Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Konflikty na pracovišti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Konflikty na pracovišti konflikt = střet dvou vzájemně se vylučujících motivů nebo názorů vnitřní – vycházejí z vnitřku mé osoby, střet motivů uvnitř osoby (morálka, chtění, povinnosti, názory, …) př. záškoláctví - každý máme vnější – původ v okolním prostředí mezi 2 osobami mezi jedincem a skupinou mezi 2 skupinami lidé s nízkou frustrační tolerancí, citliví na konfliktní situace (bezradnost, neochotnost, upadání do deprese) protichůdné příkazy, přetížení/nevytížení – vedoucí nás tak může uvést do konfliktu mohou vyvolat patologické reakce a vést k onemocněním (např. králíci – přemnožení – stres – umírání na různé nemoci) přeplněná místnost zvyšuje agresivitu, kooperace jde stranou – je to nepříjemné tj. neuspokojení potřeb vede ke konfliktům, stresu př. Big Brother – nedostávají se do konfliktů, jsou to „idioti stejného typu“ Délka trvání konfliktu dlouhodobé= neproduktivní ukazatel nezdravých poměrů, ukazatel špatného vedoucího a managementu na pracovišti podle délky trvání mobilizující – mají pozitivní vliv, krátkodobé, vedou k rozvoji práce a jejímu zkvalitnění kdy? prosazování nových metod reorganizace pracoviště výběr nových zdrojů, dodavatelů, odbytišť - pokud se chystají nějaké změny, pak je lepší upozornit (seznámit) okolí a zaměstnance, že se může něco stát předem je na to připravit ->porady Japonské pravidlo „Nikdo by neměl odcházet s pocitem porážky, nikdy nevíš, kdy se s ním setkáš.“ destruktivní– negativní projev pracoviště, managementu, kazí sociální klima, snižují motivaci - negativní komunikace, dlouhodobý, může přerůst i mobilizující (pokud se včas nezasáhne) Vznik konfliktů - ke vzniku přispívají konfliktní osobnosti hystericky laděné neurotici labilní a náladové nevyrovnané agresivní dominantní dysharmonické psychopatické egocentrické Opatření proti vzniku konfliktů rozmístění pracovníků na základě charakteru, psychologických charakteristik, vlastností (vstupní testy) eliminace konfliktních osobností (lstivý, donašeči) Zdroj konfliktu – nadřízený diktátor, agresivní, neumí rozdělit úkoly, vnitřní nejistota Fáze konfliktů Nejjednodušší fáze: - fáze se mohou přeskakovat, spojit inkubace – konflikt nevypukl, jsou vytvořené předpoklady - vedoucí by měl rozpoznat a řešit tuto fázi - o komunikaci (vyhýbání se očnímu kontaktu, …) první symptomy – velmi nenápadné, málo významné, lze si jich všimnout - pracovníci se sobě vyhýbají propuknutí – zřejmé polarizace – zhoršení konfliktu zapojením více osob adaptační– podniknuty první kroky k likvidaci konfliktu, návrhy jak řešit ale ještě nejsou všemi přijaty výskyt možných řešení – hledání nadějných řešení cíl: souhlas všech členů konsenzuální proces – řešení konfliktu, dovršuje se proces přijetí/zavrhnutí předložených řešení, nehledají se nové varianty Mobbing = forma psychického teroru na pracovišti (šikana) skupina vnucuje názory osobám, které do skupiny nezapadají až fyzické násilí, psychické ničení Příčiny -otázka konkurenčních tlaků, závist / nenávist vůči jiné rase / národnosti Zjištění sociometrie (testy) – získáme jedince, které jsou náchylné být diskriminovány, nebo už jsou pokles výkonnosti lidí stres - politická situace přispívá vzniku konfliktů - sociální situace (budu dělat naplno, ale vím, že např. v Německu za stejnou práci je víc peněz – více si toho koupím)

Témata, do kterých materiál patří