Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zadržení, zadržení obviněného a zadržení obviněného

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Z jakých důvodů může vyšetřovatel provést zadržení obviněného dle trestního řádu a vysvětlete, kdo může zadržet osobu podezřelou. Vyjmenujte úkony nezbytné pro zadržení podle § 75 – 76 tr. ř. Zadržení obviněného vyšetřovatelem § 75 Jestliže je tu některý z důvodů vazby a pro neodkladnost věci nelze rozhodnutí o vazbě předem opatřit, může vyšetřovatel obviněného zadržet prozatím sám. Je však povinen provedené zadržení státnímu zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu opis protokolu, který sepsal při zadržení, i další materiál, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, aby obviněný mohl být nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu , jinak musí být propuštěn na svobodu. Zadržení osoby podezřelé § 76 Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může , je-li dán některý z důvodů vazby vyšetřovatel v naléhavých případech zadržet, i když jí dosud nebylo sděleno obvinění. K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu nelze předem dosáhnout , zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku, nebo ke zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu ihned předat vyšetřovateli, nebo policejnímu orgánu. Příslušníka ozbrojených sil může předat též nejbližšímu útvaru ozbrojených sil, nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. Vyšetřovatel, který proved zadržení, zadrženou osobu vyslechne a o výslechu sepíše protokol, v němž označí místo, čas a bližší okolnosti zadržení a uvede osobní údaje zadržené osoby, jakož i podstatné důvody zadržení. Vyšetřovatel, který zadržení provedl, nebo kterému byla osoba předána, ji bezodkladně propustí, jestliže bude podezření rozptýleno nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li zadrženou osobu na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu se záznamem o sdělení obvinění a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí vyšetřovatel podat bez odkladu, aby osoba zadržená mohla být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení, jinak musí být propuštěna na svobodu.

Témata, do kterých materiál patří