Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


A 4 - Prameny prava CR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4) PRAMENY PRÁVA ČR – pojem, druhy normativních právních aktů (NPA) a jejich charakteristika, platnost a účinnost NPA - Právní norma, předpis - Zdroje z čeho čerpáme a vycházíme - Zákony a jiné normativní akty - Právní obyčeje - Soudní precedenty – individuální právní akt a to soudní rozhodnutí - Normativní smlouvy – dva státy si pomáhají - Mezinárodní smlouvy - Některá rozhodnutí, nálezy a usnesení ústavních soudů Lze se setkat s dělením všech pramenů práva PsanéNepsané Normativní akty Jsou výsledkem činnosti orgánu veřejné mociZákony, vyhlášky, atd,… Obecně říkáme právní předpisy Ústavní zákony – ústavní pořádek, mezinárodní smlouvyZákony, zákonná opatření senátu, právo Evropské UnieNařízení vlády – aplikovatelnost zákonůPrávní předpisy – Ministerstev a správních orgánůPrávní předpisy orgánů samospráv (obce, kraje) obecně závazné vyhlášky, nařízení krajů a obcí Třídění normativních aktů Kdo má pravomoc vydávat normativní aktyZda jde o prvotní akty nebo normativní aktyPodle stupně právní síly Kdo má pravomoc vydávat normativní akty Parlament ČRUrčité orgány výkonné mociOrgány územních samosprávních celků a státní správy Zda jde o prvotní akty nebo normativní akty Prvotní – Zákonodárné akty – zákony včetně ústavních zákonů, po případě zákonná opatření Senátu, Poslanecká sněmovna může být za určitých podmínek rozpuštěná. V tomto období má Senát pravomoc přijímat opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, na návrh vládyÚstavní zákony – 3/5 senátorů a poslanců odsouhlasili a prezident podepisujeZákony – nadpoloviční většina přítomných poslanců a senátorů, aby zákon odsouhlasili, a prezident podepisuje, zákony jsou publikovány ve Sbírce zákonůOdvozené–Nařízení vlády – je oprávněna vláda vydávat k provedení zákona a v jeho mezích -Právní předpisy – vydané ministerstvy. Jsou to vyhlášky v mezích zákona, pravomoc vydávat právní předpisy má Parlament (zákony + ústavní zákony) -Platnost – od kdy do kdy společenské vztahy mají být upravovány -Účinnost – dnem vyhlášení přesného stanoveného data, 15 den od vyhlášení -Vývěsná deska –prvotní - Obecně závazné vyhlášky kraje a obce (obce a kraje – územně samosprávné celky), Věstník právních předpisů kraje a Úřední deska (nachází se předpisy obcí, kraje) -odvozené – Nařízení kraje a obce (vydává Rada kraje a obce) Právní obyčej Zvyklost, která není písemně odchycená, masově se opakuje, dodržuje, v té skupině lidí vynucená, u nás se moc nevyskytuje Soudní precedent Angloamerická právní kultura Normativní smlouva Smlouva je shodný projev vůle dvou a více stran, kde se nastaví pravidla a platí do budoucnaTěmi pravidly jsou vázaní ti, co podepsali smlouvu a nastavili si pravidla do budoucnaHlavně v obchodním právu Mezinárodní smlouva 2 a více států se na něčem dohodnouNejdříve přichází podpis mezinárodní smlouvyÚčinná v procesu ratifikace (národní parlament musí schválit) Rozhodnutí nálezy a usnesení ústavních soudů Chápán jako strážce zákonitosti, to je v souladu právních norem a rozhodnutí státních orgánů s Ústavou, jsou závazná pro všechny orgány a osobyNálezy – Jimiž Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonů a jiných právních předpisů pro rozpor s pramenem právaOstatní nálezy – usnesení obsahující právní názor, který má význam pro analogické případy

Témata, do kterých materiál patří