Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21B - Duševní hygiena

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

21B DUŠEVNÍ HYGIENA - PSYCHOHYGIENA − Nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duš. zdraví a jak zvyšovat odolnost člka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům − Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat svůj životní styl a svoje životní podmínky, aby se zabránilo nepříznivým vlivům a aby se uplatnily vlivy, které posilují naši duševní kondici a rovnováhu − Má naučit člověka, jak předcházet psychickým obtížím a pokud už nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat Úkoly psychohygieny − prevence psychosomatických a psychických obtíží − udržení dobré pracovní výkonnosti či její zvýšení − kondice, vyrovnanost − udržení dobrých sociálních vztahů, aby nás lidé lépe vnímali Zásady duševní hygieny − správné stravování, pitný režim, spánek, pohyb − znát své schopnosti a tempo (co zvládnu) − klidné vztahy na pracovišti, ve škole, v soukromí − pořádek ve věcech − dodržování režimu dne − mezilidské vztahy Přínosy psychohygieny pro život − úzce souvisí s naším systémem hodnot − uspokojivé sociální vztahy posilují naši odolnost vůči fyzickým i duševním stresům − nutnost na sobě neustále pracovat Psychické zdraví − v užším slova smyslu je duševní zdraví ztotožněno s nepřítomností příznaků duševní nemoci, nerovnováhy a poruch adaptace – výhodou tohoto pojetí je možnost relativně přesně měřit odchylky (duševní poruchy) − v širším pojetí není zdůrazněna absence poruch, snaží se charakterizovat jevy optimálního duševního zdraví a optimální životní adaptace − duševní rovnováha jedince zpravidla úzce souvisí s jeho tělesným zdravím (tělesné nemoci a bolesti negativně ovlivňují duševní rovnováhu a naopak) Zdravý způsob života − péče o tělesné zdraví: životospráva, stravovací návyky, pohyb, rovnoměrné rozložení času − péče o duševní zdraví: • skálopevně se rozhodnout pro změnu k lepšímu • pozitivní přístup: Chci! Nikoli musím, či měla bych. • 20 – 40 dní stačí na změnu mentálních návyků • nový směr a určitá omezení myšlení: ▪ vymazat ze slovníku „je to nemožné“ ▪ vzpomínat na dobré a veselé zážitky, nevytahovat z paměti špatné a tíživé vzpomínky ▪ při přemýšlení nad současností se zaměřit na domov, příležitosti, pozitivní motivaci, rozhodnout se, využít tyto příležitosti, ignorovat pochybnosti ▪ při přemýšlení o budoucnosti považovat všechny užitečné možnosti a výzvy za dosažitelné 1 21B DUŠEVNÍ HYGIENA - PSYCHOHYGIENA Duševní hygiena ve škole – prevence přetěžování žáků 1) pedagogové − žáky bychom neměli přetěžovat spoustou zkoušek a učením − mezi 2. a 3. vyučovací hodinou by měly být zařazeny nejtěžší předměty − správné rozvrstvení učiva vzhledem k věku a schopnostem žáků − při ústním zkoušení by vyučující měli dávat žákovi zpětnou vazbu, neurážet ho a povzbudit ho − dostatek přestávek pro žáky − komunikovat se žáky 2) žák − dělat si rozumný plán práce a povinností − rozepsat si úkoly na příští týden − splněný úkol si odškrtnout, tak se nedostane do časové tísně − zbytečně neodkládat nepříjemné věci, ale řešit je hned Syndrom vyhoření profesionálů − jde o duševní stav, který se často objevuje u lidí, kteří pracují s dalšími lidmi − jedná se o pracovní opotřebení, které se týká tzv. pomáhajících profesí (učitel, lékař, sociální pracovníci, …) Symptomy − pocit tělesné a duševní únavy až vyčerpanosti − ztráta chuti do práce a všech činností − negativismus, pesimismus − klienti bývají vnímáni jako nepřátelé Projevy − citová rovina: cítí, že ho nikdo neuznává, nervozita, podrážděnost, bezmoc − duševní rovina: negativní postoj a pocit ve vztahu k žákům/klientům − tělesná rovina: unavitelnost, náchylnost k nemocem, bolesti hlavy − soc. rovina: jedinec ztrácí vztah k druhým, hl. ke klientům, žákům, omezuje s nimi kontakt, dělá jen to nejnutnější Fáze 1. nadšení: pracovník má vysoké ideály, nadšení, chce pomáhat a přímo se „rozdat“ 2. stagnace: ideály se z různých důvodů nedaří realizovat 3. frustrace: pracovník začíná vnímat klienty negativně, začíná se chovat neosobně, arogantně, nepřátelsky 4. apatie: začíná převažovat nevraživost v chování, jedinec uskutečňuje jen nejnutnější činn., bojkotuje jakékoli aktivity 5. syndrom vyhoření: pracovník není schopen zvládat své pracovní povinnosti, ale ani nemá sílu profesi změnit Prevence − obměna a inovace pracovních postupů a činností − kompenzace: znamená aktivity, při kterých jedinec relaxuje (sport, styk s lidmi, kteří jsou mu milí) − techniky, jež pomáhají při akutních stresových sit.: relaxační dýchání, vizualizace, formy vyventilování napětí − změna životního stylu − oddělení pracovní oblasti od soukromé sféry − v případě potřeby navštívit psychologa 2 21B DUŠEVNÍ HYGIENA - PSYCHOHYGIENA Workoholismus − závislost na práci − choroba typická pro mladé ambiciózní lidi, toužící po úspěchu v práci Rizikové skupiny − osoby s vyšším vzděláním − častěji muži − lidé spíše ve vyšší funkci − lidé osamělí nebo mající špatně fungující vztah − lidé s nízkým sebevědomím a pocity méněcennosti Kdy je práce závislost − práce se stane v životě dominantním tématem − práce likviduje všechny koníčky a ostatní zájmy − práce likviduje přátelské a partnerské vztahy − práce je nejčastější myšlenkou a tématem pro konverzaci − člověk pracuje 12 a více hodin − potřebuje mít pocit, že má úplně všechnu práci pod kontrolou − člověk, který tvrdí, že je workoholik, nebývá workoholik Typy workoholiků 1) urputný typ − nadměrně pracuje vždy a za všech okolností, ve dne v noci, když je potřeba, i když není potřeba, když ho to baví, i když ho to nebaví − nezná rekreaci ani odpočinek 2) záchvatový typ − pracuje v nárazech, které následují zhroucením − tyto záchvaty se projevují v soukromém životě (únava, vyčerpání a deprese) 3) aktivitní typ s poruchami pozornosti − vyvolává komplikace a problémy, které by pak mohl řešit − začne mnoho věcí, ale málo jich dokončí 4) vychutnávač − není s prací nikdy hotov − postupuje pomalu, promyšleně, touží po dokonalosti − nic mu není dost dobré − svým perfekcionismem zdržuje a obtěžuje okolí 5) opečovávač − klade zájmy druhých nad své, dostává se tak do stavů totáln

Témata, do kterých materiál patří