Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Interrupce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Etika-téma:Interrupce Interrupce, umělý potrat nebolatinsky abortus arteficialis je záměrné ukončení těhotenstvíprostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku. Často je označována taky jako potrat, ale toto označení je chybné. Interrupce je ukončení těhotenství na žádost, ale potrat chápeme jako samovolně ukončené těhotenství nebo z lékařské indikace. Interrupci můžeme rozdělit na: Miniinterrupci, která se provádí do 8. týdne těhotenství. V tomto období se může udělat interrupce chemická nebo chirurgická. Při chemické proceduře se podávámethotrexat nebo mifepriston následovaným podáním misoprostolu. Asi 8 % z těchto interrupcí vyžaduje následný chirurgický zákrok, obvykle podtlakové odsání.Interrupci, která se provádí do 12. týdne těhotenství Interrupce seprovádí podtlakovým odsáním. Je to jedna z nejběžnějších metod chirurgické interrupce, která nahrazuje riskantnější kyretáž. Ruční odsátí odstraní embryo pomocí ruční stříkačky, zatímco pro elektrické odsátí se využívá sání elektrické pumpy. Při roztažení děložního hrdla a následnékyretáži se děloha vyprazdňuje vysátím pomocí zvláštního přístroje. Kyretáž je čištění stěn dělohy kyretou, které je rizikovější. Hrozí komplikace např. krvácení, zánět, poranění dělohy, neplodnost, sexuální dysfunkce, komplikace v následující těhotenství – nedostatečnost děložního hrdla, problémy s placentou. Některé zdroje tvrdí (soukromé kliniky), že v dnešní době se interrupce nedělí na chemickou a chirurgickou, ale dělají interrupci pomoci odsátí (podle jejich názorů je to maximálně šetrné). Podle našeho zákona se interrupcepo 12. týdnu nesmí provádět. Výjimka je lékařská indikace, kde se potrat může provádět do 24. týdne těhotenství. Výhody a nevýhody Myslím si, že dostupnost umělého přerušení těhotenství u nás je velkou výhodou.Výhodato je hlavně pro ženy, kterým to zkomplikuje život někdy i ublíží na psychice. Například ženy, které jsou: hodně mladé, žijí s rodiči, školu nemají dokončenou a nedokázaly by se postarat o své dítě.Ve zralém věku a těhotenství by nebylo bezpečné jak pro matku, tak pro dítě„zasypány“ dětmi. Více dětí už nechtějí, nemají na to finance, partner nechce.HIV pozitivní nebo jinak nemocné (nemoc by mohla poškodit dítě nebo těhotenství by mohlo poškodit matku)Znásilněné-to je největší výhoda interrupce u nás. Žena je v šoku a v depresi ze znásilnění a k tomu by měla ještě dítě s násilníkem. Znásilnění je už tak psychicky náročné, natož vychovávat dítě, které nám to bude neustále připomínat a nebudeme ho mít se svým partnerem.Nuceny partnerem nebo manželem podstoupit interrupciOmylem těhotné-antikoncepce selhala Interrupce má, ale i své nevýhody Zdravotní problémy po zákroku (neplodnost, sexuální dysfunkce, zánět…viz. výše)Psychické problémy po zákroku, ale i několik let po němmatka si začne vyčítat, že zabila své dítělituje tohopo pár letech se snaží znovu otěhotnět, ale nejde ji to (viní za to lékaře, že zákrok udělal špatně)má sebevražedné myšlenky z depresežena ji nemůže podstoupit kvůli její víry nebo občanství (ne všude je interrupce povolena) Interrupce v České republice V České republice má žena sama možnost svobodně se o osudu svého těhotenství rozhodnout, k eventuálnímu potratu ji ovšem taky nikdo nesmí nutit. Podle našich platných zákonů lze graviditu ukončit na žádost ženy do 12. týdne (což odpovídá přibližně 10-ti týdnům od oplodňující soulože). Zákon rozlišuje jednak interrupci na žádost ženya interrupci ze zdravotních důvodů. Právní rámec je stanoven Zákonem České národní rady č. 66/1986 Sb., upřesněný prováděcí vyhláškou č. 75/1986. Potrat cizí státní příslušnici je možné provést pouze tehdy, má-li povolení u nás k trvalému pobytu. Ženě, která nedovršila šestnácti let, lze uměle přerušit těhotenství podle se souhlasem zákonného zástupce, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy.Jestliže bylo uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od šestnácti do osmnácti let, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce. Interrupce na žádost ženy je úkonem hrazeným, jeho cena je stanovena v současnosti na částku cca 5000,- Kč (v případě tzv. "medikamentózně vedené interrupce" vyvolané pomocí léků ještě vyšší). Může být provedena pouze tehdy, pokud od posledního ukončení těhotenství uplynulo nejméně šest měsíců. Výjimkou je pouze situace, kdy žena alespoň dvakrát rodila, nebo dovršila 35 let, nebo je důvodné podezření, že otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která na ni byla spáchána. Náboženský pohled na interrupce V katolické církvi tento zákrok odmítají (jak lékaři, tak matky). U protestantských společenství existují různé postoje, některé z nich (typicky ty evangelikální) se k tématu staví stejně jako katolická církev, jiné interrupce za určitých podmínek či do určitého věku plodu tolerují. Judaismusnahlíží na plod jako na člověka až v 40. dnu od početí po početí a islám dokonce až po uplynutí 120 dnů těhotenství. Svědci Jehovovi interrupci berou za vraždu. Pokud během porodu nastanou obtíže, tak se musí manželský pár rozhodnout, jestli přežije matka nebo dítě. Organizace PRO X PROTI interrupce Interrupce v současnosti představují etický problém, který má přesah do politiky a vede k vytváření vlivových sdružení obou táborů. Pro-choice Mezi zastánci práva na interrupce, kteří jsou označování jako „pro volbu“ (pro-choice), existuje široké spektrum názorů, počínaje právem na interrupci za jakýchkoli okolností, přes právo na interrupci jen v určitých případech (např. po znásilnění nebo incestu) nebo povolením interrupce jen do určité doby od početí (např. do třetího trimestru, který je obecně považován za dobu, po které je plod schopen přežít mimo tělo matky). Většina zastánců práva na interrupce argumentuje tím, že embryo nelze považovat za jedince schopného samostatného života mimo tělo matky a dokud mozek neexistuje nebo funguje příliš jednoduše, jedná se o část těla matky, ne o novou individuální lidskou bytost. Pro příznivce feministického hnutí a levicových či liberálních filosofií je často

Témata, do kterých materiál patří