Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Myšlení a Inteligence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Myšlení = psychologický proces, který bezprostředně vede k řešení problémů - podle postupu: 1, Originální 2, Algoritmické - mohu použít způsob řešení, který je znám - podle řešení: 1, Konvergentní - úkoly, které mají jediné řešení 2, Divergentní - je několik způsobů jak problém řešit - myšlenkové operace = postup jak řešíme problém 1, Analýza a syntéza: analýza = myšlenkový rozbor syntéza = myšlenkové spoje 2, Abstrakce: malé děti nemají abstrakt myšlení, týká se pojmového myšlení 3, Indukce, Dedukce, Analogie:indukce = myšlenkový postup - od jednotlivého k obecnému dedukce = odvozování - od obecného k jednotlivému analogie = vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se přirovnat - formy myšlení - slovní podoba myšlenky - pojem, soud, úsudek - pojem = základní forma myšlení - soud = vyjadřuje vztah mezi dvěma pojmy - úsudek = vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy, indukce a dedukce Inteligence = obecná rozumová výkonnost - označuje jak vysokou tak nízkou úroveň - nejčastěji se projevuje při řešení problémů - měří se pomoci inteligenčních testů (IQ) - fluidní X krystalická - fluidní = vrozená - krystalická = získaná - inteligenční pásma: 1-2% Oligofrenie (=slabomyslnost) pod 20- idiotie - hluboká mentální retardace 20 - 49- imbecilita - střední men. retardace 50 - 69- debilita - lehká men. retardace 70 - 79- hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou 80 - 89- podprůměrné 90 - 109- průměrná 110 - 119- nadprůměrná 120 - 139- vysoká inteligence nad 140 - genialita - pouze 1-2% populace - otázka dědičnosti inteligence - Dědičnost X Sociální příjem 80%X 20% - mentální retardace Idiotie - maximální mentální úroveň = 2-4 roky - nemůže být osamotě, nezvládne mechanické úkony - malé dítě v dospělém těle - většinou brzy umírají (max 18let) - kretenismus = tělesné vady, které provázejí mentální retardaci - i vnitřní orgány - příčiny biogenní - dědičné zatížení Imbecilita - maximální mentální úroveň = 6-8 let - zvládne jednoduché mechanické vlastnosti - dožívají se vyššího věku - více komunikují Debilita - maximální mentální úroveň = 10-12 let - úroveň zvláštních škol - málo kdo dokončí základní školu - umí číst, psát, počítat na základní úrovni Downův syndrom - maximální mentální úroveň = 10-12 let - příčina = vada chromozomů - dědičně - znaky: velká kulatá hlava, úzké oční štěrbiny, krátký tlustý krk, krátké prsty

Témata, do kterých materiál patří