Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Paměť a pozornost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Paměť základní funkce uchovávání zkušeností člověk je extrémně závislá na zkušenosti kolektivní paměť – krysy si předávají zkušenosti Ebbinghaus, Pavlov – pokusy s pamětí Ebbinghaus – průkopník paměti vytvořil řadu slabil a pokoušel se je naučit -> měřil rychlost naučení, zjišťoval kolik toho člověk zapomene hned po tom, co se člověk něco naučí se zapomene nejvíc paměťové stopy – nejvíce ve spánku školení – vhodná doba nejlépe se pamatuje ze souvislého textu – začátek a konec Paměť je chápána jakoproces. Má 3 fáze: vštípení – osvojení nových poznatků, upevňování, pospojování (vytvoření dočasné paměťové stopy) - nutnou podmínkou je opakování uchování – dochází k zapomínání, vyhasínání spojů - zapomínání učiva + zapomínání negativních událostí Zapomínání je přirozený proces, dochází k němu ihned po naučení. vybavení Faktory ovlivňující zapamatování Motivace – osvojení látky pokud mám zájem, závislá na potřebách Aktuální vztah k subjektu Koncentrace pozornosti – tj. úsek dne Emoce – kladné emoce podporují zapamatování (např. děti v reklamě, cítím se příjemně, v obchodě si vzpomenu na pocit a koupím si daný výrobek) Porozumění – přizpůsobení jazyku k lidem, které školí Individuální vlastnosti paměti – každý člověk má jinou kapacitu, jinak vnímá Opakování Metoda učení Pozitivní transfer – kladné působení minulé zkušenosti Záporný přenos = interference – negativní působení zážitků Druhy paměti Úmyslná – udržována vůlí Neúmyslná Podle způsobu zapamatování Mechanická – čísla, data Logická – souvislosti, vztahy Podle zapamatovaného materiálu Verbální (slovní) Názorná Pohybová Emocionální Podle délky podržení materiálu v paměti Krátkodobá Operativní – záleží na cviku, podržení po nějaký časový úsek Dlouhodobá – podstatné vztahy, logicky zpracovává informace Negativní emoce a stresující zážitky jsou hůře vyvolány. Pozitivní emoce ovlivňují nakolik se daná látka zapamatuje. Zvláštnosti paměti - Lidé s výjimečnými paměťovými schopnostmi a omezeným (skoro žádným) zapomínáním Kurka (ruský psycholog) – nalezl člověka, který skoro nezapomínal, zkoumal ho Typy paměti Názorně-obrazný – paměť je zaměřena na představy (hry, obrazy) Emocionální Slovně-logická – čísla, pojmy typy jsou kombinovány v různých poměrech Zhoršování paměti alkohol, léky nedostatek spánku, čerstvého vzduchu Pozornost Pozornost lze chápat jako aktuální stupeň aktivity psychologických funkcí. Pozornost je stav, který se projevuje zaměřeností a soustředěností vědomí. Fyziologický základ pozornosti je útvar v mozkovém kmeni, tzv.retikuální formace, který provádí filtraci podnětů. Naše pozornost je založena na principu dominanty – existuje centrum pozornosti, pozornost na okolí je tlumená. Druhy pozornosti bezděčná (neúmyslná) – nějaký podnět nás upoutá (spadne tužka) záměrná (úmyslná) – vzbuzována a udržována vůlí, více vyčerpává, ve vztahu k myšlení a charakteru Vlastnosti pozornosti rozsah pozornosti – množství předmětů, které člověk v daném časovém okamžiku dokáže postihnout dospělí: 4 – 5 předmětů (dokážu říct tvar, barvu) děti: do 3 stálost – délka soustředění na týž předmět intenzita – na kolik jasně a zřetelně člověk podněty zpracovává (rozdíly pohlaví, věk) výběrovost – zaměřenost pozornosti, vybírám si předměty (objekty, které mě zajímají a ostatní nevnímám) oscilace – pohyblivost (přesouvání pozornosti z předmětu na předmět) tím větší, čím více je jednotvárnější činnost člověka problém kolísání výkonu u osob dělajících jednu práci Myšlení = nejvyšší poznávací proces u člověka proces analýzy, syntézy a myšlenkových operací Druhy myšlení praktické – nejčastěji u dětí - dospělí používají při řešení nového úkolu (pokus-omyl) názorné – využívá názorné představy (představa reakce podřízených) abstraktní – vyšší stupeň k rozvoji myšlení, operuje s pojmy, symboly a jejich významy Individuální vlastnosti u manažera přesnost – umět jasně, srozumitelně formulovat myšlenky šířka – schopnost uvažovat všechny možné souvislosti samostatnost kritičnost tvořivost hloubka myšlení – chápat ze všech stran pružnost – schopnost operativně měnit plán Představivost Základní typy zrakový – rychlé vybavení map, obrazů, schémat auditivní (sluchový) – rychlé vybavení zvukových představ kinestetický – rychlé vybavení zážitků z pohybu neurolingvistické programování – gestikulace, pohyby snaha naladit se na kanál, jakým komunikuje druhý člověk více viz komunikace

Témata, do kterých materiál patří