Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18B - Procesy paměti

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

18B Procesy paměti Paměť  psychický proces a psychická schopnost  soubor psychických procesů, které umožňují osvojení informací, jejich zapamatování, uchování a vybavení  jedna z nejdůležitějších vlastností živých organismů  uchování informace o podnětu, který už nepůsobí  díky paměti se můžeme učit, rozvíjet se a orientovat se v okolním světě  je ovlivněna věkem, únavou, opakováním informací  výzkumem paměti a zapomínání se zabýval německý psycholog Hermann Ebbinghaus  výsledkem jeho bádání, které postavil na zapamatování si nesmyslných slabik, byl objev zvaný Ebbinghausova křivka zapomínání (podle ní zapomínáme nejvíce v prvních hodinách naučení se) Fáze paměti zapamatování (vštípení do paměti)  podstatou této fáze je vytvoření dočasných spojů v mozkové kůře na základě působení nějakých podnětů  může probíhat: • spontánně – nezapojujeme svoji vůli, pamatujeme si jaksi „mimoděk“, např. jaké počasí bylo o víkendu • záměrně – daný předmět, sit. nebo jev si chceme zapamatovat, použijeme vůli, např. slova písně, učeb. látka pamatování (uchování v paměti)  doba, která uběhne od zapamatování do vybavení  zážitky zůstávají v psychice, aniž by byly přítomny ve vědomí  pro tuto fázi je příznačný proces zapomínání vybavování  aktivizace a oživení minulé zkušenosti  vybavování může mít několik podob: • znovupoznání – vybavování, kdy se zážitek vybaví při opakovaném působení podnětu, např. při čtení knihy si po pár stránkách vzpomeneme, že už jsme knihu četli • upamatování – vybavování, bez působení výchozího podnětu, např. děj filmu • reprodukce – shoda vybaveného se zapamatovaným, např. báseň, matematické zákony, poučky Druhy paměti 1. dělení  paměť mechanická – schopnost pamatovat si izolovaně, navzájem nespojené pojmy či symboly (číslice, slovíčka, definice)  paměť logická – schopnost pamatovat si na základě myšlenkových operací  paměť krátkodobá – schopnost rychle si zapamatovat větší počet informací (telefonní čísla, dlouhá cizí jména)  paměť dlouhodobá – schopnost udržet si informace v paměti natrvalo 2. dělení  paměť záměrná - informace, prožitky a vjemy si chceme zapamatovat, úmyslně si je vštěpujeme do paměti, uplatňuje se zejména při učení  paměť bezděčná - jedná se o neúmyslné, vůlí neregulovatelné vytváření paměťových stop, některé věci bychom si raději do paměti neuložili, např. trapnou či traumatickou situaci 1 18B Procesy paměti Typy paměti názorný typ paměti  zrakový typ (výtvarní umělci, malíři, architekti)  sluchový typ (hudebníci, zpěváci)  pohybový typ (tanečníci, baletky, gymnastky) • slovně - logický typ paměti - člověk si dobře pamatuje pojmy, úsudky, myšlenky, poznatky • emocionální typ paměti - člověk si snadno zapamatuje citově zabarvené zážitky Poruchy paměti amnézie  ztráta paměti  může být částečná nebo úplná  přichází obvykle po úrazu hlavy nebo po velmi nepříjemných zážitcích dysmnézie  porucha kvality a přesnosti paměti hypomnézie  chorobně oslabená paměť (mentálně postižení) hypermnézie  chorobně zesílená paměť (mentálně postižení, neurotici) konfabulace (syndrom falešné paměti)  lidé pokládají neskutečné prožitky a události za skutečně prožité  např. senioři nejsou schopni rozpoznat vlastní vzpomínky z dětství od vyprávění nebo sdělení z fotografií, věří vlastní verzi příběhu nebo události 2

Témata, do kterých materiál patří