 HZS – bezpečnostní sbory JPO 2 HZS – profi hasiči obce, zřizuje obec/kraj JPO 3 HZS – dobrovolní hasiči, dostávají odměny, neustálá pohotovost Ostatní Obecní policie Řídí starosta, který má velitele Musejí být oblečeni ve stejnokroji AČR Dají se použít okamžitě Můžou tam být hasiči a těžká speciální technika Do 8 hodin kamion s 8 vojáky Celní správaVězeňská službaHorská službaVodní záchranná služba Další = plynaři, vodaři, ICOM, stavební firmy Kopis Krajské operační informační středisko Říká všem složkám co a jak Preventivní středisko, vedoucí článek Shání všechny ostatní složky Účel integrovaného záchranného systému Použije se v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami IZS. Stálé orgány pro koordinaci složek IZS Operační informační středisko IZS /OPIS IZS/ Povinnosti: přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádné události Zprostředkovávat plnění úkolů orgánů ukládaných velitelem zásahu Koordinace orgánů při záchranných a likvidačních pracích. Oprávnění Povolávat a nasazovat síly a prostředky /SAP/ HZS a JPO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo podle požadavků velitele zásahu Vyžadovat pomoc osobní a věcnou podle požadavků velitele zásahu Provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Linky tísňového volání: 112 a 150 Operační střediska HZS krajů Operační a informační středisko generálního ředitelství HZS Krajské ředitelství HZS Generální ředitelství HZS Velí 14 krajským ředitelstvím HZS 13 + Praha, ty velí asi 76 územním odborům HZS ty mají pod sebou stanice Náměstek pro prevenci – civilní obrana, kdyby se náhodou něco stalo, cvičí na civilní obranu Náměstek IZS a operační řízení – nejhlavnější, velí hasičům, když se něco stalo Náměstek pro ekonomiku – říká, co si můžou dovolit Personalistika – výběr lidí na výkon, ředitel Kontrola Typy řízení IZS Taktická – na místě Operační – kopis Strategická – starosta/hejtman Hasičský záchranný sbor Charakteristika Hlavním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému Právní úprava Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR Struktura Generální ředitelství HZS, které je součásti ministerstva vnitra – dělí se na 5 dalších skupin – Náměstek pro prevenci, Náměstek IZS a operačního řízení, Náměstek pro ekonomiku, Personální ředitel, Kontrolní ředitelHasičské záchranné sbory krajů Oprávnění příslušníků Zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu Nařídit evakuaci osob Stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat PO a Fo k poskytnutí osobní a věcné pomoci Povinnosti příslušníků Ochrana životů, zdraví, obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech

Témata, do kterých materiál patří