Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19B - Konflikty

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

19B KONFLIKTY − Konflikt z latinského conflicto – střetnout se, utkat se v boji − Psychický stav, kdy dochází ke střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli (kariéra x dítě) − Cílem by mělo být naučit se pozitivně využívat konfliktů k vylepšení vztahů a ke svému osobnímu rozvoji − Konflikt sám není negativním jevem, negativně v něm působí záporné emoce Druhy konfliktů 1) intrapersonální − vnitřní, vznikající uvnitř jedince − stav vnitřního rozporu jedince, který vzniká současným působením 2 nebo více motivů, z nichž si má vybrat 1, ale žádný nemá výraznou převahu 2) interpersonální − vnější, mezilidský − střetnutí mezi dvěma nebo více jedinci či skupinami různých zájmů, potřeb, názorů, apod. Průběh konfliktů 1) eskalace − hromadění napětí, konflikt přechází do eskalační fáze − v této fázi začíná stoupat adrenalin, člověk je dráždivější, ale ještě zachovává racionalitu − možnost zásahu: vysvětlování, vstup třetí osoby, … 2) vrchol konfliktu − emocionální zatmění, chybí racionalita nebo je potlačena, obě strany vstupují do boje − možnost zásahu: odchod z místa střetu, vstup třetí osoby, … 3) zklidnění − uvolnění a ztišení konfliktu, rekapitulace proběhlé situace − často doprovázeno i fyzickým svalovým napětím − vysoká hladina stresových hormonů (člk je dráždivý, stačí pozn. či nevhodná mimika a může se vrátit předchozí fáze) − možnost zásahu: zjednodušená mluva, hlídat chování a vyjadřování, … 4) postkonfliktní stav − charakteristika vlastního chování (výčitky nebo myšlenky „kdybych byl býval“) − možnost zásahu: zpětná vazba k tomu, co proběhlo, využití třetí osoby Charakteristika konfliktů − konflikt apetence: volba mezi dvěma příjemnými věcmi − konflikt averze: • rozhodnutí se pro objekt, který je současně přitažlivý a odpudivý • při tomto rozhodování většinou člověk hledá náhradní řešení Typy konfliktů − únikový − přizpůsobivý − kopletitivní (hodnota) − kooperativní (oboustranná výhra) 1 19B KONFLIKTY Příčiny konfliktů 1) vnitřní příčiny a) kofliktotvorné osobnosti: nevhodný charakter (cholerici), poruchy ve způsobu myšlení, řeči b) nepříznivý aktuální psychický stav a tělesný stav: únava, stres, negativní emoce, … c) pesimisté, chroničtí nespokojenci, optimisté 2) vnější příčiny a) chybné zhodnocení situace b) přirozená rozdílnost lidí c) nepříjemná realita Chování člověka v konfliktních situacích − vnějše-vnitřní konflikt: mám tendenci se nějak chovat, ale okolí vyžaduje něco jiného − vnější konflikt: • okolí klade na člka protikladné požadavky (otec chce něco, matka chce něco jiného – nemůžu vyhovět) − vnitřní konflikt: • konflikt uvnitř člověka • bojujeme s leností a smyslem pro odpovědnost • nevíme co si vzít na sebe Fáze konstruktivního řešení konfliktu 1) úvodní fáze − oznámení že s partnerem potřebujeme něco probrat − příznivé může být určení si termínu (neřešit konflikt hned) 2) hlavní fáze − je možné kritizovat, říkat otevřeně co si myslíme, co se nám nelíbí − je dovoleno přiměřeně projevit své upřímné emoce (pro odreagování napětí) − totéž je nutné umožnit i partnerovi − v této fázi se doporučuje udělat: • analýzu pocitů: všech zainteresovaných v konfliktu • analýzu motivů: potřeba skutečných zájmů lidí v konfliktu • specifikaci přání: jejich upřesnění, neboť obvykle jde v konfliktu o nějakou změnu (tj. co, jak, kdy, dělat či nedělat, jak se chovat, …) • je nutné dodržovat zásady otevřené asertivní komunikace 3) závěrečná fáze − měla by vyústit ve vypracování spol. návrhu řešení, obvykle v oboustranně přijatelný kompromis (dohoda na základě vzájemných ústupků) Konfliktogenní povahy − agresivita − impulzivní chování − slabší nervová povaha − zvýšená dráždivost − hodně vyvolávají konflikty − svoje city vnucují okolí 2

Témata, do kterých materiál patří