Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 4 - OSŘ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 4 OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ = souhrn právních norem, které upravují občanské soudní řízení Občanské soudní řízení Postup soudu při rozhodování o právech a povinnostech účastníků ze všech právních oblastí s výjimkou práva trestního a správníhoŘeší například majetkové spory, svěření dětí do péče, rozvod, náhradu škody Pramenem občanského práva procesního je OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ZÁKONNOSTI SŘ musí probíhat v souladu se zákony DVOJINSTANČNOSTI Řízení probíhá ve dvou instancích1. stupeň – soud, 2. stupeň – odvolání k vyššímu soudu ROVNÉHO POSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ Všichni jsou si před soudem rovniMají stejná práva a povinnostiSoud musí ke stranám přistupovat rovným způsobem VOLNÉHO HODNOCENÍ DŮKAZŮ Soudce hodnotí důkazy na základě vlastního uvážení OBJEKTIVNÍ PRAVDY Soudce vychází z objektivních a prokázaných skutečností a faktů VEŘEJNOSTI Jednání je přístupné veřejnosti AKTIVNÍ ÚČASTI STRAN Strany (účastníci) mohou předkládat důkazy, podávat odvolání, … ÚSTNOSTI Soudce s účastníky mluví a může použít to, co řekli PŘÍSLUŠNOST SOUDU VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST Věcně příslušný soud je soud okresní nebo krajskýUrčuje se podle věci projednáváníV zákoně je stanoveno, k jakým věcem je příslušný KS a u OS se projednává vše ostatní MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST Podle bydliště žalovaného INSTANČNÍ PŘÍSLUŠNOST Říká nám, jaký soud bude příslušný k rozhodování v 1. stupni a jaký v 2. stupni 1. stupeň: OS → KS 2. stupeň: KS → VS ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ŽalobceŽalovanýOsoby, o jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhodujeOsoby zúčastněné (soudci, zapisovatelé, advokáti, znalci, …) – ne diváci! ZPŮSOBILOST ÚČASTNÍKŮ Způsobilost být účastníkemProcesní způsobilost – způsobilost jednat (návrh, důkazy) PRŮBĚH OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENI 1. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z INICIATIVY SOUDU nebo NA NÁVRH ÚČASTNÍKA (žaloba) Náležitosti: FormálníŽalobce, žalovanýPředmětSoud, kterému je žaloba podávánaDatumPodpis žalobceObsahovéPředmětVylíčení rozhodných skutečnostíŽalobní petit (čeho chceme dosáhnout)Důkazy Žalobní petit Píše se v přímé řeči (jako by to řekl soud)Pokud požaduji částku, soud mi nemůže uznat vyšší, může ji ale snížit Okamžik zahájení Žaloba – dnem doručení k souduIniciativa soudu – dnem 1. úkonu k dané věci 2. FORMÁLNÍ ZKOUMÁNÍ NÁVRHU OK – jednáníKO – výzva k odstranění nedostatkůodstraněny – jednáníneodstraněny – konec OSŘ 3. JEDNÁNÍ probíhá před soudemv rámci jednání se provádějí důkazy Důkaz = cokoli, co může pomoci objasnit prokazovanou skutečnost Přímé – ty, které samy o sobě prokazují danou skutečnostNepřímé –ty, které prokazují danou skutečnost spolu s ostatními důkazy Jako důkaz můžou být použity: Svědecká výpověďVýpověď účastníkaZnalecký posudek (lékařská zpráva)Listiny (smlouvy, petice, …)Jiné (foto, video, audio, …) SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ Svědek – osoba, která něco viděla nebo slyšela a týká se to věciObecná svědecká povinnost– na vyzvání soudu se musí svědek dostavit a vypovídatMůže odmítnout:Svědectví osobě blízkéPokud svědectví přivodí mu nebo osobě blízké trestní stíháníNedostaví-li se, pohlíží se na to jako na maření soudního rozhodnutí → TČMusí vypovídat pravdu a nesmí nic zamlčet → křivá výpověď → TČVypovídat může i dítě VÝPOVĚĎ ÚČASTNÍKA Nemusí vypovídatNemusí mluvit pravduPokud lže, tak mu nehrozí trest, ale nesmí nikoho obvinit ZNALECKÝ POSUDEK Posudek znalce – FO nebo PO, ale musí mít statut znalce LISTINY Veřejné Vydal je veřejný orgán (soud, škola, úřad, nemocnice – OP, pas, vysvědčení, …)Obsah se automaticky považuje za pravdivý Soukromé Všechny neveřejné (smlouvy, dopisy, potvrzení, …) 4. VYDÁNÍ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ ROZSUDEK Nejtypičtější a nejběžnějšíVyhlašování rozsudku je vždy veřejné, „jménem republiky“ a musí při něm všichni stát Náležitosti: FormálníJaký soud rozsudek vydalV jaké věciOznačení účastníkůDatum vydání rozsudkuJméno a podpisObsahovéVýrok – jak soud rozhodl (shledá obžalovaného vinným nebo ho sprostí obžaloby)Odůvodnění – proč tak rozhodl a jakými zákony se řídilPoučení o odvolání – nelze se odvolat anebo kam (k jakému soudu) a dokdy (do kolika dní - 15) USNESENÍ Vydává se v tzv. procesních otázkách, tzn. při zahájení, zastavení a přerušení řízeníNáležitosti stejné, jako u rozsudku PLATEBNÍ ROZKAZ Navrhovatel chce pouze zaplatit penízeSoudce může rozhodnout bez nařízeného jednání – pozve si je do soudní síně a provádějí si důkazy 5. OPRAVNÉ ŘÍZENÍ Fáze, kde se rozhoduje o opravných prostředcíchNeveřejnéKoná se ve 2. stupni OSŘOpravné prostředky:Řádné – máme na ně běžně nárok (odvolání)Mimořádné – pokud to zákon dovolí (obnova řízení, dovolání) ODVOLÁNÍ – řádné Podává účastník řízen, když nesouhlasí s rozhodnutím soudu 1. stupně (u 2. stupně nelze podat odvolání)Lhůta pro odvolání je 15 dní ode dne doručení soudního rozhodnutíPo uplynutí doby pro odvolání nabývá rozsudek právní moci (stává se pravomocným) Průběh odvolání: Podáváme k soudu, který už rozhodl (1. stupně)Soud prozkoumá přípustnost odvolání, nepřípustné je v případě:Je podáno po lhůtěV poučení bylo: „nelze odvolat“Jestliže je podáno nesprávnému souduPokud je přípustné, tak ho předá soudu 2. stupněSoud 2. stupně odvolání: Vyhoví (zruší rozsudek 1. stupně a vydá nový) Zamítne (potvrdí rozsudek 1. stupně) Zruší rozsudek 1. stupně a vrátí mu ji zpět k novému OSŘ -jak rozhodne soud 2 stupně je konečné a není možno podat odvolání, ale pokud ho vrátí zpět, tak můžeme podat odvolání OBNOVA ŘÍZENÍ – mimořádné Důvody:Nalezení nových důkazů, které nebyly nalezeny v době OSŘ a ovlivnily by rozhodnutí souduPodává se soudu, který vydal dané rozhodnutíLhůta pro obnovení řízení:Subjektivní – do 3 měsíců od nalezení důkazůObjektivní – do 3 let od vydání soudního rozhodnutí DOVOLÁNÍ – mimořádné DůvodyŘízení proběhlo v rozporu se zákonem (zásada legality)Rozhodnutí bylo dosaženo TČ (podplacení, výhružky soudce, …)Podává se nejvyššímu soudu do 2 let od vydání soudního rozhodnutí VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ = exekuceDochází k němu v případě, když účastník nesplní dobrovolně a včas povinnost uloženou soudním rozhodnutím

Témata, do kterých materiál patří