Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozeberte nepřípustnost trestního stíhání podle § 11 TŘ a pojednejte o orgánech činných v trestním řízení dle § 12 TŘ.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozeberte nepřípustnost trestního stíhání podle § 11 TŘ a pojednejte o orgánech činných v trestním řízení dle § 12 TŘ. Nepřípustnost trestního stíhání Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno nařídí-li to prezident republiky – milost, amnestie je-li trestní stíhání promlčeno jde-li o osobu vyňatou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, nebo o osobu k jejímuž stíhání je potřeba souhlas, a jestliže souhlas nebyl oprávněným orgánem dán jde-li o osobu, která pro svůj věk není trestně odpovědná proti tomu kdo zemřel proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím jiného orgánu ke stíhání trestných činů oprávněného, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva kterou je ČR vázána Orgány činné v trestním řízení soudy státní zástupce vyšetřovatel policejní orgány Policejními orgány se rozumí PČR Vojenská policie (trestné činy vojáků) Vězeňská služba ( trestné činy pracovníků vězeňské služby) BIS – pověřené orgány (trestné činy pracovníků BIS) Celní úřady (ve specifických trestních činech) Soudy se rozumí okresní soud krajský soud vrchní soud nejvyšší soud

Témata, do kterých materiál patří