Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Adaptace nemocného na hospitalizaci, maladaptace, hospitalismus, iatrogenie a sororigenie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (216,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 20​ ​Adaptace nemocného na hospitalizaci, maladaptace, hospitalismus, iatrogenie a sororigenie ~ Pro pacientovu psychiku je hospitalizace v nemocnici náročná. Musí se adaptovat na nemoc a nemocničním prostředí, na separaci od rodiny, na změnu životního prostředí (omezený prostor, nedostatek soukromí - ztráta identity), na změnu sociálního prostředí (personál, spolupacienti), na změnu režimu dne (přizpůsobení se režimu oddělení). - ​NEGATIVNÍ FAKTORY ● časné buzení, nedostatek podmínek pro odpočinek a noční spánek ● malé množství podnětů psychických, fyzických i sociálních - důsledkem může být strádání = deprivace. Následkem dlouhodobého strádání = hospitalismus = deprivační syndrom. -​ ADAPTAČNÍ SYNDROM ● 1. fáze​ - náhlá změna životního stylu (přechod ze zdraví do nemoci) => bouřlivá reakce, N. hledá jistotu u zdravotnického personálu, u dětí jsou problémem neblahé předchozí zkušenosti nebo první přijetí. ● 2. fáze​ - období aktivní adaptace, celkové uklidnění, N. má zájem na uzdravení, aktivně spolupracuje (jednání, navázání kontaktu, podávání informací, důvěra). ● 3. fáze​ - období psychického selhání, stav se nelepší, N. přestává věřit v uzdravení, přecitlivělost, podrážděnost, nesnášenlivost, často konfliktní. ● 4. fáze​ - období rezignace, N. přestává bojovat o své zdraví, pasivita, nezájem, nespolupráce. ● význam v adaptaci má rodina, známí, přátelé a příbuzní. ● → ​cílem ​je snaha o plnohodnotný život → aktivní adaptace. - MALADAPTACE ​- špatné přizpůsobení či úplné nepřizpůsobení se hospitalizaci/nemoci atd. -​ HOSPITALISMUS​ - je to souhrn negativních tělesných a duševních účinků hospitalizace na pacienta, ke kterým dochází v důsledku špatného přizpůsobení se delšímu pobytu v nemocnici (tedy v důsledku maladaptace). - PROJEVY HOSPITALISMU ● 1. ​REGRESE = snížení stupně osobní znalosti klienta, zejm. u malých dětí, návrat do předchozího vývojového období, ztráta návyků. ● 2. ​NEGATIVISMUS = klient nereaguje na naše pokyny nebo provádí opak. ● 3. ​POŽIVAČNOST = klient chce ze situace vytěžit, brzy pozná bezstarostnost a pohodlnost pobytu, vymýšlí si, vyhýbá se povinnostem a lenoší (u důchodců). -​ PREVENCE HOSPITALISMU​ - při přijímání nemocného -> seznámení s nemocničním prostředním a režimem oddělení -> 1992 se zavedli práva nemocných, které plně respektujeme, poskytování dostatečných informací v průběhu hospitalizace, umožnit nemocnému kontakt s rodinou, respektujeme stud nemocného a požadavek na soukromí, aktivizování nemocného, realizovat oš. proces s ohledem na individuální potřeby nemocného, respektovat individuální potřeby nemocného, nepřízpůsobovat vše režimu oddělení. - ​PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ ● KOJENEC se adaptuje velmi dobře pokuď jsou uspokojeny biologické potřeby a je navázán sociální kontakt ● BATOLE (nejhorší adaptace) ○ Při přijímání dítěte bez rodinného příslušníka bychom měli umožnit doprovodu, aby sám dítě uložil do postýlky a ve vhodný okamžik odešel. Pokuď přichází s dítětem jeden s rodičů, doporučuje se, aby zůstalo v nemocnici s dítětem. ○ Hůře se adaptuje dítě melanchonické a uzavřené. ○ Personál musí dítěti nahradit rodiče, konějšit ho, volit vhodnou formu hry v závislosti na věku a zdravotním stavu dítěte, neměli bychom ho nechávat samotné. ● V případě, že nedošlo k adaptaci hrozí maladaptace, dítě reaguje ve třech fází; ○ 1.fáze (PROTEST) ■ Křičí, brání se, volá matku, odtahuje se od cizích lidí. ■ Podaří-li se dítě zklidnit -> dobrá adaptace. ■ Pokuď se neadaptuje, přechází do další fáze. ○ 2.fáze (ZOUFALSTVÍ) ■ Nedovolá se matky, projevuje se sklíčenost, dítě je fyzicky i psychicky vyčerpané, slabé, nekomunikuje, odvrací se a je pasivní. ■ Nejhorší fáze pro dítě-> dítě se cítí zraněně a opuštěně. ○ 3.fáze (ODPOUTÁNÍ OD MATKY) ■ Ditě se může upnout na nějakou hračku, případně na jinou osobu, s nikým jiným nekomunikuje, nikoho jiného neposlouchá. ■ Tato fáze může mít dlouhé trvání. - IATROGENIE -> ​zhoršení stavu nemocného v důsledku negativního působení lékaře (špatná diagnóza, nedostatek informací o operaci). - Obě poškození se dělí na ​somatické ​a ​psychologické​. - SORORIGENIE -> ​poškození pacienta nesprávným působením zdravotní sestry (vyskytuje se čím dál častěji, např. Nerespektování pacientova soukromí, nekontrolování pacientova stavu atd.)

Témata, do kterých materiál patří