Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
teorie osobnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (88,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- teorie osobnosti = snaží se vysvětlit podstatu a utváření osobnosti - Introgenní = založeny na tom, že existuje jádro, na které se nabalují další vrstvy - Exogenní = vnímají osobnost jako výsledek - Behaviorismus - Watson = přístup v psychologii vycházející z předpokladu, že chování lze vědecky zkoumat - snaží se zkoumat proces adaptace živočicha na prostředí - Sociologizující Freudova teorie - zakladatel psychoanalýzy - směr v psychologii - léčebné metody, teorie osobnosti - expert na hypnózu Freudova psychoanalýza osobnosti - Jádro ID (=ono) - nejhlubší vrstva, pudy a instinkty, hybná síla - 2. vrstva EGO (=já) - kontroluje pudy, zprostředkovává vychování, potlačuje, koriguje, napomáhá k uplatnění instinktů - 3. vrstva SUPEREGO (=nad já) - normy společnosti, pravidla, zvyky, které tlačí na osobnost, jak bychom se měli chovat Rozdělení ve Freudově teorii: Deviace = jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy Kompenzace = je způsob vyrovnání se s nějakým nedostatkem tak, že s velkým nasazením usilujeme o naplnění nějakého předsevzetí. Fantazie = se projevuje v denním snění, fantazijním prožívání nedosažitelného Infantilizmus = dětinské chování - chování nepřiměřené věku - krize středního věku Neurózy, psychózy - neuróza = je duševní porucha, při které pacient trpí stavy úzkosti, emoční tísně a podobně - psychóza = duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi - dnes existuje neopsychoanalýza a neobehavisismu - osobnost se utváří sociální rolemi - hodně vzniká konflikt sociálních rolí Temperament = řecké slovo, smíšení něčeho v určitém poměru - Hippokrates (4.-5. století před n.l.) - v češtině povaha - nejvíce se projevuje v emocích a také v pohybech (motorika) - rozlišujeme klasickou teorii temperamentu od moderní - Galénos (2.st.p.n.l.) - navázal na Hippokrata - Sangvis - krev - Sangvinik - Phlegma - hlen, sliz - Flegmatik - Chólé - žluč - Cholerik - Melan Chólé - černá žluč - Melancholik - !! tuto teorii o tekutinách až ve 20.st. I.P. Pavlov a nazval to typ vyšší nervové činnosti !! - zůstali názvy a vlastnosti - existuje ještě 5. typ a tedy typ smíšený - Sangvinik - nestálá povaha - je velmi živý (energický, aktivní) - je značně pohyblivý (nervová pohyblivost) - přizpůsobuje se změnám - není stydlivý - lehce navazuje kontakty - málo hluboké city, spíše povrchní - extrovert - otevřený člověk - Flegmatik - pomalá klidná povaha - málo kdy se na něm pozná stres - jeho city nejsou výrazné - Cholerik - hodnocená jako výbušná povaha - umí se radovat - city u něj vznikají náhle - velmi silné emocionální reakce - Melancholik - klidná pomalá povaha - sklony ke smutné náladě - přecitlivělý Moderní teorie Temperamentu - I. P. Pavlov - vlastnosti nervových procesů - síla, vyrovnanost, pohyblivost - typ vyšší nervová činnosti temperantu - silný - vyrovnaný - pohyblivý - nepohlivý - nevyrovnaný - slabý - Eysenck - psychometricky založený

Témata, do kterých materiál patří