Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základní psychologické směry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE je jeden z hlavních směrů vědecké psychologie , pro nějž je charakteristická především užití experimentální metodiky k získávání teoretických poznatků a jejich aplikaci.Zavedení experimentu do studia psychických jevů sehrálo důležitou roli při vyčlenění psychologie z kontextu filozofie v 19.století. V prvních psycholog.laboratořích byly předmětem studia zejména jednodušší psychické procesy, které byly později nahrazeny komplexnějšími jevy (myšlení).Dále této psychologii vděčíme za metodu zkoumání toho, co probíhá v mysli (vědomí). později ale byla terčem kritiky protože člověk jen stěží může objektivně hodnotit sám sebe. WILHELM WUNDT hlavním představitelem nové experimentální psychologie s detailními, logickými, systematickými pohledy, aktivní laboratoří a mnoha žáky, kteří založili laboratoře další.V jeho lipské laboratoři se zabývali zkoumáním verbální asociace, pozornosti, paměti, cítění, a reakčního času, zejména diskriminačního reakčního času. Dále Wundt tvrdí, že předmětem psychologie je bezprostřední vnímání čili vědomí,které tvoří psychické elementy - pocity, počitky a volní akty.Počitek je nejjednodušším elementem našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy.Pocity jsou tvořeny dimenzemi libost-nelibost, napětí-uvolnění, vzrušení-uklidnění, každý pocit lze popsat jednou z těchto dimenzí.Volní akty jsou projevy vnitřních pohnutek čili vůle. HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE – zabývá se nejhlubšími vrstvami psychiky : lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých podnětů. SIGMUND FREUD (1856 – 1939) - zakladatelpsychoanalýzy - Narodil se v moravském městě Příbor v židovské rodině. - Ve třech letech se jeho rodina odstěhovala do Vídně. - Vystudoval lékařskou fakultu, zaměřil se na neurologii. - absolvoval roční stáž v Paříži u J.M. Charcota, který se zabýval léčbou histerií a neuróz a používal hypnózu. - 1900 – Výklad snů - v roce 1938 utekl před nacisty do Londýna. Psychoanalýza („rozbor duše“) = metoda, jejíž cílem je nalezení nevědomých příčin psychických obtíží. Poprvé popsal tuto metodu v případu Anny O. Nevědomí– obsahuje zážitky a události, které nikdy nebyly obsahem vědomí (události z raného dětství), nebo které byly vytěsněny, protože pro nás představovaly ohrožení (jsou v rozporu s morálkou, nepřijatelné, traumatizující). Struktura osobnosti podle Freuda zahrnuje: ID, EGO a SUPEREGO ID JÁ (EGO) SUPEREGO EGO= racionální vědomá část mysli ID= ovlivňuje způsob řeči, rozhodování, jsou zde také traumata, libido, agrese SUPEREGO= vědomá a částečně nevědomá část (svědomí sebekritika, sebekontrola) OIDIPŮV KOMPLEX - KOMPLEX ELEKTRY – Metody psychoanalýzy: -hypnóza -metoda volných asociací (pacient ležel na pohovce a nechal volně proudit své myšlenky) - analýza snu (ve spánku je snížena kontrola vědomí, proto se zde nevědomí lépe projeví) Mezi pacientem a terapeutem může dojít k přenosu = přenesení pocitů, které pacient cítí k určité osobě, na osobu terapeuta. Může v určité fázi pomáhat. Vytěsnění= nepřijatelné touhy a myšlenky jsou odsunuty do nevědomí. Sublimace= přetvoření nepřijatelných pohnutek ve společensky přijatelné formy (např. umění). CARL GUSTAV JUNG (1875 – 1961) Analytická psychologie Vyrůstal v rodině švýcarského pastora.Studoval medicínu.Pracoval v Basileji v psychiatrické léčebně.Seznámil se s Freudem, stal se členem jeho psychoanalytické společnosti, postupem času měl stále více názorových neshod s Freudem. Nesouhlasil s jeho pojetím sexuálního základu osobnosti. - vědomé já - osobní nevědomí - kolektivní nevědomí– obsahuje koncentrovanou zkušenost celého lidstva ve forměarchetypů = vrozené vzorce chování. Hlavní archetypy: Anima– ženský princip, který působí v mužské duši.Animus– mužský princip působící v ženské duši.Stín– naše „horší já“, se kterým se musíme vyrovnat, přiznat si ho. Obsahuje hlavně instinkty, agresivitu.Dítě– archetyp, který v nás stále znovu probouzí naději, povzbuzuje nás, abychom začínali znovu a byli citliví a laskaví sami k sobě.persona– maska, společenská roleself– jádro osobnosti, pravé já Použil jako první typologiiextroverze xintroverze +4 hlavní způsoby poznávání: myšlení, cítění, vnímání, intuice Na základě toho stanovil 8 typů. Používal metoduasociačního experimentu a výklad snů. ALFRED ADLER (1870 – 1937) Individuální psychologie narodil se a působil ve Vídnilékař, stal se členem Freudovy psychoanalytické společnosti, později z ní kvůli názorovým neshodám s Freudem vystoupil.V roce 1935 emigroval do USA. kladl důraz na vědomé JÁ (EGO), které je aktivní, tvořivé.zdůrazňoval sociální aspekt osobnosti, sounáležitost s ostatními lidmi a začlenění do společnosti.Jako první mluvil o pocitu méněcennosti, kterému se podle Adlera člověk v životě nevyhne.Snaha kompenzovat tento pocit je hlavním motivem, který žene člověka dopředu. BEHAVIORISMUS Jeden z nejvýznamnějších psychologických směrů, založenýJohnem B. Watsonem, který inspiroval poznatky ruského fyziologaIvana P. PawlovaBehavioristé přeceňují roli výchovy, neuznávají vrozené psychické dispozice a zcela vyřazují vnitřní duševní pochody Behaviorismus= věda o chování Snahou je opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se na zkoumání chování člověka, které je chápáno jako reakce na předchozí podněty. GESTALTISMUS = tvarová psychologie = celostátní psychologie Hl. představitelé : Max Wertheimer,Wolfgang KöhlerPsych.děje vystupují jako celky, jejich struktura a vlastnosti nelze odvodit z jejich jednotlivých částí vnímání a myšlení WOLFGANG KÖHLER Zkoumal zvířecí myšleníZnámý je jeho pokus se šimpanzem(dokázal spojit dvě tyče, aby se dostal k banánům) MAX WERTHEIMER - Věnoval se zde zvláště otázkám psychologie osobnosti, problematice lidské důstojnosti a teorii etiky - Ústředním pojmem jeho psychologie je „tvar“ (Gestalt), celek vnímání, který sice odpovídá určitým fyziologickým (resp. nervovým) procesům, ale sám o sobě je svébytný a nadaný vlastní tvůrčí silou. - Věnuje se ,, tvarem,, ve všech oblstech. „Tvar

Témata, do kterých materiál patří