Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stres, frustrace a deprivace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (232,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 15 ​Stres, frustrace a deprivace - STRES = ​Zatížení nebo přetížení organismu různými podněty a situacemi. ● PROJEVY STRESU: ○ v oblasti fyziologické ​ ​– bušení srdce, nechutenství, poruchy sexuálních aktivit, kožní vyrážky. ○ psychické (emocionální) – výkyvy nálad, citové ochladnutí, pocity vyčerpanosti, únava. ○ kognitivní – poruchy poznávání, narušené usuzování,… ○ chování ​ ​– snížení množství a kvality výkonu, změny vztahu k sobě i jiným lidem ○ obecně - narušení pozornosti, negativní anticipace, nadměrná sebekontrola, narušené rozhodování, snížená sebedůvěra, emocionální labilita. - DRUHY STRESU ○ HYPOSTRES – limitní zátěž, stres je pociťován, ale neohrožuje stabilitu organizmu a osobnosti. ○ HYPERSTRES - stres přesahující možnosti adaptability, nadlimitní zátěž. ○ EUSTRES - ​pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům. ○ DISTRES – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění nebo dokonce i smrt. - STRESOR​ = činitel vnějšího prostředí vyvolávající v organismu stav stresu či stresovou reakci. ○ Fyzikální ​ faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota ○ Psychické faktory: zodpovědnost ( ​nezaplacené účty, nedostatek peněz​), práce nebo škola ( ​zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů​), frustrace, nesplněná očekávání, věk ○ Sociální faktory: osobní vztahy ( ​konflikt, nevěra, zklamání, týrání​), životní styl ( ​přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku​) ○ Traumatické faktory: události ( ​narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, sňatek, rozvod, stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role​) ○ Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, ( ​např. u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost rodičů.​) - ADAPTAČNÍ SYNDROM 1. Spustí se poplachová reakce u člověka, který se dostane do stresového šoku. Začínají pracovat obranné mechanismy a člověk se pokouší svůj stres zvládnout. 2. Člověk se na stresovou zátěž pomalu začíná adaptovat. Stres se pro něj stává přirozenou věcí, šok ustupuje a obranné mechanismy úspěšně pracují. 3. Dostavuje se fáze vyčerpání, která je přímým důsledkem dlouhodobého zvládání stresu. Adaptivní reakce selhává a tělo se dostává do krize, protože záložní zdroje energie jsou nutné pro zajištění běžných tělesných pochodů, jako je zažívání nebo anabolismus. Energetické výdaje jsou ukončeny až ve chvíli, kdy jsou tyto rezervní zdroje vyčerpány, což může vést k těžkým zdravotním onemocněním a ke smrti. - ​ZVLÁDNUTÍ STRESU ● Úspěšně se daří zvládnout stres jakoukoliv činností nebo pohybovou aktivitou, od úklidu domu, práce na zahradě až po sportovní činnosti. ● Zvládnutí stresu rozhodně nepomůže, uzavírat se před okolním světem, a stále myslet na to, jak jsme nešťastní a jak jsme se do takové situace dostali. ● Při vyrovnávání se stresem je důležitá podpora blízkých lidí a hlavně si uvědomit, že v životě nejsou jen těžké chvíle, ale i ty světlejší. ● V životě se stresu nelze vyhnout, ale můžeme se naučit mu předcházet a vyrovnávat se s ním. ● Coping ​= Reakce na stres + způsob zvládání stresu. - FRUSTRACE ● Vzniká pokuď nám v naplnění naší potřeby překáží nějaká překážka. Frustrace tedy vyjadřuje blokování dosaženého cíle. Faktorem ve zvládání je frustrační tolerance, která je mírou odolnosti jedince. Každý má frustrační toleranci na jiné úrovni. Může být buď dočasná, nebo trvalá a projevuje se u člověka jako stav ohrožení, omezení, znemožnění, ztráty. Nejčastější reakcí na frustraci je agrese. - DEPRIVACE ● Deprivace (strádání) je delší dobu trvající frustrace, která se může týkat jak fyziologické, tak i psychické oblasti. Nejčastěji se o deprivaci hovoří v oblasti citové – citová deprivace znamená dlouhodobé strádání např. u dětí v dětských domovech, kterým chybí rodičovská láska.

Témata, do kterých materiál patří