Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Úvod do psychologie, stručný vývoj, metody a výzkum oblasti aplikované psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE, STRUČNÝ VÝVOJ, METODY A VÝZKUM OBLASTI APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE

psyché + logos = věda o duši.

Psychologie - věda o duševních procesech (prožívání) a chování člověka.

VZNIK PSYCHOLOGIE

-celkem mladá společenská věda

-začátek v polovině 19. st. z filozofie

-souvislost s moderním a nacionál. myšlení a rozvojem tzv. pozitivismu

-pozitivismus-nová věda,zdůrazňuje úlohu zkušenosti, ověřování faktů a pozorování

-psychologové zkoumali-)vznik psychofyziky

-1. psychologická laboratoř na univerzitě v Lipsku(1879)

-také rozvoj experimentální psychologie-Wilhelm Max Wundl

-zkoumá,jak člověk zkoumá okolní svět i sebe samého, co ho ovlivňuje a jak podle toho jedná

PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE

-věda o duševním životě člověka, zkoumá vědomí, chování, prožívání, sny, vjemy, paměť, myšlení…vědomé i něvědomé

CÍL PSYCHOLOGIE

-poznat, popsat, vysvětlit či vytvořit systém duševních jevů-)vliv na lidi

VÝZNAM PSYCHOLOGIE V PRAXI

-má přispívat k formování člověka ve společnosti

-výchova a vzdělání-učení, zapamatování, řešení pedagog. problému..

-zvyšuje produktivitu práce,zdokonaluje lid. činnost(motivace,postihy…)

-řízení a vedení lidí

-péče o zdraví lidi-analýza nemocných, rehabilitace, psychoterapie

-poradenství-školské,volba povolání,předmanželské, manželské…

SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝ OBORŮ

Obory teoretické:

 1. Obecná psychologie

 • základní teoretické otázky,platné zákonitosti psych. dění

 1. Vývojová psychologie

 • Zkoumá vývoj psychiky (u zvířat – zoopsychologie)

 • Psychické změny jedince od narození do stáří – ontologická psychologie

 • Změnu v průběhu společensko-historického vývoje – historická psychologie

 1. Psychologie osobnosti

 • Zkoumá osobnost člověka, její strukturu, formování a rozdíly mezi lidmi

 1. Sociální psychologie

 • Zkoumá společenské aspekty v psychologické problematice, působení společnosti na formování osobnosti i jednotlivých psychických jevů – sociální determinace

 1. Psychopatologie

 • Zkoumá psychické poruchy, jejich druhy, vznik a vývoj

 1. Srovnávací psychologie

 • Zkoumá a srovnává poznatky jednotlivých disciplín

 1. Psycholingvistika

 • Zkoumá vztahy mezi myšlením, řečí a jazykem

Obory praktické

 1. Klinická psychologie

 • Zabývá se diagnostikou, terapií a prevencí duševních poruch a nemocí, vztahem terapeuta a pacienta a postojem pacienta k jeho poruše (nemoci)

 1. Pedagogická psychologie

 • Souhrn psychologických zákonitostí výchovy, vyučování a vzdělávání

 1. Psychologie práce

 • Zkoumá vnitřní (dovednosti, schopnosti, motivace) a vnější podmínky pracovního procesu, výběrem pracovníků, mezilidskými vztahy v pracovním procesu

 1. Forenzní psychologie (soudní)

 • Zabývá se soudně znaleckou problematikou spjatou s vyšetřováním, výkonem trestu atd.

 1. Psychologie dopravy

 • Zabývá se chováním řidičů, rozmístěním dopravních značek

Témata, do kterých materiál patří