Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25B - Vývojová psychologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

25B

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

− Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie − Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od narození po smrt − Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje 
− Studium změn chování a prožívání v určitém čase je předmětem vývojové psychologie 
− Proces vznikání a zanikání proměn se nazývá geneze (z řeckého slova genesisi = vznik) 
− Vývoj jedince je nezvratný, může být ale narušen nemocí, úrazem, šokem, … 
− Vývojový proces je celistvý, zahrnuje tělesnou a duševní stránku 
− Proces vývoje je vždy individuálně specifický, je ovlivněn prostředím a výchovou 
Ontogenetické fáze− prenatální období: od oplodnění do porodu 
− novorozenec: od prvního dne do 28 dne 
− kojenec: do 1 roku 
− batole: od 1 – 3 let 
− předškolní věk: 3 – 6 (7) let 
− mladší školní věk: 6 – 11 let 
− starší školní věk (pubescence): 11 – 15 let 
− dospívání (adolescence): 15 – 18 (20) let
− dospělost:

• mladší dospělost: 18 – 30 let 
• střední dospělost: 30 – 45 let 
• starší dospělost: 45 – 60 let 

− stáří: 60 – 75 let 
− dlouhověkost: od 80 let 
Prenatální vývoj− od oplodnění do porodu − dítě je uloženo v plodových obalech v plodové vodě (vhodné prostředí pro vývoj)
− výměna látek (výživa, dýchání, …) mezi krví dítěte a krví matky probíhá přes placentu 
− od 2. do 8. týdne se začíná vyvíjet orgánová soustava− od 3 měsíce po porod dítě reaguje na podněty (akustické, hlazení) 
Novorozenec− od narození do 28. dne − přizpůsobování se vnějšímu prostředí (přijímání potravy, vylučování, dýchání)
− spí až 20 hodin denně − dominují nepodmíněné reflexy (sací, vylučovací, obranný, úchopný, pohybový)
Kojenec− do 1 roku − rozpoznává barvy, lokalizuje zvuky, rozlišuje hlasy 
− rozvoj motoriky a poznávacích funkcí− kolem roku začíná chodit − rostou první zoubky − na konci období začíná používat první smysluplná slova 

Témata, do kterých materiál patří