Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedoucí pracovník a vedení lidí

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vedoucí pracovník a vedení lidí v organizaci manageři – záleží na osobní charakteristice osobnostní kvality vedoucího – mimořádné Osobní kvalita determinována pracovními a osobními předpoklady u každého člověka se liší od ideální kvality osobní kvality vlastní lidem flexibilním, se schopností učit se, přiměřenou sebereflexí aktuální osobní kvalita je formována: co na nás působí živelné (nekoordinované) co se učíme co nás formuje na kvalitu působí: schopnosti managera získané vědomosti a dovednosti zaměřenost temperament postoje a jeho charakterové vlastnosti u nás: lidé se neumí pochválit stává se, že se to snaží naučit (sebevědomí) a působí agresivně vizitka osobní kvality = osobní kvalita vyjadřuje, jak člověk v pracovním procesu svými předpoklady odpovídá požadavkům určitého pracovního zařazení = co dokáže dát navíc tak, aby přispěl vyšší kvalitě práce v podniku - spočívá ve schopnostech člověka v motivaci je proměnlivá v čase Co by měl umět řídící pracovník: jasně a konkrétně vymezit pracovníkovi záměr a cíl zřetelně vyjádřit přání, příkazy, pokyny přesně formulovat myšlenky, věcně a srozumitelně je sdělit pracovníkům rozhodovat ve složitých situacích akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat poskytovat zpětnou vazbu pracovníkům a přijímat ji snadno se orientovat v náročných problémech tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací kontrolovat práci podřízených pracovníků a dobře ji organizovat zvládat i náročné psychické zátěže (zvládání stresu) jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný, odpovědný Ideál – lidé blížící se k němu co nejlépe plnit úkoly vydávat maximu ze sebe zapálenost pro věc pracuj dobře i v nepřítomnosti vedoucího sami si práci kontrolují sami si práci umí najít ochota pomáhat svým spolupracovníkům dodržování slibů časová přesnost umět si vážit času ostatních vzít zodpovědnost za chybu a umět ji napravit poručení z vlastních chyb a neopakovat ji neplýtvat zdroji nemluví o ostatních, ale s nimi samostatní, ale jsou schopni říct si o pomoc přiměřeně se prosadit Sociální pozice a role řídícího pracovníka Sociální pozice= člověk někam patří = má své místo v určité skupině Členství ve skupině potřebuje: respektování pravidel ve skupině splňovat požadavky ve skupině potlačení něčeho, aby byl přijatelný pro skupinu skupina = rodina, škola, zájmová činnost, atd. pozice řídící pracovníci řadový pracovníci Vedoucí – funkce popsána slovy X Vůdce – neformální člověk s charizma, vede skupinu, která ho poslouchá často se nevstává vedoucím kompetence= způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti posuzuje se: tradiční pojetí – z předpokladů, které pracovník má moderní pojetí– nehodnotí se předpoklady, ale hodnotí se připravenost pracovníka podávat výkony 1) odborné znalosti - získávají se vzděláním (SŠ, ZŠ, VŠ, nadstavby, MBA) - sebevzdělávání, vyhledávat a vstřebávat nové poznatky Manager musí být: - dobrý koordinátor, orientovanost se v dalších disciplínách (ekonomické, obchodní, personální, právní, ekologie) 2) praktické dovednosti - získávají se tréninkem a praxí - souvisí správným ovládáním řídicích praktik: rozhodování plánování delegování kontrolování s tím souvisí úloha komunikace – vést rozhovory, porady, … - ovlivňování pracovníků: přesvědčování, práce v týmu, uplatňování vlivu 3) sociální zralost - týká se lidských mravních kvalit – dědičné nebo získané výchovou - pozitivní osobnostní vlastnosti managerů: Bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, četnost, zásadovost, důslednost, zdrženlivost, ohleduplnost - pracovní aktivita člověka: Rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, cílevědomost, vytrvalost, samostatnost, odpovědnost Charizma = kouzlo osobnosti (šarm) = soubor vlastností, které uznává okolí Obecné principy managerské práce princip priorit– určení priorit Paterovo pravidlo 80/20 co je významné, prioritní, na co se dá zaměřit co je nedůležité a nebude předmětem zájmu princip prevence– čím dříve se objeví a odstraní nedostatek, tím menší budou ztráty orientace na zákazníka– zákazníkovi požadavky musí být splněny - spokojenost a dlouhodobá spolupráce zákazníka bezvadnost bere zodpovědnost za vykonanou práci vytvořit atmosféru netolerující nedostatky, neobhajovat a nezastírat špatnou práci Ženy ve funkci managerů Důvody proč ne: dítě – mateřská, zkrácená pracovní doba, péče nemají autoritu nejsou tak tvrdé vidí jinýma očima než muži intuitivnější silnější empatie reagují rychleji a citlivěji než muži ovlivnění motivace pracovníků a přesvědčí je k vykonání úkolu

Témata, do kterých materiál patří