Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Období mladšího školáka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Období mladšího školáka Od vstupu do školy – asi do 10 let Období vyrovnanosti, ve vývoji by neměly být žádné konflikty Somatický vývoj – růst rovnoměrný výška i váha, zpomaluje se růst hlavy, . Zdokonaluje se jemná motorika (dá se říci kdo je manuálně zručný a kdo nešikovný). Zdokonaluje se i hrubá motorika (u dívek zvláště – smysl pro koordinaci pohybu, ladnost – tanec…). Kostra dětí je ještě měkká a plastická a může se lehce deformovat např. při nesprávném sedění nebo zatížení – školní taška přes rameno apod.) Rychle se ukončuje růst trvalého chrupu. Psychický vývoj – vstup do školy je velká změna v životě dítěte, omezuje se stále více spontánní aktivita a nastupuje velká organizovanost. Paměť – rozvijí se paměť, kapacita paměti, v 1.třídě ještě převažuje bezděčné zapamatování postupně se rozvijí i úmyslná paměť. Postupnýrozvoj myšlení žáků mladšího školního věku vede k rozvoji logické paměti, ale mechanické zapamatování v tomto období stále převládá Myšlení je konkrétní-názorné, postupně se rozvijí abstraktní myšlení (chápe pojmy láska, přátelství…. Koncem tohoto období dovede udělat určitý závěr, úsudek, porovnání. Dítě si dobře zapamatuje to, co vnímá svými smysly. Vnímání – zdokonaluje se zrakové vnímání ve smyslu precizování ( droboučkých detailů, písmenek apod. – děti v tomto věku se nejrychleji naučily skládat rubikovu kostku.) Zdokonaluje se vnímání času, prostoru. Sluchové vnímání – dobré začít s výukou na hudební nástroj. Rozvoj řeči – roste slovní zásoba, velká slovní zásoba závisí spíš na rodičích než na škole – četba knížek, vyprávění). Dítě by nemělo mít v tomto věku problémy s artikulací, měla by být čistá řeč, Pozornost– postupně roste schopnost soustředění, stálosti pozornosti a přenášení pozornosti. Rozvijí se aktivní úmyslná pozornost. S tím souvisí i motivace žáků k činnosti. Zájmy mladšího školáka – zájmy dětí se prohlubují a rozšiřují. Často bývá sběratelství čehokoliv. V popředí jsou pohybové hry – s pevnými, domluvenými pravidly. Pohyb je protipól klidové školní činnosti. Je důležité, aby měli děti dostatek pohybu. Asi do 8 let jsou hry bez rozdílu pohlaví pak se začínají hry diferencovat . Další hrovou vlastností zejména u chlapců je soutěživost. To lze využít i ve škole. Děvčata mají raději klidnější hry. Sociální role – role školáka. Poznává co tato role obnáší. Učí se reagovat na situace pro něj nové . Děvčata jsou více podrobivější než kluci, ti jsou spíš přímočaří. Děvčata mají větší schopnost přispůsobit se dané sociální situaci. Poznají co se sluší a co ne. Proto kluci mívají více problémů. Problémy s přispůsobením mohou mít také děti, které jsou nadprůměrně inteligentní ( u dětí je proto dobré dělat inteligenční testy a může se zjistit i nadprů. intelekt) . Socializace – vstupem do školy výrazně postupuje začlenění dítěte do společnosti. Významnými osobami, podle nichž se dítě učí modelovat své vlastní způsoby chování nejsou už pouze rodiče, ale přibývá výrazná nová autorita - autorita učitele. Zvláště u prvňáčků je autorita paní učitelky velká a mnohdy zastiňuje autoritu rodičů. Proto je nutný citlivý přístup - nesmíme ani jednu autoritu podrývat.

Témata, do kterých materiál patří