Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 23

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

23. Osobnost zdravotnického asistenta zdr. asistenti musí být vnímavý, aby jim neunikly změny ve zdravotním stavu a chování nemocných musí se umět soustředit na činnosti, které vykonávají měl by si cvičit paměť řeší samostatně nenadálé situace, musí se umět rychle rozhodnout musí se naučit umění jednat s lidmi a také být pravdomluvný obětavý, ohleduplný, diskrétní, věřit pacientovi měl by dokázat porozumět porozumět, být empatický být šetrný a trpělivý Psychická a fyzická zátěž zdravotnického asistenta Povolání zdr. asistenta klade velké nároky na fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Nejvhodnější prevencí je aktivní odpočinek ( střídání různých tělesných činností- turistika, sport, cvičení...... ) Po skončení služby je zdravotnický asistent fyzicky a psychicky vyčerpán ( bolesti bederní páteře při práci spolu s bolestmi v šíji a hrudní páteře). Trvalé stání, chození – velká únava. Toto vyrovnáváme pravidelnými cvičeními - strečing, jóga, ( denně 15 minut). Také můžeme plavat, jezdit na kole. .....Vhodné jsou vycházky, pobyt na čerstvém vzduchu. Psychické odreagování - poslouchat hudbu, navazovat přátelství, sledujeme filmy, divadlo. Faktory psychické zátěže: • Práce ve vnuceném tempu • Práce monotónní, stereotyp • Směnová práce ve vnuceném tempu • Časový tlak • Ztížená sociální interakce Základními stresory v této profesi jsou kontakt s lidmi, fyzická námaha, nepravidelný režim, práce s chemickými látkami. Tato práce klade tyto nároky: • nároky na zvýšenou činnost smyslů, zejména vypětí zraku při práci s předměty malé velikosti • nároky na soustředění pozornosti, zejména při napjatém sledování různých dějů • nároky na plynulé řešení měnících se situací ve spojení s vysokým stupněm zodpovědnosti za případné chybné rozhodnutí • nároky na jednostranné zatížení, monotónní činnosti, vnucené tempo • nároky na sociální komunikaci s lidmi psychicky postiženými nebo s lidmi ve stresu. • nepravidelný režim práce a odpočinku Z literatury je známo, že kombinacepřetížení a monotonie je významným pracovnímstresorem. Pociťuje pocity přetížení, příznaky vyčerpání - vysokou zrakovou únavu při práci. Velká psychická zátěž zdr. asistentů pracujících v onkologii!!! Syndrom vyhoření (burn aut) je charakterizován: plíživým začátkem, náladami bezvýchodnosti a beznaděje, pocity zklamání, celkovou skleslostí, útlumem aktivity, výrazným omezením komunikace verbální I neverbální, uzavíráním se do sebe a ztrátou smyslu života. -hrozí lidem, kteří jsou silní, aktivní, mají spoustu energie -nehrozí to lidem, kteří jsou už od začátku slabí a lhostejní Prevence: Zodpovědný výběr personálu Vyrovnat se s vlastní konečností a smrtelností Nedovolit přetížení personálu Bránit se rutině Mít smysl pro humor Mimo pracovní akce, sport, oslavy Pěstovat dobré mezilidské vztahy Dosáhnout uspokojení v povolání lze prožitkem úspěchu, uznáním, pocitem seberealizace a pocitem sounáležitosti k určité skupině nebo ústavu (,,tak moc se snažíme, ale nikdo to neocení,,) V medicíně jsou příčinou tohoto syndromu rovněž vysoké požadavky špičkové péče, zatížení prací ve střídavých směnách, přesčasy, nouzová nasazení apod. Musí udržovat pravidelný režim, jíst hodnotnou stravu. Dostatek zeleniny, ovoce, vlákniny, mléčné výrobky, hodně pít. Je vhodný dostatečný spánek - 7-8 hodin, pravidelný. Zdr. asistent musí trvale pečovat o osobní hygienu - před každým a po výkonu si umyjeme ruce, před a po jídle, po použití hyg. zařízení, před odchodem ze zaměstnání a po příchodu domů také. Při práci s biologickými materiály používáme rukavice ( krev, stolice). Ruce mýt dezinfekčním prostředkem pak namazat. Používá pracovní oděv ( stejnokroj), předpisovou obuv přes patu, bílé ponožky. Vlasy musí být upravené, přiměřené nabarvené. Dlouhé vlasy svázané i kluci. Multikulturní přístup zdravotnického asistenta Zdr. asistent si váží jednotlivce jako jedinečné lidské bytosti bez ohledu na pohlaví, etnickou skupinu, rasu, kulturu, náboženství nebo ekonomické postavení. Etický zdravotnický asistent pomáhá jednotlivcům, rodinám a jiným skupinám dosahovat a udržovat zdraví. Deprivace -označuje nedostatečné uspokojení důležité psychické potřeby jednotlivce. Nejčastěji bývá popisováno jako citovéstrádání - jakýkoliv nedostatek citu a emocí pociťovaný jednotlivce. Může se jednat o nedostatek prokazovaného a vnímaného osobního respektu, pociťovaného bezpečí, sdílené lásky nebo vzájemných sociálních vazeb, ale i osobního strádání z nedostatku dalších smyslových podnětů. -chybí něco dlouhodobě =trvá-li frustrace moc dlouho Slovo deprivace lze chápat, jako ztráta, zbavení, nedostatek něčeho, utrpení z nedostatku smyslových podnětů, dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb, ale zejména zbavení se toho druhého na úkor své sobeckosti nebo nedostatečné (rodičovské, životní, sociální, biologické citové a podobně) zkušenosti. Deprivace biologická -lidé strádají nedostatečným přístupem k vyvážené potravě, např. v příjmu tekutin, vitamínů, tepla, hygieny, zdravotnické péče, nedostupností léků. Dlouhodobé prožívání biologické deprivace má vysoce negativní důsledky pro lidský organismus. Biologická deprivace může vést nejen k negativnímu úbytku zdraví, tělesného a duševní, ale i ke špatnému fungování mozku a vnitřních orgánů a k chorobnému potlačování volního jednání (vlivem deprese, studu apod.) Deprivace motorická -lidé strádají nemožností cestovat, trpí nedostatkem soukromí a prostoru. Vlivem odpírání pohybu, nosný aparát trpí různými neduhy pohyblivosti a nejen to, dochází k prudkému zhoršování motorické inteligence a klesá umění motorického chování, protože se lidé pohybují v ostnaté spirále zbavování svobodného pohybu, nemají možnosti „cvičit“ svou motoriku. Deprivace senzorická (smyslová) -lidé strádají nedostatkem smyslových zážitků. Vlivem jednotvárných smyslových zážitků lidská inteligence klesá, obrazotvornost a představivost ztrácí, dochází k celkové devastaci vnímání a uchopování prožitků. Tato deprivace způsobuje rezignované chování (někdo hluchý či slepý

Témata, do kterých materiál patří