Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20B - Duševní poruchy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

20B DUŠEVNÍ PORUCHY − Duševní porucha (nebo také psychická porucha) je charakteristická narušením myšlení, prožívání nebo chování − V minulosti se používal termín „šílenství“ − stavy podmíněné zejména tělesnou specifickou výbavou člka, nebo stavy u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí a životních událostí Duševní poruchy jsou vyjádřeny různými symptomy • zdravotní: různé bolesti (hlavy, svalů, kloubů), potíže se spánkem • poruchy emocí: pocity smutku, úzkost, bujarost, … • poruchy myšlení a poznávacích funkcí: zhoršený úsudek, potíže s pamětí nebo pozornosti • poruchy chování: agresivní chování, nadměrné užívání návykových látek, … • poruchy vnímání: zkreslené vnímání, halucinace, … Diagnostika duševních poruch − na počátku 20. století bylo v klasifikacích rozlišováno jen několik desítek duševních poruch − toto číslo narůstá − nárůst může být způsoben: • efektivnější diagnostikou a lepší charakteristikou duševních poruch • skutečně se zvyšujícím počtem duševních nemocí, kde hnacími faktory může být dieta, stále rostoucí stres • zvýšenou tendencí některých psychiatrů označovat individuální zvláštnosti chování • diagnóza se děje na základě příznaků duševních poruch, a to jak chování a slovních projevů, tak někdy i na základě fyzického vyšetření (například u drogových závislostí) Kategorizace duševních poruch − v ČR je platná Mezinárodní klasifikace nemocí od roku 1994 − poslední aktualizace je platná od 1. 1. 2013 − oddíly: • organické duševní poruchy včetně symptomatických: demence • poruchy duševní a poruchy chování z užívání psychoaktivních látek: syndrom závislosti, žárlivost, paranoia • schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy • afektivní poruchy: poruchy nálady, psychóza, deprese • neurotické, stresové a somatoformní poruchy: klaustrofobie, neuróza, reakce na stres • syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory: anorexie, bulimie, přejídání, nespavost, noční můry • poruchy osobnosti a chování u dospělých: paranoidní porucha, schizoidní porucha • mentální retardace • poruchy psychického vývoje: artikulace řeči, získaná afázie s epilepsií • poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání: porucha pozornosti a aktivity • neurčená duševní porucha Neurotické poruchy − neurotické poruchy jsou většinou vratné a komplexně léčitelné − nejčastějším příznakem bývá úzkost, poruchy spánku, poruchy soustředění pozornosti, bolesti hlavy, bušení srdce, bolesti páteře, depresivní stavy, … − je důležité si uvědomit, že příznaky nás upozorňují, že v našem životě není něco v pořádku 1 20B DUŠEVNÍ PORUCHY Úzkostné poruchy − řadí se k neurotickým poruchám − fobie, úzkosti a strach nastupují náhle a brání vykonávání běžných denních činnost − často vysilujícím chronickými poruchami a vyskytují se buď od raného věku, nebo je náhle spustí určitá událost − nastupují nebo se zhoršují v období stresu − u úzkostných poruch není narušeno vnímání reality a chování neporušuje sociální normy − původ mají v dětství či vznikají následkem nějaké udál. (reakce na závažný stres po nehodě nebo přír. katastrofě) − důležitou roli může sehrát dědičnost Druhy fobie − jedná se o pocity strachu, které se vyskytují v určitých situacích − patří sem například strach z uzavřených prostor, strach z pavouků, z lidí sociální fobie − lidé trpící sociální fobií, mají značnou míru sociální úzkosti, která jim působí tělesné, tak emocionální problémy (například styk s lidmi, telefonování) − tito lidé jsou často považování za introverty − nejvíce lidí trpí sociální fobií mezi 14. a 20. rokem života panická porucha − úzkost přichází náhle, bez výraznějšího podnětu, je velmi silná − objevuje se třes, bušení srdce, obtíže s dýcháním, pocení, … − tento stav po určité době odezní, po čase se opět objeví generalizovaná úzkostná porucha − úzkost je přítomna prakticky stále − lidé trpící touto poruchou se obávají o své zaměstnání, finanční situaci, zdraví své i své rodiny − příčinou vzniku bývá stresující nebo traumatická událost − zpravidla začíná mezi 16. až 18. rokem − pokud se neléčí, může trvat i celý život obsedantně – kompulzivní porucha − tato porucha je nejzávažnější, protože nejvíce omezuje pacienta v jeho životě − u postižených se objevují různé nutkavé myšlenky, nutkavé jednání, nejčastěji obojí − myšlenky bývají většinou protikladné vůči těm, které si pacient přeje reakce na stres a poruchy přizpůsobení − akutní reakce na stres: příznaky jsou velmi intenzivní a celkem rychle odeznívají − poruchy přizpůsobení: jedná se o nejběžnější reakce na vnější stresové udál. (rozpad manželství, ztráta zaměstnání) deprese − projevuje se ztrátou zájmu, radosti k činnostem a aktivitám, které člověku byly příjemné − hluboké pocity smutku maniodepresivní porucha − nálada kolísá mezi silnou euforií a smutku 2 20B DUŠEVNÍ PORUCHY dystýmie − trvalá nebo déletrvající porucha nálady projevující se mírnými, ale neustálými pocity smutku, nepohody, ztráty zájmu a poklesu aktivity − symptomy připomínají depresi, ale nedosahují její hloubku a trvají déle Léčba − hlavní léčebnou metodou je psychoterapie − v psychoterapi je nutno pracovat na tom, aby si pacient uvědomil své vnitřní zdroje, aby je uměl využívat, aby se uměl přijmout takový, jaký je (s kladnými i zápornými stránkami) − léky jsou zde druhotnými prostředky − nejvhodnějšími léky jsou antidepresiva 3

Témata, do kterých materiál patří