Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Živnostenské podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18b) ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Obsahuje PN, které opravují druhy živností, vztahy týkající se živnostenského podnikání a pravidla živnostenské kontroly Prameny: zákon o živnostenském podnikání č. 445/1991Sb. Občanský zákoník a Ústava Živnost - soustavná samostatná činnost, která je provozována vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Živnostník - ten, kdo provozuje živnost (seznam na živnostenském úřadě) Subjekty: a)podnikatel - FO, provozující živnost na základě živnostenského zákona - živnostník, OSVČ b)PO - nejčastěji obchodní korporace Druhy: a)ohlašovací - provozovat ji lze na základě ohlášení →volná - všeobecné podmínky - koupě a prodej, ubytovací služby →vázaná - podmínkou je odborná způsobilost (vzdělání, praxe) - autoškola, stavební činnosti →řemeslné- podmínkou je způsobilost získaná vyučením → truhlářství b)koncesované - provozovat ji lze na základě koncese vydávané na základní státního povolení → přísnější podmínky Všeobecné podmínky pro provozování živnosti - dosažení 18 let (15 let se souhlasem zákonného zástupce); bezúhonnost, svéprávnost Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost: výuční list, maturita z oboru, VŠ, praxe, licence Živnostenské oprávnění lze ho vykonávat na území celé ČRje nepřenosné na jinou osobu pokud nestanoví zákon jinakpro každou živnost musí být vlastní oprávněníurčuje rozsah činností, které může podnikatel vykonávat při plnění svého ŽO Zánik: na základě zákona: smrt podnikatele, omezení doby oprávnění neboj jejím uplynutím, zánik PO Na základě ŽÚ: podnikatel je nesvéprávný, není bezúhonný, o zrušení požádá, jiné překážky Provozovna: prostor, v němž je vykonávána živnost a podnikatel k němu má užívací nebo vlastnické právo Pravidla: oznámit zahájení či ukončení ŽÚ Způsobilá pro daný typ živnosti Řádně a trvale označena obchodní firmou a IČ, zvenčí a viditelně Musí mát stanovenou odpovědnou osobu Uvedení prodejní, provozní doby V případě ubytování třída a kategorie Povinnosti podnikatele: označit sídlo pro doručování, prokázat totožnost, mít v provozovně povolení, zajistit doklady o zboží, vydat doklad na zboží či službu Překážky v podnikání: prohlášení konkurzu na majetek podnikatele Zahájení insolventního řízení Porušení podmínek stanovených pro koncesované živnosti Soudem udělený zákaz činnosti Živnostenská kontrola Orgány: ČOI, FÚ, Stavební úřad, Státní veterinární správa, orgány hygieny, zemědělská a potravinářská inspekce Živnostenský úřad: možnost pořizování zvukových a obrazových záznamů Mohou pozvat další zástupce orgánů ke kontrole Má oprávnění uložit podnikateli odstranění nedostatků či ŽO pozastavit

Témata, do kterých materiál patří