Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


A 1 - Pravni norma - Platnost, pusobnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) Právní normy Opravňující a Zavazující: -Opravňující – nám dává oprávnění, které můžeme, ale nemusíme udělat -Zavazující – nám dává povinnost, ať už je to příkaz nebo zákaz -Zmocňující – dává orgánům moc, aby mohli vydat další normu 3) Právní normy Obecné a Zvláštní -Obecní – platí na celém území a pro všechny -Zvláštní – upravují pro určenou skupinu lidí nebo určité území 4) Normy Hmotněprávní a Procesní -Hmotněprávní – upravují práva a povinnosti subjektů -Procesní – upravují postup orgánů při dosažení hmotněprávních norem Platnost a působnost právní normy Platností právní normy jsou při její tvorbě splněny všechny náležitosti předepsané právním systémemPůsobností právní normy – stanovení rozsahu v jakém se norma použije na konkrétní případ, a to buď se zřetelem k době (působnost časová) nebo se zřetelem k místu (působnost místní), nebo se zřetelem k subjektu (působnost osobní)Platnost a účinnost právních norem - působnost časová – od kdy nám norma působí v čase Schválen- aplikovatelnost normy v praxiPublikován- norma vynutitelnáMá danou formuSoučástí našeho právního řádu Působnost právních norem Časová – platnost, účinnost, časová působnost, v jakém čase se norma aplikuje, právní vztah posuzujeme podle doby, kdy se daná událost stala, retroaktivita – zpětná účinnost zákonaMístní – území, na kterém se norma aplikuje, celý stát, kraj, obec, výjimky – letiště, paluba letadla nebo lodě – podle vlajky, ambasády a velvyslanectví, naše letadla, lodě v zahraničíOsobní – na jaký počet osob norma působí – občan ČR, kdokoli, kdo je na území ČR, zákon pro určitou skupinu je dán jen pro tu skupinu nebo jednotlivce, určité skupiny lidí, které jsou vyňaty z působnosti zákona – mají takzvanou imunitu (poslanci, senátoři)Věcná – vymezuje okruh věcí, na které daná norma působí

Témata, do kterých materiál patří