Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


C 2 - Vecna prava k vecem cizim

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM CIZÍM – charakteristika a účel těchto práv - věc, s kterou disponuji, ale není moje Právo zástavní Slouží nám k zajištění dluhůZajistit můžeme věc movitou i nemovitouU nemovitosti to musíme zapsat do katastru nemovitostíVzniká - sepsáním zástavní smlouvy, rozhodnutím soudu, ze zákonaS tou věci může dlužník dál disponovat (nesmí být znehodnocená,…)U movitostí to předáme věřiteli (věřitel tu věc může používat nebo i nemůže – podle smlouvy)Zastavit se může i vlastnictví v pokolením přímém (rodinný dům rodičů)Zaniká - splněním hlavního požadavku (zaplacením dluhu), dohodou stran (u movitých věřitel tuto věc vrátí dlužníkovi, u nemovitých vydá věřitel dlužníkovi potvrzení o tom, že dluh byl řádně zaplacen a na tomto základu katastrální úřad vymaže zástavní právo) Právo zadržovací (retenční) Spočívá v tom, že věřitel může odmítnout vydat dlužníkovi jeho věc, dokud mu dlužník dluh nezaplatíLze pouze u movitých věcíZadržet můžeme věc, kterou máme právem u sebe, a slouží k zajištění dluhů druhé osobyNikdy to nesmí být neprávní důvod (krádežVzniká – tím, že věřitel zadrží dlužníkovi věc. Musí bezodkladně dlužníka o této věci vyrozumětZaniká – Jestliže dlužník dluh zaplatí. Nebo tím, že zadržovaná věc zanikne (podlehne zkáze), nebo se zadržovatel volně zdá zadržovacího práva tím, že věc dlužníkovi vydá Věcná břemena Jsou to věci nemovitéZnamenají omezení vlastnického práva vlastníka nemovité věci ve prospěch jiné osoby tím, že vlastník nemovitosti je povinen ve prospěch někoho jiného něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět, každý další vlastník takové nemovitosti je povinen věcná břemena spojená s nemovitostí respektovat2 typy –K sousední nemovitosti – vysvětlení na příkladu příjezdové cesty – i když prodá pozemek, ten další vlastník ji může využívat (i další vlastník je oprávněn tato práva využívat) -K člověku – vysvětlení na příkladu příjezdové cesty – váže se to jenom k tomu člověku, který vlastní ten pozemek, po prodeji pozemku ten další vlastník nemůže využívat tu příjezdovou cestu (další vlastník není oprávněn tato práva využívat, zanikají smrtí této osoby) Vznik věcných břemen SmlouvouDěděnímRozhodnutím státního orgánuVydržením – nejméně 10 letPřímo ze zákona Smlouva o zřízení věcného břemene musí být písemná. Vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu Obsahem věcných břemen jsou různá práva a povinnosti (například právo chůze a jízdy přes služební pozemek) Věcná břemena vážící se k osobě oprávněného spočívají zejména v poskytování služeb (například odevzdání části úrody). Těmto oprávněním se říkalo výměnek Zánik věcných břemen Smrtí osobyZánikem nemovitostí (odstraněním, zničením)SmlouvouRozhodnutím soudu

Témata, do kterých materiál patří