Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Úvod do psychologie, stručný vývoj, metody a výzkum oblasti aplikované psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Havelková Barbora, Kadlčíková NikolA4B2012/2013 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE, STRUČNÝ VÝVOJ, METODY A VÝZKUM OBLASTI APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE psyché + logos = věda o duši. Psychologie - věda o duševních procesech (prožívání) a chování člověka. VZNIK PSYCHOLOGIE -celkem mladá společenská věda -začátek v polovině 19. st. z filozofie -souvislost s moderním a nacionál. myšlení a rozvojem tzv. pozitivismu -pozitivismus-nová věda,zdůrazňuje úlohu zkušenosti, ověřování faktů a pozorování -psychologové zkoumali-)vznik psychofyziky -1. psychologická laboratoř na univerzitě v Lipsku(1879) -také rozvojexperimentální psychologie-Wilhelm Max Wundl -zkoumá,jak člověk zkoumá okolní svět i sebe samého, co ho ovlivňuje a jak podle toho jedná PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE -věda o duševním životě člověka, zkoumá vědomí, chování, prožívání, sny, vjemy, paměť, myšlení…vědomé i něvědomé CÍL PSYCHOLOGIE -poznat, popsat, vysvětlit či vytvořit systém duševních jevů-)vliv na lidi VÝZNAM PSYCHOLOGIE V PRAXI -má přispívat k formování člověka ve společnosti -výchova a vzdělání-učení, zapamatování, řešení pedagog. problému.. -zvyšuje produktivitu práce,zdokonaluje lid. činnost(motivace,postihy…) -řízení a vedení lidí -péče o zdraví lidi-analýza nemocných, rehabilitace, psychoterapie -poradenství-školské,volba povolání,předmanželské, manželské… SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝ OBORŮ Obory teoretické: Obecná psychologiezákladní teoretické otázky,platné zákonitosti psych. děníVývojová psychologieZkoumá vývoj psychiky (u zvířat – zoopsychologie)Psychické změny jedince od narození do stáří – ontologická psychologieZměnu v průběhu společensko-historického vývoje – historická psychologiePsychologie osobnostiZkoumá osobnost člověka, její strukturu, formování a rozdíly mezi lidmiSociální psychologiePsychopatologieZkoumá psychické poruchy, jejich druhy, vznik a vývojSrovnávací psychologieZkoumá a srovnává poznatky jednotlivých disciplínPsycholingvistikaZkoumá vztahy mezi myšlením, řečí a jazykem Obory praktické Klinická psychologieZabývá se diagnostikou, terapií a prevencí duševních poruch a nemocí, vztahem terapeuta a pacienta a postojem pacienta k jeho poruše (nemoci)Pedagogická psychologieSouhrn psychologických zákonitostí výchovy, vyučování a vzděláváníPsychologie práceZkoumá vnitřní (dovednosti, schopnosti, motivace) a vnější podmínky pracovního procesu, výběrem pracovníků, mezilidskými vztahy v pracovním procesuForenzní psychologie (soudní)Zabývá se soudně znaleckou problematikou spjatou s vyšetřováním, výkonem trestu atd.Psychologie dopravyZabývá se chováním řidičů, rozmístěním dopravních značek Psychologie může zasahovat do všech činností člověka (psychologie sportu, reklamy, politiky, obchodu,…) ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY Strukturalismuspředmětem zkušenost,lze analyzovat na psycholog.elementyBehaviorismus (chování člověka)behaviour = chování, předmětem psychologie je chování člověkaNeobehaviorismusdůsledek toho, že behaviorismus a jeho teoretický přístup je nedostatečený na to, abychom porozuměli lidským projevůmGestaltpsychologievycházela ze studií vnímání a dokazovala, že duševní procesy je třeba chápat jako celky, organizované tvary a nikoli jen jako sumu jednotlivých částí nebo prvkůKongitivní psychologie (poznávací)lidské chování je určitým plánem jak dosáhnout určitých cíků ve snaze zdůraznit tuto seberegulaci používají spíše neúmyslné jednání než chováníHlubinná psychologiepsychoanalýza – směr hlubinné psychologiesouhrou vědomých i nevědomých procesůchce proniknout do podvědomíNeopsychoanalýzapředstavitelé přijímali podvědomípojem kolektivní podvědomí = obsahuje zkušenosti celé historie lidstapři psychoanalýze jedince je možné se dobrat až k těmto praobrazům a jejich psychologickým významůHumanistická psychologienavazuje na tradice duchovně orientované psychologiechápe člověka jako aktivního tvůrce své existencedůraz je kladen na to, jak člověk vnímá sám sebe a jak prožívá to, co se kolem něho děje PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY základníspeciálníaplikované Základní – mají neobecnější charakter, jsou teoretické obecná psychologie– zabývá se poznávacími procesy (vnímaní, pozornost, paměť, představa, obrazotvornost, myšlení, řeč) sociální psychologie– forma a mechanismus začlěňování lidí do mezilidských vztahů, soc. skupin -řeší problémy lidí psychopatologie– charakteristika věkových období člověka a změn psychologická metodologie– zabývá se výzkumy a teoriemi speciální – mají specifický předmět zkoumání, odvozují se od základních a aplikovaných disciplín psycholingvistika– zabývá se vztahem myšlení a řeči zoopsychologie– zabývá se psychologií zvířat farmakopsychologie– zabývá se působením látek na psychiku aplikované – zkoumají psychické jevy, které se projevují v souvislosti s určitou praxí pedagogická psychologie –se zabývá se problematikou účinného vyučování a učení patopsychologie –řeší psychické poruch a potíží klinická psychologie -diagnostika duševních metod a potíží, na psychoterapeutickou péči i nemocné; zabývá se také psychickými problémy, které provázejí různé tělesné nemoci a handicapy, a rozpracované postupy, které mají pomáhat při jejich řešení a překonávání forenzní – soudní psychologie –posudky na svědky, zabývá se psychologickými zvláštnosti delikventa psychologie zdraví, práce, reklamy PSYCHOLOGICKÉ METODY Na lidském chování a prožívání lze zkoumat: Vnější podněty – procesy uvnitř osobnosti vnější projevy chování (zejména procesy uvnitř osobnosti, ty ovšem máme k dispozici zprostředkovaně – proto musíme tyto vnější projevy interpretovat) Psychologie zkoumá zákonitosti lidské psychiky a k tomu používá různé metody a techniky: POZOROVÁNÍ – má cíl, provádí se pomocí záznamu; extrospekce = pozorování vnějšího chování člověka, introspekce = sebepozorování. Může být krátkodobé X dlouhodobé, příležitostné X systematické, nezúčastněné X zúčastněné, tajné X zjevnéROZHOVOR – vzbudit v klientovi důvěru, reagovat na jeho projevy, přesně zaznamenat údaje a stanovit anamnézu. Rozhovor může být volný, řízený, tísnivý,…DOTAZNÍK – skládá se z řady

Témata, do kterých materiál patří