Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
hospitalismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

(k otázce 6 ) Hospitalismus značí nepříznivé, především psychicképodmínky nemocničního a ústavního prostředí a důsledkyjejich působení na duševní stav a tělesné zdraví nemocného. Nejčastěji bývá pozorován u dětí, u nichž se pro psychickou nezralost a labilitu projevuje nejvýrazněji. Vznikají psychické změny, shrnované pod pojmemregrese.U dětí může mít podobu návratu do předchozích etap vývoje, dítě ztrácí původní návyky ( při hygieně, začně se znovu pomočovat, chce být krmeno…) mluví méně a hůře. Citově reaguje: depresí a pláčem protesty a agresí chorobnou uzavřeností, autismem adaptuje se na ústavní prostředí, naučí se je využívat a vyhýbá se učení a práci otupělost s monotónní slovní a pohybovou aktivitou ( př. stereotypní kyvání těla, dumlání prstů…). Prevencí hospitalismu je takový ústavní režim, jenž se co nejvíce blíží běžným životním podmínkám s rytmem činnosti, příp. učení , zábavou, hrou a přiměřeným odpočinkem. Je důležité umožnit pobyt rodiče s dítětem v nemocnici. Hospitalismem mohou být postiženii starší nemocní, kteří setrvávají s chronickou chorobou dlouho v nemocničním prostředí. Z dospělých středního věku mají největší tendenci k hospitalismu neurotici, lidé psychicky labilní.

Témata, do kterých materiál patří