Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Prezident ČR - volba, pravomoci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Postavení prezidenta republiky, volba, jeho způsob zvolení dle Ústavy ČR, postup po zvolení, pravomoci k zákonodárným orgánům a vládě. Kompetence dle článku č.62 Ústavy ČR. Podle ústavy hlava III. Čl. 54 je prezident hlavou státu a není z výkonu své funkce nikomu odpovědný. Do této funkce je volen na společné schůzi obou komor parlamentu. Kandidát musí mít nejméně 40 let. Funkční období trvá 5 let a může být volen jen 2 x za sebou. Volba Je platná tehdy, jestliže získal nadpoloviční většinu všech hlasů poslanců i senátorů. Pokud není této kvóty dosaženo, a je-li více kandidátů, postoupí do dalšího kola kandidát s největším počtem hlasů a musí se toto kolo konat do 14 dnů. Pokud neprojde ani nyní, musí se do 14 dnů uskutečnit 3. kolo. Pokud ani teď není zvolen, musí se vypsat nové volby. Po zvolení prezident skládá slib do rukou předsedy parlamentu na společné schůzi obou komor parlamentu. Postavení prezidenta -zastupuje stát navenek -sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy -je vrchním velitelem ozbrojených sil -přijímá a odvolává velvyslance -vyhlašuje volby do poslanecké sněmovny a senátu -má právo účastnit se schůzí obou komor parlamentu a je mu uděleno slovo, kdykoli o to požádá -má právo vracet zákony parlamentu mimo zákony ústavní Pravomoci prezidenta Prezident jmenuje -předsedu a členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi -soudce ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy -prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu -členy Bankovní rady ČNB -jmenuje a povyšuje generály -soudce soustavy soudů ČR -propůjčuje státní vyznamenání -zmírňuje nebo odpouští tresty a má právo udělovat amnestii Prezidenta nelze zadržet, trestně stíhat nebo stíhat za přestupek, nebo jiný správní delikt. Trestní stíhání za čin spáchaný po dobu výkonu funkce je navždy vyloučeno. Jedinou výjimku tvoří trestný čin velezrady a za ten může být stíhán ústavním soudem na základě žaloby senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilost znovu jej získat. Rozhodnutí prezidenta uvedené v čl. 63 ústavy vyžadují ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády, nebo jím pověřeného člena vlády. Prezident má právo zúčastnit se schůzí vlády, vyžadovat od členů vlády zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky patřící do jeho působnosti.

Témata, do kterých materiál patří