Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Kriminalistické učení o trestném činu popis kriminalisticky významných vlastností trestného činu, které nejvíce ovlivňují proces tvorby stop i proces poznání trestného činu prvky způsob páchaní tč kriminální situace osobnostní rysy pachatele osobnostní rysy oběti motiv Modus Operandi trestného činu Komponenty spáchaného činu dělíme na Dějové komponenty Akty somatické a motorické – pracovní pohyby, držení těla a končetin, chůze, gestikulace mimika Psychotické akty – výběr vhodného objektu, volba doby činu apod. Věcné komponenty – předměty použité pachatelem např. zbraně, nástroje, dopravní prostředky, maskování, listiny aj. Determinanty Objektivní determinanty Společenské podmínky (společenské zřízení a jeho hospodářská a sociální úroveň, party, sociálně narušená rodina, věznice Předmět útoku – mění se mod operandi podle situace např., pokud sou peníze v trezoru nebo volně zásuvce apod. situace Vztah mezi pachatelem a předmětem útoku, obetí, místem činu – např. zná li pachatel zvyklosti oběti, může zvolit vhodnou dobu krádeže, znal i se s obětí tak se raději maskuje nebo oběť zavraždí pro zahlazení stop, jde najisto Místo činu a podmínky Např. lesní terén usnadní spáchaní vraždy a schování mrtvoly, přepadávání podniků s jedním zaměstnancem apod. Čas spáchání tč Např. vytipování kdy je největší tržba a to je čas pro pachatele, nebo před koncem pracovní doby kdy tam pomalu nikdo nebude Dostupnost a povaha prostředků potřebných k spáchání Pachatel nucen měnit způsob spáchání Zbraně, nástroje, vozidla, maskování Existence spolupachatelů Má li spolupachatele tak to má výhody, rychlejší spáchání, bezpečnější odcizit víc, více stop musí se dělit jeden se dá líp odhalit Subjektivní determinanty – Somatické vlastnosti - tělesná konstituce, síla, pohyblivost, bojová umění Psychické vlastnosti Psychomotorické schopnosti, intelektové, finanční machinace, počítačová kriminalita, charakterové vlastnosti, temperament, zájmy, psychické poruchy a choroby Věk pachatele Např. mladiství se projevují malou rafinovaností častým spolupachatelstvím, vandalismem, místem činu blízkým jejich bydlišti Pohlaví pachatele Jednodušší provedení, ženy málo plánují, nižší agrese, nižší spolupachatelství Kriminální zkušenost Souběh, recidiva, vede ke zdokonalování v tč, lepší utajování tč Stupeň vzdělání Např. zámečník – krádeže, mechanik apod. Význam způsobu páchání tč pro krimi Má význam pro tvorbu kriminalistickým verzí Krimi evidenci (MOS) Krimi identifikaci Krimi prevenci Učení o oběti, pachateli, a vztahem mezi nimi Oběť Přibližuje viktimologie Z viktimologie jsou důležité tyto aspekty Nevědomý podíl oběti na rozhodnutí pachatele spáchat tč Povolání oběti např. (obsluha benzínky, žena za přepážkou) Viktimním chováním Např. placení s ukázáním velkého obsahu peněženky si říká o loupež, nebo otevření neznáme osobě a následné oloupení Pachatel Studium takových vlastností pachatele, které mají význam pro vypracování účinných metod boje s kriminalitou Vlastnosti ovlivňující tvorbu stop Rukopis, hlas, řeč, papilární linie, vlastnosti pachu, chůze, biologické materiály, způsob páchání tč Vlastnosti v průběhu vyšetřování Postoj pachatele k činu, např. při doznání zda je pravdivé či nikoli Zjišťování způsobů maření vyšetřování pachatelem Psychologické profilování pachatele Využívá se u sériových vražd, znásilnění, únosů, vyhrožování Sestavuje se psychologický portrét pachatele za pomoci odborníků a kriminalisty Charakteristiky, které se nejvýrazněji projevují jako třeba nenávist apod. Vztah mezi obětí a pachatelem Stockholmský syndrom Sympatie k pachateli, ovlivňuje, zda oběť oznámí a jak bude vypovídat Může to mít řadu důvodů jako Strach z pomsty, nedůvěra v policii, odhalení kompromitujících záležitostí oběti, nepříjemnosti z publicity vyšetřování Psycho poradny pro takové

Témata, do kterých materiál patří