Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
hospitalismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

(k otázce 6 )

Hospitalismus

značí nepříznivé, především psychické podmínky nemocničního a ústavního prostředí a důsledky jejich působení na duševní stav a tělesné zdraví nemocného.

Nejčastěji bývá pozorován u dětí, u nichž se pro psychickou nezralost a labilitu projevuje nejvýrazněji.

Vznikají psychické změny, shrnované pod pojmem regrese. U dětí může mít podobu návratu do předchozích etap vývoje, dítě ztrácí původní návyky ( při hygieně, začně se znovu pomočovat, chce být krmeno…) mluví méně a hůře.

Citově reaguje:

  1. depresí a pláčem

  2. protesty a agresí

  3. chorobnou uzavřeností, autismem

  4. adaptuje se na ústavní prostředí, naučí se je využívat a vyhýbá se učení a práci

  5. otupělost s monotónní slovní a pohybovou aktivitou ( př. stereotypní kyvání těla, dumlání prstů…).

Prevencí hospitalismu je takový ústavní režim, jenž se co nejvíce blíží běžným životním podmínkám s rytmem činnosti, příp. učení , zábavou, hrou a přiměřeným odpočinkem. Je důležité umožnit pobyt rodiče s dítětem v nemocnici.

Hospitalismem mohou být postiženi i starší nemocní, kteří setrvávají s chronickou chorobou dlouho v nemocničním prostředí. Z dospělých středního věku mají největší tendenci k hospitalismu neurotici, lidé psychicky labilní.

Témata, do kterých materiál patří