Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1B - Význam psychologie pro člověka

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1B VÝZNAM PSYCHOLOGIE PRO ČLOVĚKA − Slovo psychologie – původ v řečtině (psyché – duše, logos – rozum) − společenská věda, která byla původně součástí filozofie − Jako samostatná věda se začala vyčleňovat ve druhé polovině 19. století − Řadí se k vědním oborům zabývajících se člověkem − Předmět: psychologie je prožívání a chování jedince a psychická regulace chování − Chování: • vnější projev duševního života člověka • rozpoznatelné – lze ho měřit a pozorovat • 3 projevy chování: ▪ jednání ▪ řeč ▪ neverbální komunikace − Prožívání: • vnitřní zážitek, který se děje uvnitř člověka • souhrn psychických procesů a stavů (vjemy, představy, emoce, rozhodování) • prožívání je bohatší než chování • 3 stránky prožívání: ▪ poznávací ▪ citové ▪ snahové (jestli něco chceme nebo nechceme) − Psychická regulace chování – je schopnost řídit a ovlivňovat naše chování pomocí psychických procesů (vůle, učení) − Psychologie má interdisciplinární povahu: úzce se stýká s přírodními, společenskými vědami (filozofie) − Úkol psychologie: zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběh lidského chování a prožívání − Cíl psychologie: popsat chování a jednání, vysvětlit popsané chování a předvídat − Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy, tělesné prožívání včetně jejich vzájemných vztahů Funkce psychologie − objasňování zákonitostí psychické činnosti, ale také praktické ovlivňování lidské psychiky − funkce: • empirická • teoretická • praktická Vznik a rozvoj psychologie − rozhodující bylo 19. století − psychologie se osamostatnila od filozofie − tuto etapu charakterizujeme jako ústup od pojmu duše − počátky psychologie jako samostatné vědy jsou datovány k roku 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu − chtěli-li se psychologie stát uznanou vědou, musela prokázat, že je schopna pracovat experimentálně v laboratoři − nejvýznamnějším představitelem psychologie 19. století byl Wilhelm Wundt zakladatel experimentální psychologie − Wilhelm Wundt • svými experimenty a spisy o psychologi vytvořil základy vědecké psychologie • rozhodujícím způsobem přispěl k jejímu rozdělení s filozofií • vytvořil rozsáhlé dílo • orientoval se na poznání duševních pochodů metodou introspekce (sebepozorování) → badatel musí podle stanovených pravidel sledovat nejen vnější chování pozorované osoby, ale vzít v úvahu i její osobní prožívání • věnoval se procesu vnímání (psychický proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány) • přesvědčen, že mysl a chování se mohou stát předmětem vědecké analýzy • zaměřil se na smysly – zrak, pozornost, emoce, paměť • opíral se o metodu introspekce (pozorování, zaznamenávání povahy svého vlastního vnímání, myšlení, cítění) • roku 1881 vyšel první časopis pro experimentální psychologi → Wundt 1B VÝZNAM PSYCHOLOGIE PRO ČLOVĚKA Využití poznatků psychologie v životě − testy IQ, profesní orientace − manželské, rodinné, pedagogicko-psychologické porady − zvládání zátěžových situací (stres, frustrace), trénink mozku (paměť) − vhodný výběr partnera, relaxace, duševní pohoda − řešení konfliktů, poznávání lidí, sebepoznávání, … Psychologie člověku pomáhá − lépe poznat sám sebe: své vlast.osobnosti, vlohy, talent, schopnosti, inteligenci, své vlastní jednání a duševní stavy − rozvíjet sebe: rozvíjet kladně a potlačovat záporné vlastnosti − poznávat druhé lidi: rozumět projevům chování, předvídat reakce druhých − působit na druhé: umět asertivně komunikovat, používat psychologi v osobním životě − uspořádat podmínky, ve kterých lidé žijí, pracují, studují − využívání psychologických poznatků umožňuje člověku zlepšovat činnosti (učení, práci) − umožňuje nám lépe se orientovat v mezilidských vztazích

Témata, do kterých materiál patří