Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25B - Vývojová psychologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

25B VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE − Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie − Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od narození po smrt − Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje − Studium změn chování a prožívání v určitém čase je předmětem vývojové psychologie − Proces vznikání a zanikání proměn se nazývá geneze (z řeckého slova genesisi = vznik) − Vývoj jedince je nezvratný, může být ale narušen nemocí, úrazem, šokem, … − Vývojový proces je celistvý, zahrnuje tělesnou a duševní stránku − Proces vývoje je vždy individuálně specifický, je ovlivněn prostředím a výchovou Ontogenetické fáze − prenatální období: od oplodnění do porodu − novorozenec: od prvního dne do 28 dne − kojenec: do 1 roku − batole: od 1 – 3 let − předškolní věk: 3 – 6 (7) let − mladší školní věk: 6 – 11 let − starší školní věk (pubescence): 11 – 15 let − dospívání (adolescence): 15 – 18 (20) let − dospělost: • mladší dospělost: 18 – 30 let • střední dospělost: 30 – 45 let • starší dospělost: 45 – 60 let − stáří: 60 – 75 let − dlouhověkost: od 80 let Prenatální vývoj − od oplodnění do porodu − dítě je uloženo v plodových obalech v plodové vodě (vhodné prostředí pro vývoj) − výměna látek (výživa, dýchání, …) mezi krví dítěte a krví matky probíhá přes placentu − od 2. do 8. týdne se začíná vyvíjet orgánová soustava − od 3 měsíce po porod dítě reaguje na podněty (akustické, hlazení) Novorozenec − od narození do 28. dne − přizpůsobování se vnějšímu prostředí (přijímání potravy, vylučování, dýchání) − spí až 20 hodin denně − dominují nepodmíněné reflexy (sací, vylučovací, obranný, úchopný, pohybový) Kojenec − do 1 roku − rozpoznává barvy, lokalizuje zvuky, rozlišuje hlasy − rozvoj motoriky a poznávacích funkcí − kolem roku začíná chodit − rostou první zoubky − na konci období začíná používat první smysluplná slova 1 25B VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Batole − od 1 – 3 let − časté napodobování − rozvoj představivosti, má velkou fantazi − předpoklady ke správnému držení těla se neustále zlepšují − po prvním roce ujde dítě kolem 20 kroků − od jednoho roku dítě kutálí a hází míčem − okolo 3 roku se ptají „Proč?“ a říkají říkanky a básničky − důležité je uspokojovat citové potřeby − na konci období je sebeuvědomění se Předškolní věk − od 3 do 6 (7) let − schopnost regulovat jednání podle instrukcí − první odpoutání od rodiny − dobře rozvinutá jemná motorika (modelování, navlékání, …) − postupně se učí ovládat emoce − důležitá je socializace (kolektivní hry, kontakt s vrstevníky) − je egocentrický (nechápe, že druzí mají jiný pohled) − prudký rozvoj slovní zásoby (opakuje básničky, delší a složitější věty) Mladší školní věk − od 6 do 11 let (do puberty) − hlavním motivem je škola − věrně napodobuje skutečnost − převládá radost, bezstarostnost, hovornost, kladné citové ladění − váže se na silnějšího jedince (učitelka, spolužák) − může se projevit ADHD, dyslexie, specifické poruchy učení, … Starší školní věk (pubescence) − od 11 do 15 let (individuální) − přeměna dítěte v dospělého člověka − emočně nevyvážený, impulsivní, má problémy se sebepřijetím − zájem o sexualitu, zvídavost, masturbace − začínají se vytvářet druhotné pohlavní znaky − je kritický k autoritám − dívky jsou vyzrálejší nežli chlapci − vrstevnické skupiny mají větší vliv než rodina a škola 2 25B VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Dospívání (adolescence) − od 15 do 18 (20) let − nekritičtější a nejtěžší období (výběr školy, první partneři, …) − touha stát se dospělým − časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti − zhoršená pozornost a sebeovládání, prudké a přecitlivělé způsoby reagování − zařazují se do nových kolektivů, mají větší nároky na vztahy − období končí osamostatněním se Mladší dospělost − od 18 – 30 let − období relativního klidu a vyrovnanosti − ustaluje se celkový vzhled − kolem 30. roku dosahují všechny orgány úplné zralosti − období vrcholné fyzické a psychické aktivity (velká schopnost snést zátěž) − maximální rozvinutí kognitivních funkcí včetně intelektu, paměti, myšlení − období je vhodné využít pro další vzdělávání a sebevzdělávání − jsou realizovány životní cíle, naplňovány hodnoty Střední dospělost − od 30 – 45 let − přetrvává vrchol produktivity, přestože postupně dochází k úbytku svalové síly − zhoršení zrakové a sluchové ostrosti − může se objevit určitá neochota měnit a učit se něco nového − koncem období se zhoršuje paměť (lze trénovat křížovkami, učením se novým věcem, …) − dochází k předávání zkušeností dětem, mohou se vyskytnout problémy v manželství − člověk se stává spolehlivým, má stálé názory, ale je schopný kompromisu − velká odpovědnost vzhledem k rodině a povolání Starší dospělost − od 45 – 60 let − o tomto období také můžeme hovořit jako o „krizi středního věku“ − pokusy napravit omyly a dohonit to, co jsme v životě zmeškali − dochází k výraznějšímu úbytku fyzických sil (osteoporóza, vrásky, zhoršení zraku a sluchu, …) − u žen se objevují příznaky přechodu (návaly horka, bušení srdce, pocení, nespavost, …) − děti se osamostatňují (pocit prázdného hnízda) Stáří − od 60 – 75 let − zhoršuje se smyslové vnímání a reakce jsou pomalejší − zhoršuje se paměť především pro nové události − mohou mít pocit, že jsou druhým lidem na obtíž − velkým problémem je pro člověka úmrtí životního partnera 3

Témata, do kterých materiál patří