Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


H 3 - Zivnostenske podnikani

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3) ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ – pojem, druh živností a jejich charakteristika - základem právní úpravy živnostenského podnikání je Živnostenský zákon -Pojem živnosti – rozumí se soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem -Živnostník – osoba provozující Živnost, každý živnostník je podnikatel (podniká na základě Živnostenského oprávnění, je jak Fyzická osoba, tak i Právnická osoba -Živnostenský zákoník – se používá primárně v tomto podnikání, je speciální vůči Občanskému, má přednost -Občanský zákoník – se používá podpůrně (sekundárně) - není každý podnikatel živnostníkem: Nepatří do Živnostenského podnikání – svobodná povolání (lékaři, advokáti, notáři, zubní lékaři, tlumočníci) - činnosti v oblastech peněžnictví (finanční poradci), pojišťovnictví, provozování, výroba a distribuce energií, zemědělství, rozhlasové a televizní vysílání -Podmínky provozování živnosti: Subjekty – Fyzická i Právnická osoba, nezáleží, jestli je to Čech nebo cizinec Podmínky Fyzické osobnosti – věk 18+, svéprávnost, bezúhonnost (prokázání výpisem z Trestního rejstříku), zvláštní podmínky pro konání živnosti – určité vzdělání nebo praxe v oboru, jakou živnost Fyzická osoba chce vykonávat Překážky provozování živnosti – majetek v insolvenci (když je majetek v úplatku), zákaz činnosti Živnostenské oprávnění – průkaz živnostenského oprávnění – lze konat nebo provozovat živnost Druhy živnosti: Živnost ohlašovací – nejjednodušší, nahlášení, že chci podnikat v tom daném oboru, zaplatím poplatek, převezmu podklady a hotovo (vzniká jejím řádným ohlášením, které bylo učiněno u místně příslušného Živnostenského úřadu) -Řemeslné – podmínkou je výuční list, maturita nebo diplom v oboru, 6 let praxe, má-li žadatel, vzdělání v jiném oboru, stačí 1 rok praxe v oboru -Vázané – činnosti, pro které je nutná odborná způsobilost, dosažené vzdělání, odborná praxe (vedení účetnictví, provádění staveb nebo provozování autoškoly) -Volné – není požadována žádná odborná způsobilost Živnost koncesované – koncese je rozhodnutí o udělení státního povolení o provozování živnosti (vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí), postup zřízení je podat Žádost o koncesi, důležité je kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy, udělením koncese se zakládá živnostenské oprávnění, jehož průkazem je Koncesní listina -Obchodní – nákup za účelem dalšího prodeje, provozování čerpacích stanic, provádění dražeb (koupě zboží za účelem prodeje a prodej, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, provádění dražeb) -Výrobní – vyrábění, další opracování výrobků, nákup a prodej výrobků stejného druhu, jaké sám vyrábí (oprávnění živnosti výrobní patří oprávnění vyrábět výrobky, dále je opracovávat a opravovat) -Poskytující služby – opravy a údržby věci, přeprava osob a zboží, ubytování, pohostinství, zastavárny, jiné práce a činnosti sloužící k uspokojování dalších potřeb (oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren) -Živnostenský rejstřík – druh úřední evidence, vedou ho Živnostenské úřady, obsažen v zákoně Živnostenského podnikání, zapisují se všechny Fyzické i Právnické osoby provozující jakoukoli podnikatelskou činnost, nacionále se píší u Fyzických a Právnických osob: Fyzické osoby – IČO, místo provozu, bydlištěPrávnické osoby – statutár, sídlo, obchodní firmu, místo, předmět podnikání - dále k Živnostenskému rejstříku –Údaje o provozování živnosti – druh živnosti, datum vzniku, do kdy je platná činnost, údaj o provozovnách, zaměstnanci, pokuty, veřejný seznam, elektronicky komunikovat -Živnostenská kontrola – prováděna Živnostenskými úřady, kontroluje subjekty, kteří provádí živnost, pokud kontrola zjistí problémy, může udělit živnostníkovi podmínku, aby odstranil nedostatky, pokutu může udělit, pokud nesplní, udělí se mu trest (zákaz činnosti)

Témata, do kterých materiál patří