Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovní právo, odměna za práci, mzda, složky mzdy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Uveďte prameny pracovního práva. Charakterizujte odměnu za práci a vysvětlete pojem mzda ve smyslu § 111 – 113 zákoníku práce. Pojednejte o složkách mzdy – časová, úkolová, podílová a smíšená. Prameny pracovního práva Pracovní právo je jednou z částí našeho právního řádu a představuje relativně samostatný soubor právních norem, které upravují společenské vztahy při námezdní práci a vztahy úzce s nimi související. Pro společné vztahy, které jsou předmětem pracovního práva je typické, že jsou to vztahy ve kterých se spojuje pracovní síla pracovníka s výrobními prostředky za účelem výkonu práce přičemž každý z těchto prvků je vlastnictvím jiného subjektu. Odměna za práci Je to plnění, které organizace poskytne pracovníkovi za vykonanou práci. mzda – odměna za práci v pracovním poměru u organizací, zabývajících se podnikatelskou činností plat – odměna za práci konanou v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v rozpočtové nebo příspěvkové organizaci odměna - pojem pro označení odměn za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a některých dalších činností Složky a formy mzdy Složky mzdy jsou části, ze kterých se celková mzda skládá. (tarifní mzda, příplatky, mimořádné odměny) Formy mzdy jsou jednak použité prostředky (peníze, naturálie) jednak způsoby výpočtu mzdy v závislosti na vykonané práci (podílová, smíšená, časová, úkolová) časová mzda – mzda je stanovena za odpracovaný čas bez ohledu na kvalitu a množství práce úkolová mzda – odměna za konkrétně splněný úkol, za množství odvedené práce podílová mzda – odměna pracovníka podílem na jeho přínosu organizaci (na tržbě nebo zisku) smíšená – kombinace některých z výše uvedených

Témata, do kterých materiál patří