Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Determinace psychiky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Determinace psychiky Činitelé působící při formování osobnosti V minulosti se mnoho diskutovalo o tom, zda je osobnost plně určena pouze dědičností a v průběhu života se mění vlivem prostředí jen málo, nebo zda je tomu naopak , zda je osobnost plně formována jen společenským prostředím. V dnešní době na základě rozsáhlých výzkumů většina psychologů uznává , že formování osobnosti je ovlivněno jak dědičností , tak i prostředím ve kterém člověk žije. Na vývoj osobnosti působí: vnitřní biologické podmínky vlivy prostředí vlastní činnost člověka ad.1)Vnitřní biologické podmínky jedná se o vrozené předpoklady ( dispozice) , které si dítě přináší na svět jako dědictví po předchozích generacích např. vrozená dědičná vada, vzhled, nadání pro určitou dovednost vlivy, které působily na vývoj dítěte v těhotenství , během porodu a těsně po porodu. ( tj. vlivy prenatální, perinatální a postnatální ). Např. zdravotní stav matky v době těhotenství a v době porodu, životospráva matky, podmínky, ve kterých žije, vztah matky k očekávanému dítěti, průběh porodu a event. komplikovaný porod . ad.2) Vlivy prostředí mezi vlivy prostředí patří: přírodní podmínky klimatické, kvalita životního prostředí, sociální prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá: rodina – (úplná, harmonická, problémová, neúplná…) , vzdělání, postoj rodiny ke vzdělaní, výchova v rodině, důslednost výchovy, vztahy rodičů a dítěte, vzájemné vztahy všech členů rodiny, sociální i kulturní úroveň rodiny, vzdělání rodíčů a jejich zájmové činnosti. Velmi záleží na tom, co rodina od dítěte očekává a zda je dítě schopno toto očekávání splnit ( např. školní prospěch, chování, volba kamarádů , volba povolání atd.) Vliv institucí na jedince – školka, škola, vliv kamarádů i širšího okolí.Dětský kolektiv ( školka, školy) výrazně působí na utváření dětské osobnosti. Každá významná odlišnost dítěte od vrstevníků upoutává pozornost dětí a může se projevit ve vztahu k onomu dítěti ( např. zdrojem posměchu bývají děti nápadně silné, nebo neobratné, děti s odlišnou barvou pleti, vadou řeči, nápadnější tělesnou vadou ) ad.3) Vlastní činnost člověka velmi důležitým činitelem, který ovlivňuje utváření osobnosti je vlastní činnost člověka,tzn. hra, učení, práce, koníčky, zájmová činnost, kterou se člověk zabývá ve svém volném čase a tím pádem se stýká s určitými lidmi, kteří mají podobné zájmy, názory na život, na to co je správné a co není atd.

Témata, do kterých materiál patří