Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osobnost pracovníka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Osobnost pracovníka

Osobnost = je jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného typická pro daného jedince

 • se projevuje v chování a jednání

 • jedinečnost člověka

 • každý člověk vyžaduje individuální přístup

Manager

 • Co umí člověk? Schopnosti, dovednosti

 • Co chce? Motivace, cíle a jejich intenzita

 • Jaký je? Citové ladění, charakter, hodnoty, temperament

Struktura osobnosti

 • Motivace

 • Charakter a postoje

 • Seberegulační schopnosti

 • Schopnosti (výkonové vlastnosti)

 • Temperament

Temperament

Temperament je souhrn vlastností organismu, které určují dynamiku a intenzitu chování a prožívání.

Temperament určují tyto základní charakteristiky:

 • Odolnost – vůči silným zážitkům

 • Náladovost

 • Stálost a vyrovnanost chování

 • Výrazovost (citové zážitky) – projev na venek – gesta, mimika

Temperament převážně vrozený (základ) – ovlivnění jen s části

Hypokritova typologie

- Řecko, 5.st.př.n.l

- podle převládající tělesné tekutiny

 • Sangvinik – krev

+ společenský, komunikativní, vysoká pracovní aktivita, lehce se učí

- nevydrží u žádné práce dlouho, nesoustředěný, málo náročný k sobě

 • Cholerik – žluč

+ tvořivý, samostatný, velmi výkonný, energický

- impulsní, netrpělivý, nesnášenlivý, tvrdohlavý, konfliktnost

 • Flegmatik – hlen

+ trpělivý, rozvážný, kliďas, zodpovědný, smysl pro spravedlnost, snese dlouhodobé zatížení

- příliš pasivní, pomalý

 • Melancholik – černá žluč

+ dobrá představivost

 • upadání do deprese, hysterie, náladovost, pesimismus, časté sebevraždy, snadná únava, snadná manipulace, samotářství

Pavlovova typologie

 • temperament lze sledovat na základě nervové činnosti – síla, vyrovnanost a pohyblivost nervů

 • slabá nervová soustava (slabý typ) – melancholik

 • silný typ

  • nevyrovnaný – cholerik

  • vyrovnaný

   • pohyblivý – sangvinik

   • nepohyblivý – flegmatik

Karl Gustav Jung – typologie

 • introvert – klid, zdrženlivost, sebezpytování, osamělé činnosti, distance od druhých, bere všechno vážně, plánování, nerad překvapení a drsné žerty, sklony k pesimismu, špatně zapomíná křivdy

 • extrovert – dráždivý, hodně lidí, rád se zúčastňuje, rád vzrušení, impulsivní rozhodování, bezstarostný, lehkomyslný, vyhledává změnu, drsné žerty, agrese, nespolehlivost, špatně ovládá city

 • dříve byly mezi managery vybíráni extroverti (sangvinici)

 • dnes nejlépe něco mezi

Pozn:

Eysenck

– typy(všechny) zanesl do 1 grafu (dle Junga a jiných)

labilní

melancholik

stabilní

introvert

extrovert

cholerik

sangvinik

flegmatik

- vymyslel i testy a výsledky nanášel na osy a určuje se temperament

- nelze zařadit přesně, každý inklinuje k nějakému temperamentu

- temperament vrozený

- výchovou a společností lze upravit, záleží na projevech rodičů, pohoda v

těhotenství, průběh porodu, citová výchova v útlém věku

- lze ovlivnit nějakým příkladem

Témata, do kterých materiál patří