Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
D 2 - Vyzivovaci povinnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) VYŽIVOVACÍ POVINNOST – druhy a jejich charakteristika Charakteristika: Starání se o druhého formou finanční, sociální Druhy: Vyživovací povinnost rodičů a dětí:Rodiče mají vyživovací povinnost ke svým dětem do té doby, dokud nejsou děti samy schopny se živit (tato povinnost není omezena věkem dítěte a může trvat v krajním případě i celý život, například při těžším zdravotním postižení dítěte, pokud není jeho výživa zajištěna jinak, například důchodem)Zajistit dítěti vzdělání, zájmy, oblečení, výživuRodiče mají zajistit dítěti aspoň stejnou úroveň, jako jsou oni (úrovně ve společnosti) Vyživovací povinnost dítěte rodičům:Starat se o rodiče, finančně pomocDítě má poskytovat výživu rodičům Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými:Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnostJde o osoby, které jsou příbuzné v pokolení přímémPokud nemohou vyživovací povinnost splnit potomci (například vnuci), přechází tato povinnost na předky (například prarodiče)Vzdálenější příbuzní mají tuto povinnost jen tehdy, nemohou-li ji splnit příbuzní bližšíNutná výživa – lze zajistit jak peněžitým příspěvkem, tak i naturálním plnění Vyživovací povinnost mezi manžely:Pokud jde o nerozvedené manžele, mají vzájemnou vyživovací povinnostMusí mít stejnou životní úroveňPokud ji jeden z nich neplní, může se druhý obrátit na žalobu, na soud, soud může uložit jednomu z manželů vyživovací povinnost takovou částkou, aby byla zajištěna zásadně stejnáhmotná a kulturní úroveňobou manželů Vyživovací povinnost rozvedených manželů:na výživu rozvedeného manžela, který není schopen sám se živit, je povinen poskytovat druhý rozvedený manžel podle svých schopností amožností příspěvek na přiměřenou výživu Výživné matce dítěte:Zákonem upravena je i povinnostotce dítěte, za něhož není matka provdaná, aby jí přispívalpřiměřeným způsobem na úhradu výživy po dobu 2 let

Témata, do kterých materiál patří