Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Členské státy EU

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Členské státy EU Belgie Hlavní město: BruselRozloha: 30 528 km2Počet obyvatel: 11 258 434(2015)Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 2,2 %(2015)Hrubý domácí produkt (HDP): 409,407 miliardy EUR(2015)Úřední jazyk: nizozemština, francouzština a němčinaPolitický systém: parlamentní konstituční monarchieVstup do EU: 1. ledna 1958Počet křesel v Evropském parlamentu: 21Měna: Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999Je součástíschengenského prostoru od 26. března 1995. Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU se Belgie ujala dvanáctkrát, poprvé v roce 1958, naposledy v roce 2010. Historie Belgie 1. část Název Belgie pochází z označení keltských kmenů, které žily na území království v nejstarších dobách.Římané, kteří ovládli oblast v prvním století př.n.l. je označovali latinským slovem Belgae, čili Belgové.V pátém století našeho letopočtu osídlili území Frankové.Po rozpadu říše Karla Velikého se území rozdělilo mezi západofranckou říši Karla Holého a říši Lothara I.Ve středověku se oblast rozdrobila na mnoho drobných státečků, ale ve 14. a 15. století je začali sjednocovat burgundští vévodové = název 17 provincií Historie Belgie 2. část Za osmdesátileté války bylo území dnešní Belgie dobyto Španěly a připadlo Habsburkům.Koncem 18. století se Belgie zmocnili Francouzi a po Napoleonově porážce u Waterloo r. 1815 se Belgie stala součástí Spojeného království nizozemského.Po revoluci r. 1830 se Belgie v roce 1931 odtrhla od Nizozemí a stala nezávislou.Ve dvacátém století byla Belgie v obou světových válkách, přes svoji neutralitu, okupována Německem.Nakonec se Belgie přeměnila ve federální stát. Administrativní rozdělení Belgie Belgická federace se skládá ze 3 společenství, rozdělených podle jazykového principu: Vlámského společenství Francouzského společenství Německojazyčného společenství a ze 3 regionů, rozčleněných podle principu územního: Vlámský region Valonský region Region Brusel-hlavní město Geografické rozdělení Belgie Z geografického hlediska se Belgie skládá ze tří oblastí – dolní Belgie (nadmořská výška do 100 m), střední Belgie (100 – 200 m n. m.) a horní Belgie (více než 200 m n. m.).Dolní Belgie tvoří severozápadní část státu. Pobřeží je charakteristické písčitými plážemi a dunami.Střední Belgie se rozprostírá na území Brabantu, provincie Henegavsko a oblasti Hesbaye.Tato oblast je poměrně rovná a mírně svažitá a protkaná sítí četných vodních toků.Horní Belgie se nachází na jih od řek Máza a Sambre. Je to nejzalesněnější a zároveň nejřidčeji osídlená část Belgie.Nachází se zde nejvyšší bod Belgi Signal de Botrang. Geografie Belgie – poloha Belgie se nachází v západní Evropě na pobřeží Severního moře mezi Francií a Nizozemskem.Společně s Nizozemskem a Lucemburskem je Belgie součástí Beneluxu.Má přibližně trojúhelníkový tvar.Brusel, hlavní a zároveň největší město Belgie, se nachází ve střední části země. Geografie Belgie Belgie má mírné oceánské podnebí, které charakterizují mírné zimy, nepříliš teplá léta a vysoký úhrn srážek po celý rok.Nejdelší a nejvýznamnější belgické řeky jsou Šelda (dlouhá 350 km, z toho 200 km na belgickém území) a Máza (925 km, z toho 183 km v Belgii). Území Belgie je z větší části ploché a nížinaté. Nadmořská výška a členitost terénu stoupají směrem k oblasti Arden na jihu Belgie. Hospodářství Belgie – 1. část Belgie je vysoce rozvinutý průmyslový stát s velkou koncentrací výroby a intenzivním zemědělstvím.Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství, chemie a textil. Hlavními průmyslovými oblastmi jsou Brusel, Antverpy, Lutych a Gent.Zemědělství je vysoce produktivní, živočišná produkce převažuje nad rostlinnou. Důležitý je chov prasat, skotu, drůbeže a ovcí, význam má i rybolov. Pěstuje se pšenice, ječmen, brambory, cukrová řepa, chmel a jablka. Hospodářství Belgie – 2. část Typické jsou menší farmy s vysokými hektarovými výnosy.Dopravně nejvýznamnější jsou přístavy Antverpy a Oostende se spojením do Velké Británie a ropný terminál Zeebrügge.Nejatraktivnějšími turistickými středisky a oblastmi jsou Brusel, Antverpy, Bruggy, Oostende, Waterloo, Spa a vrchovina Ardeny. Bulharsko Hlavní město: SofieRozloha: 110 370 km²Počet obyvatel: 7 202 198(2015)Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 1,4 %(2015)Hrubý domácí produkt (HDP): 44,162 miliardy EUR(2015)Úřední jazyk: bulharštinaPolitický systém: parlamentní republikaVstup do EU: 1. ledna 2007Počet křesel v Evropském parlamentu: 17Měna: bulharský lev (BGN)Bulharsko součástí schengenského prostorunení.Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU se Bulharsko ujme poprvé v roce 2018. Bulharsko leží v jihovýchodní části Balkánského poloostrova a má rozmanitý povrch. Severu země dominují rozlehlé nížiny podél Dunaje, který tvoří hranici s Rumunskem. Jih země je naopak formován pohořími a náhorními plošinami. Na východě je černomořské pobřeží, které láká turisty po celý rok.Nejdůležitějšími odvětvími bulharského hospodářství je průmysl, velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby, veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče.Hlavními vývozními partnery Bulharska jsou Německo, Itálie a Turecko. Bulharsko dováží nejvíce z Německa, Ruska a Itálie. Česká republika Hlavní město: PrahaRozloha: 78 868 km²Počet obyvatel: 10 538 275(2015)Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 2,1 %(2015)Hrubý domácí produkt (HDP): 163,947 miliardy EUR(2015)Úřední jazyk: češtinaPolitický systém: parlamentní republikaVstup do EU: 1. května 2004Počet křesel v Evropském parlamentu: 21Měna: česká koruna (CZK)Je součástíschengenského prostoru od 21. prosince 2007 Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU se Česká republika ujala jednou, v roce 2009. Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě, který vznikl v roce 1993 rozdělením Československa na dvě země.Nejdůležitějšími odvětvími českého hospodářství je průmysl velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství, veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče.Hlavními vývozními trhy České republiky

Témata, do kterých materiál patří