Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 2 - PRÁVO, PRÁVNÍ NORMY, PŘEDPISY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 2 PRÁVO, PRÁVNÍ POJMY, STÁT, PRÁVNÍ NORMY PRÁVO = Soubor platných právních norem, kterými se řídí lidská společnost a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem PRÁVNÍ VĚDOMÍ (znalost práva = kolik toho o právu víme) nízkévysoké – to jsou např. právníci ZÁKONOST – dodržování práva, které závisí na: PRÁVNÍM VĚDOMÍ (znalost práva)VŮLI – jednám buď zákonně (dodržuju) nebo nezákonně (nedodržuju) ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ZÁSADY neznalost zákona neomlouvápřed zákonem jsme si všichni rovnikaždý může činit to, co zákon nezakazuje a nikdo nesmí být nucen dělat to, co zákon neukládá DRUHY PRÁVA subjektivní – týká se konkrétní osoby (mé právo na život)objektivní – týká se většího množství osob (právo na život)soukromé – všichni účastníci mají stejné (rovné) postavení (rodinné, obchodní, občanské)veřejné – stát má vůči ostatním postavení nadřazené (trestní, správní, finanční)hmotné – stanoví pravidla (práva a povinnosti)procesní – upravuje postup při uplatňování práv či porušení povinností (občanské, správní, trestní) PRÁVNÍ NORMY pravidlo chování, které je upraveno zákonem a vynutitelné státem Tvoří logický celek (doplňují se, navazují na sebe, nesmí být v rozporu, vyvíjí se a mění)Příkazy: očkování, povinná školní docházkaZákazy: drogy, alkohol a kouření do 18 letDovolení: stavební, volby, vzdělávání DĚLENÍ PRÁVNÍ NORMY podle závaznosti (musím se řídit)kogentní (zavázané) – musím udělatdispozitivní (podpůrné) – nemusíme udělat podle toho, co nám vzniká v důsledkuzavazující (povinnost) přikazující – platit daně, povinná školní docházka zakazující – dělat požár v lese, kouření a alkohol od 18 letopravňující (mám na něco právo) – právo na život,… ÚČINNOST PRÁVNÍ NORMY povinnost řídit se právní normouod data účinnostipodle data či lhůtyaž po dobu platnosti PŮSOBNOST PN Osobní: na které osoby se vztahujeÚzemní: prostor, kde se uplatňujeČasová: den účinnostiVěcná: kterých záležitostí se týká PLATNOST PN Při tvorbě PN byly dodrženy všechny náležitosti (např.: vydal je příslušný orgán, který má k tomu pravomoc)Platí den vydání nebo vyhlášení PRÁVNÍ ŘÁD Souhrn právních norem, které jsou uspořádány stupňovitě podle důležitostiDůležitost = právní síla Ústavní zákony(ústava, LZPaS, ústavní zákony)Zákony (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce, školský zákon)Předpisy prováděcí (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, vyhlášky krajů a obcí) Zákonnost = důsledné dodržování právního řádu, závisí na právním řádu Publikace = zveřejnění ve sbírce zákonů PRÁVNÍ ODVĚTVÍ Ústavní právo: základy států a státní mociSprávní právo: školství, policie, kultura, zdravotnictví, …Finanční právo: daňové poplatkyObchodní právo: smlouvy – obchodní, společenské, obchodní společnostiObčanské právo: nájemní, majetkové a soudní vztahyŽivnostenské právo: živnostiPracovní právo: pracovní poměrRodinné právo: vztahy v rodině, manželstvíTrestní právo: tresty, trestné činy PRÁVNÍ PŘEDPIS souhrn právních norem, které tvoří součast právního řáduKdo vydává: ústavní zákony – parlament ČR zákony – parlament ČR nařízení vlády – vláda vyhlášky ministerstev – jednotlivá ministerstva nařízení a vyhlášky krajů (obcí) nařízení – zastupitelstvo vyhlášky – rada ve sbírce zákonů se zveřejňují:ústavní zákonyzákonyve věstnících se zveřejňují:nařízení vládyvyhlášky ministerstevna úřední desce se zveřejňují:nařízení kraje (obce)vyhláška kraje (obce) NÁZEV druh právního předpisučíslo pořadí v jakém byl předpis vydánzkratka sbírky zákonůsamotný název předpisy Například: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČRÚstavní zákon č. 2/1993 Sb., LZPSZákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práceZákon č. 500/2004 Sb., Správní řád VNITŘNÍ ČLENĚNÍ základní jednotka - § (paragraf), základní jednotka ústavních zákonů – článek§ a články se číslují§ a články se dále dělí na:Odstavce (číslované)Písmena (a,b,c,…)§ a články se sdružují do hlav a částí

Témata, do kterých materiál patří