Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Myšlení a Inteligence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Myšlení

= psychologický proces, který bezprostředně vede k řešení problémů

- podle postupu: 1, Originální

2, Algoritmické - mohu použít způsob řešení, který je znám

- podle řešení: 1, Konvergentní - úkoly, které mají jediné řešení

2, Divergentní - je několik způsobů jak problém řešit

- myšlenkové operace = postup jak řešíme problém

1, Analýza a syntéza: analýza = myšlenkový rozbor

syntéza = myšlenkové spoje

2, Abstrakce: malé děti nemají abstrakt myšlení, týká se pojmového myšlení

3, Indukce, Dedukce, Analogie: indukce = myšlenkový postup - od jednotlivého k obecnému

dedukce = odvozování - od obecného k jednotlivému

analogie = vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se přirovnat

- formy myšlení

- slovní podoba myšlenky

- pojem, soud, úsudek

- pojem = základní forma myšlení

- soud = vyjadřuje vztah mezi dvěma pojmy

- úsudek = vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy, indukce a dedukce

Inteligence

= obecná rozumová výkonnost

- označuje jak vysokou tak nízkou úroveň

- nejčastěji se projevuje při řešení problémů

- měří se pomoci inteligenčních testů (IQ)

- fluidní X krystalická

- fluidní = vrozená

- krystalická = získaná

- inteligenční pásma:

pod 20 - idiotie - hluboká mentální retardace

20 - 49 - imbecilita - střední men. retardace

50 - 69 - debilita - lehká men. retardace

70 - 79 - hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou

80 - 89 - podprůměrné

90 - 109 - průměrná

110 - 119 - nadprůměrná

120 - 139 - vysoká inteligence

nad 140 - genialita - pouze 1-2% populace

- otázka dědičnosti inteligence

- Dědičnost X Sociální příjem

80% X 20%

- mentální retardace

Idiotie

- maximální mentální úroveň = 2-4 roky

- nemůže být osamotě, nezvládne mechanické úkony

- malé dítě v dospělém těle

- většinou brzy umírají (max 18let)

- kretenismus = tělesné vady, které provázejí mentální retardaci

- i vnitřní orgány

- příčiny biogenní - dědičné zatížení

Imbecilita

- maximální mentální úroveň = 6-8 let

- zvládne jednoduché mechanické vlastnosti

- dožívají se vyššího věku

- více komunikují

Debilita

- maximální mentální úroveň = 10-12 let

- úroveň zvláštních škol

- málo kdo dokončí základní školu

- umí číst, psát, počítat na základní úrovni

Downův syndrom

- maximální mentální úroveň = 10-12 let

- příčina = vada chromozomů

- dědičně

- znaky: velká kulatá hlava, úzké oční štěrbiny, krátký tlustý krk, krátké prsty

Témata, do kterých materiál patří