Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedoucí pracovník a vedení lidí

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vedoucí pracovník a vedení lidí v organizaci

 • manageři – záleží na osobní charakteristice

 • osobnostní kvality vedoucího – mimořádné

Osobní kvalita

 • determinována pracovními a osobními předpoklady

 • u každého člověka se liší od ideální kvality

 • osobní kvality vlastní lidem flexibilním, se schopností učit se, přiměřenou sebereflexí

aktuální osobní kvalita je formována:

 • co na nás působí

  • živelné (nekoordinované)

  • co se učíme

 • co nás formuje

na kvalitu působí:

 • schopnosti managera

 • získané vědomosti a dovednosti

 • zaměřenost

 • temperament

 • postoje a jeho charakterové vlastnosti

 • u nás: lidé se neumí pochválit

 • stává se, že se to snaží naučit (sebevědomí) a působí agresivně

vizitka osobní kvality

= osobní kvalita vyjadřuje, jak člověk v pracovním procesu svými předpoklady odpovídá požadavkům určitého pracovního zařazení

= co dokáže dát navíc tak, aby přispěl vyšší kvalitě práce v podniku

- spočívá

 • ve schopnostech člověka

 • v motivaci

 • je proměnlivá v čase

Co by měl umět řídící pracovník:

 • jasně a konkrétně vymezit pracovníkovi záměr a cíl

 • zřetelně vyjádřit přání, příkazy, pokyny

 • přesně formulovat myšlenky, věcně a srozumitelně je sdělit pracovníkům

 • rozhodovat ve složitých situacích

 • akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat

 • poskytovat zpětnou vazbu pracovníkům a přijímat ji

 • snadno se orientovat v náročných problémech

 • tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací

 • kontrolovat práci podřízených pracovníků a dobře ji organizovat

 • zvládat i náročné psychické zátěže (zvládání stresu)

 • jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný, odpovědný

Ideál – lidé blížící se k němu

 • co nejlépe plnit úkoly

 • vydávat maximu ze sebe

 • zapálenost pro věc

 • pracuj dobře i v nepřítomnosti vedoucího

 • sami si práci kontrolují

 • sami si práci umí najít

 • ochota pomáhat svým spolupracovníkům

 • dodržování slibů

 • časová přesnost

 • umět si vážit času ostatních

 • vzít zodpovědnost za chybu a umět ji napravit

 • poručení z vlastních chyb a neopakovat ji

 • neplýtvat zdroji

 • nemluví o ostatních, ale s nimi

 • samostatní, ale jsou schopni říct si o pomoc

 • přiměřeně se prosadit

Sociální pozice a role řídícího pracovníka

Sociální pozice = člověk někam patří

= má své místo v určité skupině

Členství ve skupině potřebuje:

 • respektování pravidel ve skupině

 • splňovat požadavky ve skupině

 • potlačení něčeho, aby byl přijatelný pro skupinu

skupina = rodina, škola, zájmová činnost, atd.

pozice

 • řídící pracovníci

 • řadový pracovníci

Vedoucí – funkce popsána slovy

X

Vůdce – neformální

 • člověk s charizma, vede skupinu, která ho poslouchá

 • často se nevstává vedoucím

kompetence = způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti

posuzuje se:

 • tradiční pojetí – z předpokladů, které pracovník má

 • moderní pojetí – nehodnotí se předpoklady, ale hodnotí se připravenost pracovníka podávat výkony

Témata, do kterých materiál patří