Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Psychologie (PSY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PSY - Psychologie.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
0. Duševní hygiena Seminárky, referáty 11.03.2021 10:07 1
04_Hospitalismus Neznámý 22.05.2024 17:30 0
1. Osobnost Neznámý 07.04.2020 12:54 5
1. Předmět psychologie a systém psychologických disciplín Neznámý 26.10.2020 21:26 9
1. Psychologie a její význam pro člověka Maturita, státnice 02.07.2020 17:36 17
10. Stavy vědomí - bdělost a sebeuvědomování Neznámý 26.10.2020 21:37 5
10B - Pedagogicko-psychologická diagnostika Neznámý 13.09.2018 19:59 12
11. Stavy vědomí - změněné stavy vědomí Neznámý 26.10.2020 21:37 3
11B - Psychické procesy Neznámý 13.09.2018 19:59 8
12. Paměť Neznámý 26.10.2020 21:37 8
12.MO Emoce přednáška Neznámý 02.05.2023 19:20 1
12B - Poznávací procesy a poruchy psychických funkcí Neznámý 13.09.2018 19:59 7
13. Inteligence Neznámý 26.10.2020 21:37 2
13B - Emoce, Citová zralost, Empatie a Temperament Neznámý 13.09.2018 19:59 7
14. Proces motivace Neznámý 26.10.2020 21:37 2
14B - Myšlení a schopnosti Neznámý 13.09.2018 19:59 6
14mo Osobnost člověka lyceum, freud motivace Neznámý 02.05.2023 19:28 0
15. Vybrané motivy chování Neznámý 26.10.2020 21:37 3
15B - Vůle, volní procesy a motivace Neznámý 13.09.2018 19:59 5
16. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti Neznámý 26.10.2020 21:37 12
16B - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Neznámý 13.09.2018 19:59 5
17. Teorie osobnosti, měření osobnosti Neznámý 26.10.2020 21:37 2
17B - Náročné životní situace Neznámý 13.09.2018 19:59 7
18. Osobnost člověka Maturita, státnice 06.06.2022 09:42 2
18. Psychologie Neznámý 07.04.2020 12:54 7
18. Vývojová psychologie - předmět a metody Neznámý 26.10.2020 21:37 4
18B - Procesy paměti Neznámý 13.09.2018 19:59 6
19. Komunikace Maturita, státnice 06.06.2022 09:42 3
19B - Konflikty Neznámý 13.09.2018 19:59 9
1B - Význam psychologie pro člověka Neznámý 13.09.2018 19:58 6
2. maturitní otázka Neznámý 02.05.2023 19:30 7
2. Metody psychologie Neznámý 26.10.2020 21:26 1
20. Duševní zdraví, duševní poruchy Maturita, státnice 06.06.2022 09:42 1
20. Základní psychické poruchy Neznámý 04.06.2018 18:11 7
20B - Duševní poruchy Neznámý 13.09.2018 20:00 5
21. Komunikace Neznámý 07.04.2020 12:54 5
21. Sociální kognice a postoje Neznámý 26.10.2020 21:37 4
21B - Duševní hygiena Neznámý 13.09.2018 20:00 7
22. Sociální interakce Neznámý 26.10.2020 21:37 2
22B - Vliv rodiny na rozvoj osobnosti člověka Neznámý 13.09.2018 20:00 4
23. Sociální psychologie - komunikace Neznámý 26.10.2020 21:37 2
23B - Asertivita Neznámý 13.09.2018 20:00 7
24. Psychika člověka Neznámý 07.04.2020 12:54 1
24. Sociální psychologie - partnerské vztahy Neznámý 26.10.2020 21:37 1
24B - Psychologie učení Neznámý 13.09.2018 20:00 3
25. Základní pojmy psychopatologie Neznámý 26.10.2020 21:37 5
25B - Vývojová psychologie Neznámý 13.09.2018 20:00 6
27. Socializace člověka Neznámý 07.04.2020 12:54 6
2B - Psychologie Neznámý 13.09.2018 19:59 8
3. maturitní otázka prenatální a perinatální období Neznámý 02.05.2023 19:28 1
3. Stručná historie psychologie a hlavní psychologické směry Neznámý 26.10.2020 21:26 6
3B - Psychika člověka Neznámý 13.09.2018 19:59 2
4. Dvojí determinace lidské psychiky Neznámý 26.10.2020 21:26 2
4B - Psychologie osobnosti Neznámý 13.09.2018 19:59 5
5. Biologické základy psychiky Neznámý 26.10.2020 21:26 1
5. Vývoj člověka Neznámý 07.04.2020 12:54 4
5B - Sociální psychologie Neznámý 13.09.2018 19:59 7
6 city, základní druhy citů, hospitalizované dítě, adaptace na hospitalizaci Neznámý 17.08.2018 07:16 5
6. Čití a vnímání Neznámý 26.10.2020 21:26 1
6.MO Neznámý 02.05.2023 19:30 0
6B - Sociální komunikace Neznámý 13.09.2018 19:59 6
7. Myšlení a řeč Neznámý 26.10.2020 21:26 4
7B - Charakter a morálka Neznámý 13.09.2018 19:59 4
8. a) Paměť, b) Nemoc Neznámý 17.08.2018 07:16 3
8. Emoce Neznámý 26.10.2020 21:33 1
8B - Sociální skupina Neznámý 13.09.2018 19:59 7
9. a) Učení, druhy učení, b) Zvláštnosti péče o staré a dlouhodobě nemocné Neznámý 17.08.2018 07:16 3
9. Psychické procesy Neznámý 07.04.2020 12:54 4
9. Učení Neznámý 26.10.2020 21:37 3
9B - Vymezení základních pojmů Neznámý 13.09.2018 19:59 3
Adaptace nemocného na hospitalizaci, maladaptace, hospitalismus, iatrogenie a sororigenie Maturita, státnice 10.10.2018 09:41 31
afektivní-procesy Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Agrese Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Antická filozofie Neznámý 15.09.2018 12:18 2
Atribuce Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Batole Ostatní 26.05.2018 13:02 6
Batolecí období Neznámý 01.12.2022 11:04 0
Batolecí období-po-upravě Mirka Neznámý 02.05.2023 19:26 0
big5 Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Biologická a společenská podmíněnost psychiky Zápisky z hodin 11.05.2018 09:26 1
C.G.Jung Ostatní 26.05.2018 00:21 1
Charakteristika novorozeneckého a kojeneckého období Neznámý 01.12.2022 11:03 0
Charakteristika prenatálního a novorozeneckého období Maturita, státnice 10.10.2018 09:19 5
Charakteristika psychologie, odvětví a metody psychologie, využití poznatků psychologie v praxi Maturita, státnice 10.10.2018 09:15 17
Charakterizujte co je zamerenost osobnosti a jeji poruchy, citova deprivace a frustrace Neznámý 15.01.2019 12:41 2
Charakterizujte jedotliva temata psychologie zivotni cesty cloveka Neznámý 15.01.2019 12:41 1
Charakterizujte konstitucni a temperamentove vlastnosti osobnosti Neznámý 15.01.2019 12:41 2
Charakterizujte predmet psychologie, vyvoj psychologickeho mysleni a hlavni psychologicke disc Neznámý 15.01.2019 12:41 1
Charakterizujte problematiku komunikace-interakce a komunikace, druhy a ucinky komunikace Neznámý 15.01.2019 12:41 1
City Maturita, státnice 01.12.2022 11:04 0
Co je podstatou uceni a charakterizujte jeho jednotlive druhy Neznámý 15.01.2019 12:41 3
Co je to charakter osobnosti a jak se utvari. Stadia moralniho usuzovani Neznámý 15.01.2019 12:41 2
Determinace psychiky Neznámý 17.08.2018 07:16 3
Dospělost a stáří Neznámý 02.05.2023 19:23 3
Emoce, motivace, vůle Neznámý 04.06.2018 17:41 13
Emoční závislost Seminárky, referáty 01.06.2018 17:54 3
Evoluční-psych-všechny Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Evolucni-psychologie-podokruhy Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Forenzní psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 3
FRUED-stádia-vývoje-plus-kontext-psychoanalýza Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky Zápisky z hodin 11.05.2018 09:28 11
Herní terapie Neznámý 29.07.2018 14:26 1
hospitalismus Neznámý 17.08.2018 07:16 3
Inteligence Zápisky z hodin 11.05.2018 09:28 3
Interrupce Neznámý 25.05.2018 14:50 3
INTUICE-1 Ostatní 26.05.2018 00:21 1
jazyk Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Jazyk-a-řeč Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Karen Horneyová, Harry Stack Sullivan - prezentace Seminárky, referáty 07.04.2020 11:53 2
Kognitivní psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 7
kognitivní-procesy Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Kojenecké období Neznámý 02.05.2023 19:26 0
Komunikace Neznámý 13.04.2024 20:52 0
Komunikace a chyby při komunikaci Neznámý 10.07.2018 16:10 9
Komunikace, druhy a význam komunikace, vedení a druhy rozhovoru Maturita, státnice 10.10.2018 09:41 16
Konceptualizace-jednotlivých-životních-období Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Konflikty, možnosti řešení konfliktních situací Maturita, státnice 10.10.2018 09:26 8
Konformita Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Konstituční (somatické) vlastnosti osobnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:28 1
KVALITATIVNÍ STRATEGIE VÝZKUMU Neznámý 30.04.2024 21:54 0
KVANTITATIVNÍ STRATEGIE VÝZKUMU Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Maturitní otázka - Charakteristika kojeneckého, batolícího období a předškolního věku Maturita, státnice 18.02.2023 11:05 2
Maturitní otázka - Charakteristika období školního věku a adolescence Maturita, státnice 18.02.2023 11:05 0
Maturitní otázka - Psychické dispozice a vlastnosti osobnosti – motivace, uspokojování potřeb v náročných životních situacích Maturita, státnice 18.02.2023 11:04 0
Maturitní otázka - Psychické dispozice a vlastnosti osobnosti – schopnosti Maturita, státnice 18.02.2023 11:04 0
Maturitní otázka - Psychické procesy paměti, rozvíjení paměti Maturita, státnice 18.02.2023 11:04 1
Maturitní otázka - Psychické procesy poznávací – čití, vnímání, představy a fantazie Neznámý 18.02.2023 11:00 1
Maturitní otázka - Psychické stavy pozornosti, učení Maturita, státnice 18.02.2023 11:04 0
Maturitní otázka - Psychopatologie – týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a starých lidí, domácí násilí Maturita, státnice 18.02.2023 11:05 6
Maturitní otázka - Vliv nemoci nebo zdravotního postižení na psychiku člověka Maturita, státnice 18.02.2023 11:05 3
Maturitní otázka -Vývoj psychiky jedince, charakteristika prenatálního, perinatálního a novorozeneckého období Maturita, státnice 18.02.2023 11:05 0
Maturitní otázka- Charakteristika psychologie jako vědy, metody psychologie Neznámý 18.02.2023 10:57 1
Melancholik prezentace Neznámý 01.11.2020 10:52 4
Metody Psychologie Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 5
metody-osobnostni-psychologie Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Místo člověka ve společnosti Neznámý 12.05.2020 02:03 1
Mladší školní věk Neznámý 01.12.2022 11:04 0
Motivace Neznámý 01.12.2022 11:04 0
motivace-a-učení Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Myšlení Neznámý 01.12.2022 11:04 2
Myšlení a Inteligence Neznámý 14.05.2019 10:51 1
Myšlení.druhy myšlení, poruchy, tvořivé myšlení řešení problémů Neznámý 02.05.2023 19:22 2
Náročné životní situace a jejich zvládání v životě člověka Maturita, státnice 10.10.2018 09:39 7
Náročné životní situace, psychosomatická onemocnění, teorie komunikace Neznámý 12.05.2020 02:03 6
nemoc a její vliv na člověka Neznámý 22.05.2024 17:31 0
Neurotické poruchy a motivace Neznámý 03.10.2018 10:37 2
Období adolescence Neznámý 01.12.2022 11:04 0
Období kojence Neznámý 17.08.2018 07:16 5
Období mladšího školáka Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Objasnete podstatu a vyznam slova osobnost a strukturu osobnosti Neznámý 15.01.2019 12:41 1
Objasnete podstatu socializace osobnosti a pusobeni hlavnich socializacnich cinitelu- rodina, Neznámý 15.01.2019 12:41 3
Objasnete problematiku zamerenosti osobnosti na zaklade potreb, motivace a zajmu Neznámý 15.01.2019 12:41 1
Objasnete schopnosti osobnosti s durazem na schopnosti intelektove, jejich mereni a vyuzivani. Neznámý 15.01.2019 12:41 2
Odvětví psychologie Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 1
ONIOMÁNIE Neznámý 24.04.2018 23:46 1
Ontogeneze Neznámý 01.12.2022 11:03 0
Osobnost Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 4
Osobnost Neznámý 04.06.2018 17:41 6
Osobnost a její utváření, metody jejich poznávání, vlastnosti osobnosti, zájmy, hodnoty a cíle Maturita, státnice 10.10.2018 09:17 19
Osobnost komplexní Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 2
Osobnost pracovníka Neznámý 03.10.2018 10:37 2
Osobnost zdravotnického asistenta Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 1
Osobnost zdravotníka s ohledem na jeho vlastnosti, profesionální adaptace a deformace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 18
OSOBNOSTÍ-PSYCHOLOGIE-motivace Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Otátka č. 5 Neznámý 17.08.2018 07:16 8
otázka 20 Neznámý 17.08.2018 07:16 7
Otázka č. 1 Neznámý 17.08.2018 07:16 5
Otázka č. 10 Neznámý 17.08.2018 07:16 11
Otázka č. 11 Neznámý 17.08.2018 07:16 5
Otázka č. 12 Neznámý 17.08.2018 07:16 5
Otázka č. 13 Neznámý 17.08.2018 07:16 4
Otázka č. 14 Neznámý 17.08.2018 07:16 3
Otázka č. 15 Neznámý 17.08.2018 07:16 3
Otázka č. 16 Neznámý 17.08.2018 07:16 5
Otázka č. 17 Neznámý 17.08.2018 07:16 4
Otázka č. 18 Neznámý 17.08.2018 07:16 8
Otázka č. 19 Neznámý 17.08.2018 07:16 3
Otázka č. 2 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 21 Neznámý 17.08.2018 07:16 4
Otázka č. 22 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 23 Neznámý 17.08.2018 07:17 2
Otázka č. 24 Neznámý 17.08.2018 07:17 3
Otázka č. 25 Neznámý 17.08.2018 07:17 3
Otázka č. 3 Neznámý 17.08.2018 07:17 1
Otázka č. 4 Neznámý 17.08.2018 07:17 1
Otázka č. 6 Neznámý 17.08.2018 07:17 2
Otázka č. 7 Neznámý 17.08.2018 07:17 2
Otázka č. 8 Neznámý 17.08.2018 07:17 2
Otázka č. 9 Neznámý 17.08.2018 07:17 1
Paměť Neznámý 01.12.2022 11:03 1
Paměť a pozornost Neznámý 03.10.2018 10:37 8
PAMĚŤ- přednáška (1) Neznámý 02.05.2023 19:23 1
periodizace-vývoje Neznámý 30.04.2024 21:55 1
Pojem a podstata pozornosti Neznámý 01.12.2022 11:03 1
Pojmy psychologie Neznámý 29.07.2018 14:26 1
Poruchy osobnosti a jejich prevence Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 12
Postoje, hodnoty Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 3
Potřeby Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 1
Poznávání osobnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 2
Předškolní období Neznámý 02.05.2023 19:25 0
představy a fantazie Neznámý 01.12.2022 11:04 2
Prenatální a perinatální období Neznámý 01.12.2022 11:04 0
Přilnutí-attachment Neznámý 30.04.2024 21:55 0
přístupy-k-osobnosti-humantistickéx-psychoanalitickéx-behavioralistické Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Prokrastinace Neznámý 24.04.2018 23:46 1
Prosociální-chování Neznámý 30.04.2024 21:55 0
PSK otázky Neznámý 17.08.2018 07:17 5
Psychické poruchy Neznámý 04.06.2018 17:41 2
Psychické poruchy a základy psychohygieny Neznámý 29.07.2018 14:26 3
Psychicke procesy Neznámý 12.05.2020 02:03 5
Psychika Neznámý 03.10.2018 10:37 2
Psychologické směry Neznámý 12.05.2020 02:03 3
PSYCHOLOGIE Neznámý 07.04.2020 12:44 1
Psychologie - přednášky Zápisky z hodin 22.02.2018 19:29 4
Psychologie jako věda Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 1
Psychologie jako věda Neznámý 12.05.2020 02:03 1
PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR Neznámý 30.04.2024 21:54 1
Psychologie jako vědy, odvětví, funkce Neznámý 01.12.2022 11:03 0
Psychologie nemocného Neznámý 13.04.2024 20:58 0
PSYCHOLOGIE NEMOCNYCH Neznámý 17.08.2018 07:17 5
Psychologie obecně Neznámý 03.10.2018 10:37 5
PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Psychologie osobnosti Neznámý 13.04.2024 20:52 0
Psychologie trhnu, environmentální psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 2
Psychologie umírání a smrti, hospicová a respitní péče Maturita, státnice 10.10.2018 09:41 5
Psychologie vitálně ohroženého nemocného Neznámý 01.12.2022 11:04 0
Psychologie-osobnosti Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Psychologie_celozivotniho_vyvoje Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Psycho_CŽ_vyvoje_zkracena Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Řeč Neznámý 02.05.2023 19:21 1
Řeč Neznámý 01.12.2022 11:04 2
Reflexní činnost Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 7
Sebehodnocení Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 2
Seberealizace osob (motivace) Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 2
Seminární práce - Batole Seminárky, referáty 26.05.2018 13:02 21
Seminární práce - C.G. Jung Seminárky, referáty 26.05.2018 00:21 2
Sny Seminárky, referáty 01.06.2018 17:54 2
Soc. vyloučené lokality Seminárky, referáty 02.11.2021 15:18 1
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Sociální skupiny, sociální interakce a sociální komunikace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 6
Sociální učení a vnímání, poruchy socializace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 21
Socialni_psycho_zkracena Neznámý 30.04.2024 21:54 0
SOKRATES Seminárky, referáty 02.11.2021 15:10 1
Starší školní věk a adolescence text Neznámý 02.05.2023 19:24 0
STRES zdravotnictví Neznámý 02.05.2023 19:19 0
Stres, frustrace a deprivace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 22
Syndrom vyhoření, význam duševní hygieny Maturita, státnice 10.10.2018 09:26 12
témata k maturitě PSK 2013 Neznámý 17.08.2018 07:17 1
Temperament Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Temperament, vlohy Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 6
teorie osobnosti Neznámý 14.05.2019 10:51 2
Teorie osobnosti Neznámý 12.05.2020 02:03 1
Učení-a-hra Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Úspěšné jednání s lidmi Neznámý 27.09.2021 15:22 1
Utváření osobnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 2
Úvod do psychologie, stručný vývoj, metody a výzkum oblasti aplikované psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 2
Vedoucí pracovník a vedení lidí Neznámý 03.10.2018 10:37 2
Vliv nemoci a úrazu na psychiku člověka, postoje k nemoci Maturita, státnice 10.10.2018 09:39 7
vývoj-psycholog.myšlení-a-zákl.-psycho.-směry Neznámý 30.04.2024 21:55 1
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Neznámý 30.04.2024 21:54 0
Vývojová psychologie Neznámý 13.04.2024 20:53 2
Vývojová psychologie - I. část Neznámý 04.06.2018 17:41 4
Vývojová psychologie - II. část Neznámý 04.06.2018 17:41 5
Vyvojova_psychologie_zkracena Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Výzkumné metody v psychologii Neznámý 01.12.2022 11:04 1
Wilhelm Maximilian Wundt Neznámý 24.04.2018 23:46 19
Wilhelm Maximilian Wundt Neznámý 24.04.2018 23:46 1
Zájmy Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 6
Základní psychologické směry Neznámý 04.06.2018 17:41 6
Základní-přístupy-ke-studiu-vývojové-psychologie Neznámý 30.04.2024 21:55 0
Získané vlastnosti osobnosti - Zájmy, charakter, schopnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 13