Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vývojová psychologie - I. část

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE (I.část) Ontogeneze= vývoj člověka od početí až do smrti Co všechno ovlivňuje náš vývoj: Vrozená výbava: -dána hlavně dědičně, v průběhu těhotenství a během porodu Faktory vnějšího prostředí: -sociální okolí člověka( rodina,přátelé,spolužáci…), kulturní vlivy, prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá Vlastní aktivita: - vlastní vůle, vzdělávání Senzitivní období vývoje: -období, kdy jedinec ve zvýšené míře je vnímavý k některým vlivům -musí se setkat s určitým podnětem, aby se vytvořila daná schopnost Zrání a učení Zrání - zákonitá posloupnost vývojových změn, která probíhá dle vnitřního biologického programu -zráním se realizuje naše vrozená výbava a vytváří se podmínky pro učení Učení- změny v osobnosti, které jsou výsledkem individuální zkušenosti -organismus musí pro schopnost dozrát, pak se ji může naučit ERIKSNOVA teorie vývoje: -Erikson rozdělil vývoj člověka na 8 etap -v každé etapě člověk musí zvládnout daný vývojový úkol, aby se vytvořila určitá vlastnost osobnosti 1.Fáze základní důvěry proti základní nedůvěře = kojenecké období -vytvoření základní důvěry je úkol pro mateřskou péči -důležitá pro citové vztahy a pro základní pozitivní přístup ke světu a k sobě samému 2.Fáze autonomie proti studu a pochybám = batolecí období -dítě je samostatnější, učí se vědomě chtít i nechtít, prosazuje svou vlastní vůli 3.Fáze iniciativy proti pocitům viny = předškolní období -dítě se pouští do různých aktivit, experimentuje, plánuje -utváří se svědomí -dvojí nebezpečí: -svědomí se nevytvoří, dítě si normy nezvnitřní -svědomí bude příliš citlivé a bude podlamovat jakoukoliv iniciativu svého nositele 4.Fáze snaživosti proti pocitu méněcennosti = mladší školní věk -nástup do školy, dítě se věnuje úkolům a rozvíjí dovednosti, je hodnoceno -pokud je často neúspěšné, může mít pocit méněcennosti 5.Fáze identity proti zmatení rolí = dospívání -indentita=totožnost - v tomto stadiu se mají sjednotit představy člověka o sobě samém -přemýšlet o své budoucnosti 6.Fáze intimity proti izolaci = mladá dospělost -pevný vztah, spojení vlastní identity s identitou druhého 7. Fáze generativity proti stagnaci = střední dospělost -generativita = plodit, tvořit -potřeba o něco pečovat či něco předávat 8. Fáze integrity proti zoufalství -integrita = celistvost -přijmutí života jako smysluplný, spokojen s vlastním životem JEDNOTLIVÉ ETAPY VÝVOJE ČLOVĚKA: 1. PRENATÁLNÍ období (=před narozením, 40 týdnů) -2 fáze: Embryonální fáze (zárodek)-utváří se tělesné orgány (do 12 týdnů) Fetální fáze (plod)- dotváří se orgány, některé už fungují -dítě se připravuje na život ve světě, matka se připravuje na své dítě -dítě je v kontaktu s matkou, reaguje na hlas, zvuk, stres, pohodu -důležitá je správná životospráva matky 2.KOJENECKÉ období (1. rok života) = " nejdelší rok v životě člověka" -sociální vývoj-po narození je nejdůležitější kontakt s matkou -kolem 2. až 3. měsíce se objevuje první úsměv -vývoj řeči-začíná broukání a žvatlání, koncem roku první slova -až 18. měsíc- práva slova-mají svůj význam -motorický vývoj-od hlavy přes ruce a trup k nohám -koncem roku první samostatné kroky -rozumový vývoj-stadium senzomotorické inteligence-akce a reakce -kolem 8. měsíce-separační úzkost-dítě pociťuje, když se matka vzdálí 3.BATOLECÍ období (2. a 3. rok = od 1.-3. narozenin) =období vzdoru -chůze a řeč-rychle se rozvíjí - v 18. měsících-50 slov -v 2. a 3. rok-cca 900 slov, otázky " Co to je?", a "proč?" -rozumový vývoj-symbolické myšlení=pomocí představ a pojmů -hra a také dítě si uvědomuje sebe sama 4.PŘEDŠKOLNÍ věk (3-6 roků) ="období her a fantazie" -rozvoj myšlení, fantazie, paměť, dítě má lepší motoriku(běhání, skákání…) -řeč-dítě umí tisíce slov -kresba-kolem 3 let dítě umí nakreslit kruh, hry na sociální role(maminka a tatínek)

Témata, do kterých materiál patří