Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Psychologie (PSY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PSY - Psychologie.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
0. Duševní hygiena Seminárky, referáty 11.03.2021 10:07 0
1. Osobnost Neznámý 07.04.2020 12:54 1
1. Předmět psychologie a systém psychologických disciplín Neznámý 26.10.2020 21:26 1
1. Psychologie a její význam pro člověka Maturita, státnice 02.07.2020 17:36 2
10. Stavy vědomí - bdělost a sebeuvědomování Neznámý 26.10.2020 21:37 2
10B - Pedagogicko-psychologická diagnostika Neznámý 13.09.2018 19:59 9
11. Stavy vědomí - změněné stavy vědomí Neznámý 26.10.2020 21:37 1
11B - Psychické procesy Neznámý 13.09.2018 19:59 3
12. Paměť Neznámý 26.10.2020 21:37 1
12B - Poznávací procesy a poruchy psychických funkcí Neznámý 13.09.2018 19:59 3
13. Inteligence Neznámý 26.10.2020 21:37 1
13B - Emoce, Citová zralost, Empatie a Temperament Neznámý 13.09.2018 19:59 2
14. Proces motivace Neznámý 26.10.2020 21:37 1
14B - Myšlení a schopnosti Neznámý 13.09.2018 19:59 2
15. Vybrané motivy chování Neznámý 26.10.2020 21:37 1
15B - Vůle, volní procesy a motivace Neznámý 13.09.2018 19:59 1
16. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti Neznámý 26.10.2020 21:37 2
16B - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Neznámý 13.09.2018 19:59 2
17. Teorie osobnosti, měření osobnosti Neznámý 26.10.2020 21:37 1
17B - Náročné životní situace Neznámý 13.09.2018 19:59 4
18. Psychologie Neznámý 07.04.2020 12:54 3
18. Vývojová psychologie - předmět a metody Neznámý 26.10.2020 21:37 2
18B - Procesy paměti Neznámý 13.09.2018 19:59 4
19B - Konflikty Neznámý 13.09.2018 19:59 4
1B - Význam psychologie pro člověka Neznámý 13.09.2018 19:58 3
2. Metody psychologie Neznámý 26.10.2020 21:26 0
20. Základní psychické poruchy Neznámý 04.06.2018 18:11 4
20B - Duševní poruchy Neznámý 13.09.2018 20:00 4
21. Komunikace Neznámý 07.04.2020 12:54 1
21. Sociální kognice a postoje Neznámý 26.10.2020 21:37 0
21B - Duševní hygiena Neznámý 13.09.2018 20:00 4
22. Sociální interakce Neznámý 26.10.2020 21:37 0
22B - Vliv rodiny na rozvoj osobnosti člověka Neznámý 13.09.2018 20:00 2
23. Sociální psychologie - komunikace Neznámý 26.10.2020 21:37 0
23B - Asertivita Neznámý 13.09.2018 20:00 2
24. Psychika člověka Neznámý 07.04.2020 12:54 0
24. Sociální psychologie - partnerské vztahy Neznámý 26.10.2020 21:37 0
24B - Psychologie učení Neznámý 13.09.2018 20:00 1
25. Základní pojmy psychopatologie Neznámý 26.10.2020 21:37 0
25B - Vývojová psychologie Neznámý 13.09.2018 20:00 1
27. Socializace člověka Neznámý 07.04.2020 12:54 2
2B - Psychologie Neznámý 13.09.2018 19:59 2
3. Stručná historie psychologie a hlavní psychologické směry Neznámý 26.10.2020 21:26 1
3B - Psychika člověka Neznámý 13.09.2018 19:59 1
4. Dvojí determinace lidské psychiky Neznámý 26.10.2020 21:26 0
4B - Psychologie osobnosti Neznámý 13.09.2018 19:59 2
5. Biologické základy psychiky Neznámý 26.10.2020 21:26 0
5. Vývoj člověka Neznámý 07.04.2020 12:54 1
5B - Sociální psychologie Neznámý 13.09.2018 19:59 3
6 city, základní druhy citů, hospitalizované dítě, adaptace na hospitalizaci Neznámý 17.08.2018 07:16 4
6. Čití a vnímání Neznámý 26.10.2020 21:26 0
6B - Sociální komunikace Neznámý 13.09.2018 19:59 3
7. Myšlení a řeč Neznámý 26.10.2020 21:26 0
7B - Charakter a morálka Neznámý 13.09.2018 19:59 2
8. a) Paměť, b) Nemoc Neznámý 17.08.2018 07:16 0
8. Emoce Neznámý 26.10.2020 21:33 0
8B - Sociální skupina Neznámý 13.09.2018 19:59 1
9. a) Učení, druhy učení, b) Zvláštnosti péče o staré a dlouhodobě nemocné Neznámý 17.08.2018 07:16 1
9. Psychické procesy Neznámý 07.04.2020 12:54 1
9. Učení Neznámý 26.10.2020 21:37 0
9B - Vymezení základních pojmů Neznámý 13.09.2018 19:59 2
Adaptace nemocného na hospitalizaci, maladaptace, hospitalismus, iatrogenie a sororigenie Maturita, státnice 10.10.2018 09:41 9
Antická filozofie Neznámý 15.09.2018 12:18 1
Batole Ostatní 26.05.2018 13:02 4
Biologická a společenská podmíněnost psychiky Zápisky z hodin 11.05.2018 09:26 0
C.G.Jung Ostatní 26.05.2018 00:21 0
Charakteristika prenatálního a novorozeneckého období Maturita, státnice 10.10.2018 09:19 2
Charakteristika psychologie, odvětví a metody psychologie, využití poznatků psychologie v praxi Maturita, státnice 10.10.2018 09:15 8
Charakterizujte co je zamerenost osobnosti a jeji poruchy, citova deprivace a frustrace Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Charakterizujte jedotliva temata psychologie zivotni cesty cloveka Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Charakterizujte konstitucni a temperamentove vlastnosti osobnosti Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Charakterizujte predmet psychologie, vyvoj psychologickeho mysleni a hlavni psychologicke disc Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Charakterizujte problematiku komunikace-interakce a komunikace, druhy a ucinky komunikace Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Co je podstatou uceni a charakterizujte jeho jednotlive druhy Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Co je to charakter osobnosti a jak se utvari. Stadia moralniho usuzovani Neznámý 15.01.2019 12:41 1
Determinace psychiky Neznámý 17.08.2018 07:16 0
Emoce, motivace, vůle Neznámý 04.06.2018 17:41 6
Emoční závislost Seminárky, referáty 01.06.2018 17:54 0
Forenzní psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky Zápisky z hodin 11.05.2018 09:28 8
Herní terapie Neznámý 29.07.2018 14:26 0
hospitalismus Neznámý 17.08.2018 07:16 0
Inteligence Zápisky z hodin 11.05.2018 09:28 1
Interrupce Neznámý 25.05.2018 14:50 2
INTUICE-1 Ostatní 26.05.2018 00:21 0
Karen Horneyová, Harry Stack Sullivan - prezentace Seminárky, referáty 07.04.2020 11:53 1
Kognitivní psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 2
Komunikace a chyby při komunikaci Neznámý 10.07.2018 16:10 4
Komunikace, druhy a význam komunikace, vedení a druhy rozhovoru Maturita, státnice 10.10.2018 09:41 9
Konflikty, možnosti řešení konfliktních situací Maturita, státnice 10.10.2018 09:26 5
Konstituční (somatické) vlastnosti osobnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:28 0
Melancholik prezentace Neznámý 01.11.2020 10:52 0
Metody Psychologie Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 0
Místo člověka ve společnosti Neznámý 12.05.2020 02:03 0
Myšlení a Inteligence Neznámý 14.05.2019 10:51 0
Náročné životní situace a jejich zvládání v životě člověka Maturita, státnice 10.10.2018 09:39 2
Náročné životní situace, psychosomatická onemocnění, teorie komunikace Neznámý 12.05.2020 02:03 0
Neurotické poruchy a motivace Neznámý 03.10.2018 10:37 1
Období kojence Neznámý 17.08.2018 07:16 0
Období mladšího školáka Neznámý 17.08.2018 07:16 0
Objasnete podstatu a vyznam slova osobnost a strukturu osobnosti Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Objasnete podstatu socializace osobnosti a pusobeni hlavnich socializacnich cinitelu- rodina, Neznámý 15.01.2019 12:41 1
Objasnete problematiku zamerenosti osobnosti na zaklade potreb, motivace a zajmu Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Objasnete schopnosti osobnosti s durazem na schopnosti intelektove, jejich mereni a vyuzivani. Neznámý 15.01.2019 12:41 0
Odvětví psychologie Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 0
ONIOMÁNIE Neznámý 24.04.2018 23:46 0
Osobnost Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 1
Osobnost Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Osobnost a její utváření, metody jejich poznávání, vlastnosti osobnosti, zájmy, hodnoty a cíle Maturita, státnice 10.10.2018 09:17 9
Osobnost komplexní Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 0
Osobnost pracovníka Neznámý 03.10.2018 10:37 1
Osobnost zdravotnického asistenta Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 0
Osobnost zdravotníka s ohledem na jeho vlastnosti, profesionální adaptace a deformace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 6
Otátka č. 5 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
otázka 20 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 1 Neznámý 17.08.2018 07:16 1
Otázka č. 10 Neznámý 17.08.2018 07:16 8
Otázka č. 11 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 12 Neznámý 17.08.2018 07:16 3
Otázka č. 13 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 14 Neznámý 17.08.2018 07:16 1
Otázka č. 15 Neznámý 17.08.2018 07:16 1
Otázka č. 16 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 17 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 18 Neznámý 17.08.2018 07:16 1
Otázka č. 19 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 2 Neznámý 17.08.2018 07:16 0
Otázka č. 21 Neznámý 17.08.2018 07:16 2
Otázka č. 22 Neznámý 17.08.2018 07:16 1
Otázka č. 23 Neznámý 17.08.2018 07:17 1
Otázka č. 24 Neznámý 17.08.2018 07:17 2
Otázka č. 25 Neznámý 17.08.2018 07:17 1
Otázka č. 3 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Otázka č. 4 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Otázka č. 6 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Otázka č. 7 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Otázka č. 8 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Otázka č. 9 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Paměť a pozornost Neznámý 03.10.2018 10:37 2
Pojmy psychologie Neznámý 29.07.2018 14:26 0
Poruchy osobnosti a jejich prevence Zápisky z hodin 11.05.2018 09:29 1
Postoje, hodnoty Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 0
Potřeby Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 0
Poznávání osobnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 0
Prokrastinace Neznámý 24.04.2018 23:46 0
PSK otázky Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Psychické poruchy Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Psychické poruchy a základy psychohygieny Neznámý 29.07.2018 14:26 0
Psychicke procesy Neznámý 12.05.2020 02:03 0
Psychika Neznámý 03.10.2018 10:37 1
Psychologické směry Neznámý 12.05.2020 02:03 1
PSYCHOLOGIE Neznámý 07.04.2020 12:44 0
Psychologie - přednášky Zápisky z hodin 22.02.2018 19:29 2
Psychologie jako věda Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 0
Psychologie jako věda Neznámý 12.05.2020 02:03 0
PSYCHOLOGIE NEMOCNYCH Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Psychologie obecně Neznámý 03.10.2018 10:37 4
Psychologie trhnu, environmentální psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Psychologie umírání a smrti, hospicová a respitní péče Maturita, státnice 10.10.2018 09:41 4
Reflexní činnost Zápisky z hodin 11.05.2018 09:30 3
Sebehodnocení Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 1
Seberealizace osob (motivace) Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 1
Seminární práce - Batole Seminárky, referáty 26.05.2018 13:02 10
Seminární práce - C.G. Jung Seminárky, referáty 26.05.2018 00:21 0
Sny Seminárky, referáty 01.06.2018 17:54 0
Sociální skupiny, sociální interakce a sociální komunikace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 1
Sociální učení a vnímání, poruchy socializace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 6
Stres, frustrace a deprivace Maturita, státnice 10.10.2018 09:24 13
Syndrom vyhoření, význam duševní hygieny Maturita, státnice 10.10.2018 09:26 4
témata k maturitě PSK 2013 Neznámý 17.08.2018 07:17 0
Temperament, vlohy Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 3
teorie osobnosti Neznámý 14.05.2019 10:51 0
Teorie osobnosti Neznámý 12.05.2020 02:03 0
Utváření osobnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 1
Úvod do psychologie, stručný vývoj, metody a výzkum oblasti aplikované psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Vedoucí pracovník a vedení lidí Neznámý 03.10.2018 10:37 1
Vliv nemoci a úrazu na psychiku člověka, postoje k nemoci Maturita, státnice 10.10.2018 09:39 3
Vývojová psychologie - I. část Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Vývojová psychologie - II. část Neznámý 04.06.2018 17:41 2
Wilhelm Maximilian Wundt Neznámý 24.04.2018 23:46 1
Wilhelm Maximilian Wundt Neznámý 24.04.2018 23:46 0
Zájmy Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 2
Základní psychologické směry Neznámý 04.06.2018 17:41 2
Získané vlastnosti osobnosti - Zájmy, charakter, schopnosti Zápisky z hodin 11.05.2018 09:31 6